proza
poezie eseuri arta film

           Acest respiro

 

Nu o singură dată i s-a reamintit lui I.L.Caragiale că ar fi grec. Pentru media de percepție stimabilă a timpului - numai cineva de altă plămadă, eventual un trădător, ar fi putut să vază enorm și să simță monstruos, sau ar fi putut crede că prefecții nației nu-s onești în foncție și se țin cu doamna celui mai bun amic. În România tradițională, fariseul de serviciu și-a segregat aproapele în timp ce căta spre icoană, cu voie de la popă și binecuvântare de la el, așa că n-ar fi putut să se dezmintă tocmai cu autorul Nopții furtunoase. Mai precis: nu se putea să nu se autosezizeze măgarii vremii că omul e diferit. Numai un “străin”, carevasăzică un om altfel ar fi putut ataca eșafordajul de bun simț al timpului cu argumente care țin până azi. Spiritul lui Caragiale a devenit peren în conștința publică, și ironiile sale de altă data sunt loc comun. O, atât de românești par. Astăzi se uită lesne cum și de ce a fost insultat în epocă omul născut în satul Haimanale. Literatura de la finele veacului XIX (nu toată, desigur, de Caragiale tatăl e vorba aici) ne pare azi un act de luciditate care ținea dreaptă cumpăna lumii: cum politica o luase impardonabil și foarte actual razna, se poate reprezenta fără prea mult greș că realitatea României atârna precum o piatră de moară de gâtul spiritualității ei, și așa anemizată de un ADN neînlesnitor cu inteligența.

Așadar, tu, grecule, să taci. N-ai nici un drept să spui una ca asta, cară-te. I-au zis de atâtea ori du-te în zilele vieții sale încât, atunci când a putut, chiar s-a dus.

Lucrurile s-au schimbat de atunci. Nu mai există exil. Deși unii autori români au plecat, ei sunt încă acasă. Scriu în română. Minoritari în toate felurile posibile, la lumea cea nouă se ține strajă (când nu se pune capră) lumea cea veche.

La un an de la lansarea proiectului nostru literar, e probabil momentul să ne oferim un moment de reflecție care va implica și precizarea poziției noastre literare. Nu am mai făcut-o până acum. Ne e cunoscută familiarizarea cititorului cu noi coduri ale lecturii, cu varietatea îndreptățită a proiectelor literare pe internet, până într-acolo unde nimic din arsenalul seducției literare nu mai este străin unui cititor obișnuit să frecventeze siturile culturale. (Apropo, mulțumim de vizita pe sit și pentru că ați dus lectura până aici. Stați să vedeți și mai departe.) Respiro nu este singurul loc unde un aer de vitalitate și creativitate se face simțit. Ceea ce ar putea distinge Respiro de alte proiecte este amploarea cu care autori din afara frontierelor cartografice ale României înțeleg să se adreseze publicului românesc, să scrie în continuare în română, să ofere potențialului cititor materiale literare originale. Niște căpoși. La o asemenea amploare, un astfel de fenomen de permanent contact și largă comunicare între cititorii de limbă română și autorii care scriu pentru ei – e posibil să nu găsim precedent. Nu s-a mai văzut una ca asta. Însumând coduri ale lecturii care trimit la o sincronizare implicită cu felurile de a gândi/trăi arta sau literatura în cele patru zări, sunt întrunite toate condițiile pentru a decodifica premizele unei noi paradigme culturale sau ale unui nou curent literar. Nu voi scrie despre asta aici: nu e treaba mea să teoretizez pe marginea chestiunii (eu sunt narator, iar teoria literara ține de ministerul școalelor, când nu de-a dreptul de isprăvnicia trebilor dinlăuntru, când teoretizarea devine foarte personală). Literatura care se poate citi în paginile Respiro prezintă anumite caracteristici a căror semnificație se află în continuitatea unor tendințe conturate și în alte culturi. În primul rând varietatea, și asta înseamnă enorm. Ceea ce se petrece pe acest sit este nou, important, sincron cu realizări culturale din alte lumi și are neașteptatul avantaj de a fi viu.

În cazul de față, viu nu e un cuvânt prea mare. Fie și numai pentru faptul că se face literatură cu un arsenal rafinat într-o vreme când oamenii se debranșează de la căldură, când Ministerul Culturii administrează dubios sponsorizările, când unii oameni acasă fac naveta în condiții mai rele decât în anii ’80. Se face literatura cu franjuri, .jpg și stil într-o vreme când pe patrie o doare în cur despre asta. Patria oficială, desigur. Dar nu de aceea e vorba aici, cum nu despre cei care l-au înjurat pe I.L.Caragiale este vorba în cartea aceea mare a lui George Călinescu, ci despre I.L.Caragiale însuși. Aici, pe aceste situri culturale, se editează exact invers decât la casele editoriale cu fason: fără componentă financiară și cu entuziasm. În anul 2001, când unii dintre meseriașii editării pe hârtie s-au acrit și când unii editori dansează trist blues cu spectrul tăcerii, în spațiul virtual s-au întâmplat lucruri noi.

Asumarea slangului nouăzecist ori a unei limbi literare arhaizante, sincron cu publicarea unor autori de care în țară nu se știe și care-s aflați în exil hăt departe – la Craiova, Constanța, Iași, Tg. Mureș sau Brașov - este altă caracteristică a anului editorial 2001, pe unele situri culturale. Ideea centrală e responsabilitatea. Esențial și susținut interes responsabil față de aproapele, acceptarea lui cu diferențele sale, cu reflectarea diferențelor (se scriu cronici mai rapid pe web decât pe hârtie), circulația vie a textelor într-o lume care a făcut tot posibilul spre a le dezcircula. Interesează o literatură și o artă care să exploreze resursele prezentului și experiența contemporană cu luciditate, prospețime și profunzime, invariantă la pervertirile comerciale sau politice ori la infuziile ideologice. Aceasta este o nouă premiză literară și caracterizează anul 2001. Într-o lume a nepăsării, a apărut atitudinea literară care îngăduie atenția către aproapele, către gândurile, obsesiile, visurile, speranțele lui. Un complex de factori a condus aici.

 

Vremea e alta: chiar dacă omul e grec, are voie să spună poezie în alt fel, să scrie altfel, să contribuie culturii române cu identitatea sa. Acum a venit momentul când segregarea de altădată va merge la culcare. Literatura are o misiune și un rost schimbat: să inducă hemoglobină în venele naționale, cele răsfățate cu mitilic, vișinată și sirop, dacă nu cu apă chioară și țuică de la satelitul din baie. Nu e lesne să produci literar într-un spațiu cultural în care sărăcia împinge pe unii dintre contemporanii noștri către tehnologia evului mediu agrar, în vreme ce alții deprind C++. Într-o astfel de nouă geografie literară - cine mai este oare centru și cine marginea ? Pe unde oare se situează acea sensibilitate căreia să i te poți adresa ? Cine poate asta ? Numai cei care sunt atenți la cel de alături, cei care au găsit formula de a-l lăsa să se exprime, care înțeleg să ofere stimabilului preopinent egale șanse ca și sieși, numai acela a înțeles despre ce e vorba în acest timp. Acela care merge cu subiectele literaturii sale în cel mai neastâmpărat detaliu al realității românești, acela care știe să facă personajele să vorbească în a lor voce, acela care știe cu acuratețe secretele portretului literar, ieșind din sine spre a trăi și a-și asuma această lume răstignită (încă aflată sub șoc post partum după retragerea ordonată de împăratul Aurelian), acela care știe unde sunt siturile culturale și de unde vine poezia prin sârme de telefon, acela care înțelege de ce e perfect explicabil că insula Santa Lucia are un premiu Nobel pentru literatura în timp ce Valahia Mare nu, acela care nu înțelege să cohabiteze cu un sistem de receptare viciat de veresii și interese mărunte – al lui e acest timp. Acestea sunt fundamentele unui nou rost literar. Ar fi trebuit scris un manifest, dar nu mai suntem copii, nu ne jucăm cu asta. Ape vor seca în albie și peste locul postărilor noastre va răsări pădure sau cetate până ce unora le va fi picat fisa despre unde și cine suntem și ce se întâmplă aici.

 

Ce interesază de acum? Ce capătă importanță în această neașteptată întoarcere acasă a fiilor risipitori? Totul, ca gen, pentru că fundamentele admit extensii în diverse forme estetice: fotografii despre mediul rural, poeme despre imaginarul misterios al feminității, piese de teatru despre iluzoria urbanitate a cartierelor noastre cele de toate zilele, poeme de dragoste, poeme despre identitate, istorii despre români care au emigrat sau care proiectează spre depărtării iluzii sau copii ale realității, texte extrapolând diferențele dintre omul românesc și omul occidental, texte despre regăsire sau texte despre singurătate, toate înnobilate cu o privire restaurând umanitatea acolo unde lumea  românească a căzut în timp și a fost prinsă nepregătită.

 

Într-o Românie ideală, și grecul ar fi avut dreptul să ironizeze, să pună în discuție canonul oficial, să folosească arsenalul literar pentru a spune timpului de acum cum este timpul de acum. Dar nu trăim într-o Romanie ideală, și asta ne-ar putea aminti un vers de Lucian Blaga: doar în lacurile cu noroi pe fund cresc nuferi.

 

Bogdan Suceavă

 

 

   

                           

 

respiro©2001 All rights reserved.