[Colaboratori] 
 
 
ÎNAPOI

Dieter Schlesak

 

“Dieter Schlesak s-a născut în 1934, plecînd în Germania abia după 1969 după ce – aflat încă pe meleagurile natale – va fi publicat un remarcabil volum de poezii (“Grenzstreifen, 1968, “Fîşie de graniţă”) şi a fi încumetat cu rezultate incredibile – să-l “echivaleze” pe Nichita celor 11 elegii. Ajuns în RFG, Dieter Schlesak se va impune în scurtă vreme ca poet, eseist şi prozator de primă mărime, opera s-a fiind încununată cu nenumărate premii şi distincţii literare. Extraordinar îmi apare însă faptul că Romînia a continuat să-l preocupe în cel mai înalt grad, Schlesak urmărind îndeaproape meandrele scriiturii de pe la noi şi dovedindu-se, ca puţini alţii, fascinat de destinul nostru atît de întortochiat şi imprevizibil, dar mai ales suferind alături de romîni (nu doar) pînă în 1989 şi bucurîndu-se ca nimeni altul de acel decembrie al redescoperirii libertăţii.

Iată însă că, în anul de graţie 1998, Dieter Schlesak a dat glas iubirii sale pentru Romînia scoţînd de sub teascuri – în momentul atît de  aparte a Tîrgului de carte de la Leipzig – o neaşteptată şi absolut inimaginabilă antologie a poeziei romîneşti de după 1960.  

De o primire extraordinară s-a bucurat romanul autobiografic “Vaterlandstage”(1986), a apărut şi în traducere romînească /”Zile acasă”. Ed. Fundatiei Culturale.” în postfaţa cărţii se afla şi vocea lui Norman Manea, care a scris ample reflectii despre “Vaterlandstage”. “Un loc aparte în scrierile lui Dieter Schlesak ocupă jurnalul intim.

în anul 1994 a apărut, sub titlul “Stehendes Ich în laufender Zeit” (Stînd locului în curgerea timpului) un jurnal … obsesiv centrat pe evenimentele petrecute în Romînia zilelor din decembrie ´89.” Ion Muslea, Vatra 2/1997. Un fragment a apărut în acelaşi număr a Vetrei. Cartea e în curs de apariţie la editura All Educational S.A,. Bucureşti unde a apărut şi prima parte a unei trilogii despre anii 1989-1994  în versiunea romînească a lui Victor Scoradet “Revolta morţilor”: “o imagine surprinzător de exactă şi coerentă a uluitoarelor evenimente care au schimbat esenţa lucrurilor în fostul “lagăr socialist” (I. Muslea). În decembrie 2000 a apărut volumul antologic “Poeme” în traducerea lui Andrei Zanca la editura Univers.

În curs de apariţie e şi o amplă monografie în limba romînă  “Dieter Schlesak, un maestru german al evaziunii” a lui Victor I. Buciu, într-un fragment apărut  în “Contemporanul” (ş0 martie î000) V.I. Buciu scrie: “Notaţia e uneori pasională – de altfel domină patosul unui etos moral-nostalgic … Enunţurile par a fi nişte tîşniri mentale…”

 

Dieter Schlesak

 

respiro©2000 All rights reserved.
••• design: SGFXstudio •••