Vînătorul de viezuri de A.O. Kenada

Ţinuturile vestice de William S. Burroughs

 (fragment) în traducerea lui Adrian Buz

Istoria oraşului martir de Tudor Călin Zarojanu

Fugue roumaine en do dièse (fragment) par Aurora Cornu

The children who wouldn`t see by Frank Roger

The boiler man/ Caloriferistul  by/de Carmen Firan

The Romanian - a memoir by Bruce Benderson (fragment)