Istoria orașului martir

 

                                                                          de Tudor Călin Zarojanu

               

          În toamna anului 1792, cînd Hans Friederic Hildermayer sosea în Travermötte pentru a urma cursurile Facultății de Filozofie, orașul era capitala unei regiuni înfloritoare, binecuvîntată de Dumnezeu cu tot ceea ce și-ar putea dori locuitorii unui colț de lume. Cele două mari rîuri, Lynhel și Hinnenbord, își uneau cursurile la intrarea în podiș, provocînd o adevărată orgie vegetală. Deși clima era mai degrabă rece, absența vînturilor (oprite de potcoava munților Törwall) și cele trei sute de zile senine ale anului dădeau frîu liber naturii. Așa cum stabilise, încă la 1512, biologul Jans Tellemack, pe platoul Traverlund se putea întîlni nu mai puțin de unsprezece mii de soiuri de plante, iar fauna număra aproape nouă sute de specii, fără ca în calcul să intre insectele!

            După ce constatai cu justificată surpriză că podișul era perfect circular, ți se părea oarecum logic faptul că orașul era plasat în centrul acestui cerc, deși, e drept, nu-i copia forma, întins cum era de-a lungul rîurilor îngemănate. Ridicat în plin Ev Mediu, Travermötte era, paradoxal, opusul a ceea ce înseamnă o cetate: nici un zid de apărare, nici un turn de veghe, nici măcar un val de pămînt sau un canal cu apă. Periferia aluneca în lanurile de secară, casele nu aveau decît un singur nivel, iar clopotnițele bisericilor abia dacă depășeau vîrfurile copacilor.

            Orașul era un dar al cerului, o oază de împăcare și liniște, un loc al lipsei de patimă.

            Poate tocmai de aceea era sortit unei morți atît de violente.

=

==

            Hans Friederic Hildermayer era la vremea aceea un tînăr subțiratic de nouăsprezece ani, închis în sine, dar cu o nesfîrșită sete de a afla. Vorbea puțin, asculta tot. În micul lui sat natal fusese considerat o ciudățenie a naturii. Cei din jur erau oameni dintr-o bucată, care munceau zi-lumină fără să se-ntrebe vreodată de ce, iar seara se adunau să bea și să sporovăiască. Sensul vieții, infinitul mare și cel mic erau foarte departe de a-i preocupa în vreun fel. Înconjurat de cărți și obsedat de întrebări fundamentale, Hans Friederic Hildermayer îi întriga și chiar îi stingherea. Cînd se răspîndi vestea că tînărul va pleca la oraș să urmeze cursuri de filozofie, cei mai mulți ridicară din umeri: la ce altceva te-ai fi putut aștepta de la un asemenea individ? În același timp, deși n-ar fi recunoscut-o, răsuflară ușurați, căci Hans Friederic Hildermayer avea în el ceva neliniștitor, ca o vibrație necunoscută, ca un mesaj din altă lume.

            Hans Friederic Hildermayer nu cunoștea pe nimeni în Travermötte. Chiar prezența aici a Facultății de Filozofie îi era incertă, ca un fel de legendă. Instituția însă exista și o găsi cu ușurință, căci era cea mai impunătoare clădire din oraș, cu coloane și trepte de marmură. Nu întrebă pe nimeni nimic. Instinctul îi purtă pașii spre biroul rectorului, care îl primi politicos și distant, îi comunică data examenului, apoi tăcu brusc, încît tînărul înțelese că nu este cazul să lungească vizita.

            Facultatea nu primea decît zece studenți în fiecare an, deși avea tot atîția profesori. Hans Friederic Hildermayer avu o săptămînă la dispoziție pentru a consulta biblioteca facultății, care adăpostea nouă sute de mii de volume. Nu i se precizase vreo bibliografie, așa încît citi la întîmplare, părăsind clădirea abia după miezul nopții.

            Gazda pe care și-o găsise, un bătrîn singur, pe nume Lantz Voldern, acceptase să i se plătească în natură: Hans Friederic Hildermayer se angajase ca, în timpul liber, să lucreze parcela de pămînt pe care Voldern o avea la marginea orașului. Deocamdată, chiriașul lui nu dispunea de nici un ceas liber, dar bătrînul, la fel ca toți ceilalți locuitori din Travermötte, era un om bun și înțelegător.

            Nici unul dintre ei, însă, nu avea să se dovedească suficient de înțelegător pentru a pricepe urgia abăută asupra lor.

=

==

Hans Friederic Hildermayer trecu examenul fără emoții. De altfel, era greu de crezut că ar fi putut fi emoționat de ceva. Astfel, din 11 noiembrie 1792 viața sa intră pe un făgaș în care, vreme de doi ani și jumătate, fiecare zi avea să se asemene izbitor cu cea precedentă. Și totuși, fiecare era alta, pentru că tînărul student la Filozofie absorbea ceea ce afla așa cum un colaps gravitațional înghite toată materia, inclusiv lumina. Nu numai ceea ce citea în cărți ori auzea la cursuri, dar toate micile întîmplări, fragmente de replici, frînturi de imagini, străzile, casele, oamenii - totul părea să fie absorbit de creierul lui Hans Friederic Hildermayer și nimeni nu se îndoia că, odată recepționată, orice informație își găsea un loc definitiv în memoria lui. Colegii îl porecliser㠓Burete” și, deși aluzia era imperfectă, căci un burete ajunge repede la limita de saturație, porecla avu atîta succes încît o foloseau și profesorii - dar nu de față cu tînărul pe care îl priveau cu un amestec de respect, umilință și stinghereală.

            Exceptînd orele dedicate studiului și cele două-trei ceasuri pe care le dormea, Hans Friederic Hildermayer umbla. Umbla peste tot. În mai puțin de un an ajunsese să cunoască nu numai fiecare casă și fiecare concetățean, dar și amănunte pe care aceștia, după ce i le povestiseră, le uitaseră, într-un firesc sistem de memorie selectivă, care la Hans Friederic Hildermayer nu funcționa. Știa totul despre toți, în vreme ce nimeni nu știa aproape nimic despre el. La început îl priviseră ca pe un ins ciudat, dar plăcut. Chiar dacă trăiau pe o insulă de prosperitate și liniște, locuitorii din Travermötte aveau și ei micile lor necazuri și marile lor visuri, încît se bucurau să întîlnească pe cineva dispus să asculte ore în șir fără să comenteze și, încă mai important, fără să repovestească nimănui ceea ce afla.

            Cu timpul, însă, începu să le inspire suspiciune, chiar teamă. De ce vroia să știe totul? De ce n-avea nimic de spus? Ce urmărea? Și, în definitiv, de unde apăruse și unde vroia să ajungă?

La sfîrșitul celui de-al doilea an, toată lumea îl evita, inclusiv bătrînul Voldern, care în rest n-avea ce să-i reproșeze, pentru că tînărul se achita conștiincios de datorii.

Pentru Hans Friederic Hildermayer, această schimbare de atitudine nu însemnă nimic: aflase deja tot ce se putea afla de la oameni, iar în biblioteca facultății mai erau mii de volume de citit. Se întoarse deci la cărțile lui și, în Travermötte, viața continuă să curgă fără înverșunări sau amenințări.

            Nu pentru mult timp.

=

==

Pe 14 octombrie 1794, un călător sosit după un drum istovitor aduse în oraș o veste despre care nu puteai spune dacă trebuie luată în serios și ce implicații va avea: în nordul extrem izbucnise o răscoală. Călătorul, care avea să plece în grabă a doua zi, înainte ca localnicilor să le treacă prin cap să-l întrebe măcar cum îl cheamă, susținea că armata intervenise în forță și era vorba de sute de morți.

Era ca și cînd le-ai spune pămîntenilor că pe Marte a căzut un meteorit. E foarte vag și, mai ales, e foarte departe. Zvonul bîntui o vreme prin oraș, apoi se stinse.

Pe 3 noiembrie, însă, sosi un curier special care aduse cu sine un document uimitor: o comunicare din partea comandantului armatei, care, într-un limbaj sofisticat și aproape alegoric, cerea să fie liniște. Atît. Oficialitățile orașului, în frunte cu primarul, se adunară în Sala de Consiliu pentru a vedea cu ochii lor bucata de hîrtie parafată cu sigiliul pe care îl vedeau pentru prima dată. De generații întregi, în Travermötte nu ajunsese nici un înscris oficial. Iar curierul nu știa, nu vroia sau nu putea să ofere precizări. După cîteva pahare de vin, oferite de consilieri, șopti totuși că luptele s-au întins mult spre sud.

Luptele! Care lupte? Cine se lupta cu cine și de ce? Nu mai reușiră să scoată vreun cuvînt de la el.

A doua zi, Consiliu hotărî să trimită un om spre nord, pentru a vedea ce se întîmplă. Și acesta era un fapt fără precedent. Pentru că totul părea mai degrabă o aventură, nu le fu greu să găsească un voluntar, care plecă în aceeași zi și nu se mai întoarse niciodată.

În zorii zilei de 29 noiembrie, toți locuitorii pașnicului Travermötte săriră din paturi și se repeziră buimaci pe străzi, după ce fuseseră treziți de o bufnitură îndepărtată. Nu putea fi un tunet: în podiș ploua rar, niciodată cu fulgere ori trăsnete. Înainte de a înțelege ce se întîmplă, descoperiră, pentru prima dată, că sînt complet descoperiți în fața oricărui eventual atac. Atac din partea cui? Nu știau răspunsul la această întrebare, dar nici n-aveau timp de întrebări. Începură să alerge care încotro, încercînd să-și baricadeze casele și să adune cele cîteva arme de vînătoare.

Soarele se ridică plictisit peste un oraș cuprins de o panică rece, cu atît mai obositoare cu cît motivul ei rămînea necunoscut, ca și direcția din care putea veni amenințarea. Palidele informații despre ceva care se petrecea în nord nu erau suficient pentru a defini o direcție. „Ei”, oricine ar fi fost, puteau apărea de oriunde. În acele clipe de confuzie, părea posibil să apară de oriunde.

Atunci se petrecu ceva uimitor: studenții de la Filozofie se baricadară în facultate și atîrnară la una dintre ferestre o pînză pe care scria: “Solidaritate cu răsculații! Moarte tiraniei!” Despre ce tiranie putea fi vorba, cîtă vreme orașul era practic izolat? Ce știau studenții și nu știau concitadinii lor? Cine erau răsculații? O zi, o noapte și încă o zi se scurseră, într-o tensiune epuizantă, fără ca aceste întrebări să-și găsească răspunsul.

            Pe 30, seara, începu infernul. Mai întîi se auzi un vuiet surd. Toți se așteptau să apară o armată. În locul acesteia, cerul se umplu de nori negri, care făcură ca întunericul să se instaureze cu o oră mai devreme și, în chiar primele secunde de beznă, diluviul se prăbuși peste oraș, din două părți: funii de ploaie groase cît brațul, legînd norii de pămînt, și un tăvălug de apă năvălind pe cele două rîuri, măturînd totul în cale, zeci de metri de-a stînga și de-a dreapta albiilor. Nepregătiți pentru o eventuală confruntarea armată, locuitorii din Travermötte erau încă mai neputincioși în fața potopului. Cele șapte poduri din lemn fură smulse de ape în mai puțin de un minut, valurile mîloase duceau cu ele animale, arbori smulși din rădăcini, oameni țipînd disperați, garduri. Majoritatea locuitorilor reușiră să se refugieze la timp pe acoperișuri și, cînd apa ajunse la nivelul acestora, ploaia se opri în mod brusc, de parcă ar fi fost închis undeva un robinet. Valurile mai mușcară cu furie vreme de cîteva ore, după care începură să descrească lent.

Prima geană de lumină a zilei de 1 decembrie 1794 găsi în podișul Traverlund o imagine de coșmar: totul, de la lanurile de secară pînă la turlele bisericilor, era acoperit cu strat gros de noroi cafeniu, iar pe acoperișurile caselor - distruse în mare parte -, care păreau jalnice plute în noroiul de mîzgă, oameni de humă, cu fețe răvășite, așteptau resemnați sfîrșitul.

Pe fațada Facultății de Filozofie, o cîrpă cu literele întinse de ploaie continua să lanseze o chemare ciudată: “Moarte tiraniei!”

=

==

Timp de două luni, cît durară eforturile de reconstrucție și înlăturare a noroiului, locuitorii cîndva patriarhalului Travermötte nu se mai gîndiră la ipoteticul război. Dacă ar fi făcut-o, le-ar fi părut acum ridicol: se dovedise că pericolele venite din partea semenilor nu pot rivaliza cu urgiile naturii. Descopereau astfel, mult mai tîrziu decît alții, că omul nu este decît o frunză-n vînt, un bob de nisip, un fir de iarbă.

La sfîrșitul lui februarie, orașul semăna cît de cît cu ceea ce fusese înaintea acelei nopți blestemate și clopotele sunară îndelung, chemînd enoriașii la slujbe de mulțumiri adresate Cerului care, după ce-i pusese la încercare, îi îngăduia încă pe fața pămîntului.

Cu toate eforturile oficialităților, inițiatorii scurtei și bizarei greve universitare n-au putut fi identificați, după cum și rațiunile acesteia rămaseră învăluite în mister. Studenții refuzară să vorbească și, cum nu puteau fi exmatriculați cu toții (nemaivorbind că altele erau grijile), incidentul fu declarat închis.

Nu pentru multă vreme, însă - căci, în a treia zi a lunii martie, Travermötte se trezi în plin război civil. Istoviți de lungile săptămîni ale recosntrucției, locuitorii dormeau pe brînci la ora la care cîteva zeci de răsculați, fugăriți de soldați, pătrunseră în oraș și declanșară lupte crîncene pe străzile abia eliberate de ultimele urme ale diluviului noroios. Deșteptîndu-se în zăngănit de arme, cei mai mulți localnici se ascunseră în pivnițe. Destui, totuși, ieșiră la lumină, alăturîndu-se uneia sau celeilalte dintre părțile combatante. Se dovedi astfel un lucru cu totul neașteptat: travermöttezii nu erau așa rupți de lume cum păreau. Ei știau, mai mult decît autoritățile locale, cîte ceva despre luptele din centrul și nordul țării, și apucaseră chiar să-și formeze un punct de vedere. Pregătiți să intre în luptă, ei știau de mult de partea cui o vor face.

Ciocnirile durară o săptămînă încheiată. Părea că atît răsculații, cît și armata, nu vor sfîrși niciodată să se scurgă în Travermötte. Mureau cu sutele și totuși erau tot mai mulți.

Într-o noapte dispărură însă la fel de brusc cum apăruseră, lăsînd în urma lor mormane de cadavre - printre care peste cinci sute de localnici -, un oraș distrus mai tare decît după inundații și supraviețuitorii împărțiți definitiv în două tabere, gata să se sfîșîie pentru un singur cuvînt.

Nimeni nu putea bănui că aceste dramatice evenimente nu erau decît repetiții pentru apocalipsa care avea să urmeze.

=

==

În noaptea potopului, Hans Friederic Hildermayer luptase, alături de ceilalți, pentru a salva ceea ce se putea salva, în primul rînd propria lor piele. Ca de obicei, nu scosese un cuvînt, dar, în acele împrejurări, nici nu erau multe de spus.

Despre baricadarea colegilor lui în sediul Facultății de Filozofie aflase abia după aceea, căci se petrecuse în vreme ce Hans Friederic Hildermayer lucra la pămîntul bătrînului care-l găzduia.

Cît despre cele șapte zile de război civil, nimeni nu-l văzuse pe Hans Friederic Hildermayer în acea perioadă. După ce morții fuseseră îngropați - ceea ce dură trei zile încheiate - colegii își amintiră de el și-l descoperiră în bibliotecă, citind. Părea greu de crezut că rămăsese acolo tot timpul evenimentelor, dar, la întrebările lor, Hans Friederic Hildermayer răspunse evaziv. Îl lăsară în plata Domnului și, o lună mai tîrziu, cînd viața își reluase, cu greu, cursul firesc, tînărul își susținu examenul de licență, pe care îl trecu în mod strălucit. Profesrorii nu ezitau să folsească termenul “geniu”, iar porecla “Burete” era rostită acum cu adînc respect.

Hans Friederic Hildermayer își propusese să părăsească greu încercatul Travermötte la mijlocul lui aprilie, deși ceva, ca un ecou îndepărtat, ca o amintire cețoasă ori un frgament de vis, îi spunea că nu va apuca s-o facă. Oricum, își petrecu ultimele zile de dinaintea datei fixate hoinărind prin împrejurimi, inspirînd adînc mirosul vegetației care reușise să supraviețuiască dezastrelor și gîndindu-se la viitor: al lui, al celorlalți, al cosmosului.

În ceea ce-l privea, știa că nu va fi profesor - ar fi trebuit să vorbească într-o oră cît n-o făcuse pînă atunci într-o lună. Urmase facultatea doar pentru a avea acces la celebra ei bibliotecă. Nu visa decît să se retragă undeva, în munți, și să reflecteze la tot ceea ce aflase. Dorința avea să i se îndeplinească în curînd, dar numai după trecerea ultimei punți a iadului.

În ziua de 13 aprilie 1795, la numai un ceas distanță unul de altul, războiul și poptopul loviră din nou, de data asta cu forțe reunite, ceea ce mai rămăsese din Travermötte. În scurt timp, orașul era invadat de cadavre sfîrtecate, arse și umflate, nemaiputîndu-se ști dacă oamenii au pierit prin sabie, foc sau apă. Străzile deveniseră canale mlăștinoase prin care își croiau drum pîrîiașe de sînge deviate de grămăjoare de pansamente năclăite și de bucăți de carne intrate în putrefacție. Infernul atinse un punct de maxim în ziua în care valurile dezlănțuite luară cu ele spitalul de campanie, în urletele răniților care nu puteau să înoate. Oricum, nu mai erau mulți cei care ar fi putut să-i audă.

Unul dintre ultimii în viață era primarul - dar nu pentru lungă vreme. Printr-o adîncă tăietură în burtă i se revărsau intestinele, în vreme ce agoniza în brațele lui Hans Friederic Hildermayer, care se nimerise în preajma lui. Recunoscîndu-l pe tînăr, i se adresă cu o ultimă brumă de putere:

- Noi n-am supărat niciodată pe nimeni... ne-am văzut de ale noastre... trăiam fericiți... nu știu ce-am făcut să merităm toate astea... Tu, care ai citit și ai auzit atîtea... rectorul mi-a zis că nu există altul ca tine... tu... spune-mi, există ceva... ceva ce-am fi putu noi face... ca să nu fim măturați de pe fața pămîntului?

Hans Friederic Hildermayer îl privi cu atenție, apoi răspunse:

- Nu.

Primarul se schimonosi de durere - ori poate mai mult de furie și neputință. Părea că răspunsul l-a lovit mai tare deîit sabia care-i scosese măruntaiele. Reluă cu și mai mare efort:

- Dar tu... care știi atîtea.... atîtea... spune-mi... care e sensul acestor întîmplări îngrozitoare?

Pentru prima dată de cînd se afla în Travermötte, pe figura lui Hans Friederic Hildermayer alunecă o umbră și trupul i se clătină. Un trecător care l-ar fi văzut pentru întîia oară ar fi spus că este emoționat, șocat, nesigur sau toate la un loc, dar niciuna dintre acestea nu i se putea potrivi. Își descleștă maxilare și rosti:

- Niciunul.

Primarul își dădu ultima suflare. Tînărul îl lăsă acolo și, jumătate tîrîndu-se, jumătate înotînd, reuși să ajungă la periferia orașului, de unde, cu eforturi penibile, atinse, pînă în zorii zilei următoare, vîrful unuia dintre dealurile care cutau podișul către poalele munților Törwall. De acolo, odată cu primele raze de soare, își întoarse privirile spre platou, care se transformase într-o mlaștină informă. Ici-colo, cîte un obiect greu identificabil plutea la suprafața apei mîloase, dar nu exista nici o formă care să dea semne de viață.

Cochetul Travermötte nu mai exista, iar podișul Traverlund arăta ca o farfurie plină cu o ciorbă groasă, scîrboasă. Hans Friederic Hildermayer avea să treacă peste creasta munților două zile mai tîrziu. Nici unul dintre cei cîțiva supraviețuitori ai dezastrului nu avea să povestească vreodată acele zile de coșmar. Hans Friederic Hildermayer însuși a făcut-o doar spre sfîrșitul vieții sale, cînd depășise suta de ani și se pregătea să-și încheie opera.

 

                                  

 

respiro@2000-2004 All rights reserved