[Colaboratori] 
 
ÎNAPOI

   

RADU ANDRIESCU

Născut la 09. 06. 1962, Iași; lector la Catera de Limba și Literatura Engleză a Universității „Al. I Cuza“, Iași; redactor al revistei „Timpul” și membru al Uniunii Scriitorilor, ASPRO și Club 8.

Debut editorial cu poemul în proză Întineri, din volumul colectiv Solstiții (Ed. „Junimea”, Iași, 1985); mai publică volumele de poezie Oglinda la zid (Ed. „Canova”, Iași, 1992, premiul „Poesis” pentru debut), Ușa din spate (Ed. „Cronica”, Iași, 1994), Sfîrșitul drumului, începutul călătoriei (Ed. „Junimea”, Iași, 1998, Premiul pentru poezie al Asociației Scriitorilor, Iași), Eu și cîțiva prieteni (Ed. „Brumar”, Timișoara, 2000).

Publică în revistele literare importante din România și în cîteva reviste din Statele Unite („Cider Press Review”, „Exquisite Corpse / Cyber Corpse”, „Hunger”, „Quarter After Eight”) și Austria („Wienzeile”). Selectat în următoarele antologii: Streiflicht – Eine Auswahl Zeitgenössischer Rumänischer Lyrik, „Dionysos” Verlag, Kastellaun, Germany, 1994; A Mini-Anthology of Postmodern Romanian Poetry, în Romania and Western Civilization, The Center for Romanian Studies, Iași – Oxford – Portland, 1997; City of Dreams and Whispers, The Center for Romanian Studies, Iași – Oxford – Portland, 1998.

Referințe critice: Busuioc, Nicolae – Scriitori ieșeni contemporani, Ed. „Junimea”, Iași, 1997; Lefter, Ion Bogdan – Romanian Writers of the ’80 and ’90, Ed. „Paralela 45”, Pitești, 1999; Lefter, Ion Bogdan – Scriitori români din anii ‘80-90’. Dicționar bio-bibliografic, volumul I, A-F, Ed. „Paralela 45”, Pitești, 2000.

Adresa: andradu@uaic.ro

                    

 


respiro©2000 All rights reserved.

••• design: SGFXstudio •••