Masă rotundă cu Jacques Derrida (Engl. and Rom.)
traducere de Kati Bar şi Paul Doru Mugur
Biblioteca Gutenberg de Adrian Rezuş
The art of the  novel by Guido Mino di Sospiro
Count Dracula vs. Vlad Ţepeş by Elizabeth  Miller
Fericitul rob Faust de Doina Ruşti
O tipologie posibilă a romanului popular apărut în
secolul al XIX în spaţiul românesc de Ioana Drăgan
E.A.Poe: Infernul terestru de Petru Creția
Riscul de a fi altfel de Ioan Cașu
Jurnalul lui Isaac Bernstein (fragmente) de
Costică Brădăţan
Carte de magie de Sergiu Someşan
(prezentare de Mona Mamulea) 
Transnistria: la umbra statuilor lui Lenin de
Dan Lungu
Ritmanaliza de Gaston Bachelard (traducere de
Octavian Blenchea)
Michel Tournier: Vendredi ou la vie sauvage
prezentare şi interviuri de Radu Sergiu Ruba 
Tony Judt și românismul de Mona Mamulea
VS Naipaul: Interviuri: selecție și traduceri de
Paul Doru Mugur
VS Naipaul: Nobel Conference and bio-bibliography
VS Naipaul: Conférence Nobel et bio-bibliographie