[Colaboratori] 
 
 
ÎNAPOI

Magda Cârneci: note biobibliografice

 

S-a născut la 28 decembrie 1955 în Gîrleni, judeţul Bacău. Este fiica lui Radu Cârneci, poet, publicist şi traducător, şi a Emiliei Cârneci (născută Romaniuc), inginer silvic. A terminat facultatea de istoria şi teoria artei a Institutului de Arte Plastice „N. Grigorescu" din Bucureşti în 1979. În 1997 a obţinut un doctorat în istoria artei la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales din Paris. A obţinut deasemenea numeroase burse de cercetare pre şi postdoctorale în străinătate.            

      În studenţie a frecventat cenaclurile literale Amfiteatru şi  Cenaclul de luni din Bucureşti. Debutul poetic are loc în 1975 în revista România literară, sub pseudonimul Magdalena Ghica, pe care îl va folosi pînă în 1989. Debutul editorial se produce în 1980 cu volumul Hipermateria, apărut la Cartea Românească.

      A mai publicat următoarele volume de versuri: O tăcere asurzitoare (Eminescu, l985), Haosmos (Cartea Românească, 1992), Psaume (Autre Temps, Marseille, 1997,în franceză) şi Poeme/ Poems (Paralela 45, 1989, în română şi engleză, traducerea fiind realizată împreună cu Adam J. Sorkin). A publicat numeroase grupaje de versuri în revistele literare din ţară şi în diferite reviste din străinătate. Este prezentă în antologiile: Nuovi poeti romeni, de Marco Cugno şi Marin Mincu, Firenze: Vallecchi Editore, 1986; Incertitudes. Antologie de la poésie roumaine, de Dan Deşliu, Quebec: Humanitas Nouvelle Qptique, 1992; Streiflicht. Eine Auswahl zeitgenossischer Rumänisher Lyrik, de Christian W. Schenk şi Simone Reicherts‑Schenk, Kastelaun: Dionysos Verlag, 1994; Vilenica 96; Antologia di poesia mediteranea, de Marco Cugno, Milano, Marzorati: Emanuele Bettini editore, 1996; Gefährliche Serpentinem. Rumänischer Lyric der Gegenwart, de Dieter Schlesak, Berlin: Edition Druckhaus, 1998; Romania and Western Civilisation, de Kurt W. Treptow, Iaşi: The Center for Romanian Studies, 1998; Day after Night. Twenty Romanian poets for the Twentieth‑First Century, de Gabriel Stanescu şi Adam J. Sorkin, Norcross: Criterion Publishers, 1999; STRONG. 28 de poete din România: 28 poetek rumunskich, de Denisa Comănescu, Bucureşti: Universal Dalsi, 1999.

A mai publicat monografiile Ion Ţuculescu (Meridiane, 1985) şi Lucian Grigorescu (Meridiane, l989), şi volumele de eseuri Arta anilor’80. Texte despre postmodernism (Litera, 1996) şi Art of the 1980s in Eastern Europe. Texts on Postmodernism (Paralela 45, 1999). Este prezentă în următoarele volume colective de studii apărute în România sau în străinătate: Von der Bürokratie zur Telekratie, Berlin: Merve Verlag, 1990; A Latvany és Gondolat, Bucureşti: Kriterion, 1991; Bucharest in the 1920s‑1940s: between Avant‑Garde and Modernism, Bucureşti: Simetria, 1994; Competiţia continuă.  Generaţia ‘80 în texte teoretice. O antologie de Gh. Crăciun, Piteşti: Ed. Vlasie, 1994, ediţia a doua, Paralela 45, 1999; Momentulul adevărului. O antologie de Iordan Chimei, Clui: Dacia, 1996; Experimentul în arta românească după 1960/ Experiment in Romanian Arts since 1960, Bucureşti: CSAC, 1997; Culture of the Time of Transformation, Poznan: WIS Publishers, 1998. 

Este membră fondatoare a Grupului pentru Dialog Social (GDS). Este membră în diferite asociaţii internaţionale de istoria artei şi de critică de artă. Este membră a uniunii scriitorilor din România (din 1990) şi membră fondatoare a Scriitorilor profesionişti din România (ASPRO).

În prezent lucrează ca cercetător ştiinţific la Institutul de Istoria Artei din Bucureşti şi ca preşedintă a boardului Centrului Internaţional pentru Artă Contemporană (CIAC) din Bucureşti. Este şi co-director al revistei de arte vizuale Artelier.

Asupra poeziei autoarei au formulat opinii critice: Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Mircea Mihăieş, Alexandra Cistelecan, Marin Mincu, Cristian Moraru, Bogdan Lefter, Laurenţiu Ulici, N. Steinhardt, Andreea Deciu, Alexandra Pop, Ovid S. Crohmălniceanu, Maria Ana Tupan, Romul Munteanu, Irina Petraş, Radu G. Ţeposu, Dumitru Micu, Cornel Regman, Angela Marinescu, Cornel Ungureanu, Ioan Buduca, Traian T. Coşovei, Dumitru Chioaru, Gheorghe Perian, Romulus Bucur, Vasile Spiridon, George Vulturescu, Dan Cristea şi alţii.

 

respiro©2000 All rights reserved.
••• design: SGFXstudio •••