[Colaboratori] 
 
ÎNAPOI

Dan Lungu

Grad didactic : lector doctorand
Universitatea “AL.I.Cuza” Iași
Facultatea de Filosofie

Catedra de Sociologie

Studii: Liceul de matematică-fizic㠄A.T. Laurian”, Botoșani, promoția 1988

Licențiat al Facultății de Filosofie, Secția Sociologie-Politologie,

promoția 1995

Stagii de pregătire: Agen, Lille (Franța), Birmingham (Anglia), Perugia (Italia) în cadrul programului TEMPUS.

Tema lucrării de doctorat : „ Ipostaze sociologice ale propagandei și manipulării”

Data nașterii: 15 septembrie 1969, Botoșani, jud. Botoșani

Domiciliul actual: Bd. V. Lupu nr. 86, bl. K1, sc. A, ap. 9, Iași

Tel.: 032 177 157 ,

e-mail : dlungu@uaic.ro

Situația familială: căsătorit, un copil

Studii: Liceul de matematică-fizic㠄A.T. Laurian”, Botoșani, promoția 1988

Licențiat al Facultății de Filosofie, Secția Sociologie-Politologie, promoția 1955

Activitate didactică:

2000-2001 – lector doctorand la Catedra de Sociologie și Asistență socială, Facultatea de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași

1998-2000 – asistent doctorand la catedra de Sociologie și Asistență socială, Facultatea de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași

1996-1998 - preparator la catedra de Sociologie și Asistență socială, Facultatea de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași

1995-1996 – preparator suplinitor la catedra de Sociologie și Asistență socială, Facultatea de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași

Activitățile susținute în cadrul Catedrei de Sociologie și Asistență Socială se concretizează în:

-cursuri, seminarii și lucrări practice în domeniile: Metodologie sociologică, Sociologia artei și literaturii, Estetica și design social, Introducere în sociologie.

-coordonare în practica de vară a studenților

-coordonare în pregătirea lucrărilor de diplomă

-participare la acțiunile de colaborare cu universități occidentale în cadrul programelor TEMPUS, SOCRATES etc.

-coordonare practică pentru studenții de la Asistența socială în instituții de specialitate

-participare la anchete sociologice întreprinse de Catedra de Sociologie

Activitate științifică și de cercetare:

1992 – participant la colocviul internațional „Rencontre internationale sur l’enseignement de la sociologie”, Cluj, România

1997 – participant la Congresul Internațional de Sociologie, Iași, România

1997 – participant în calitate de sociolog la cercetările întreprinse de Consiliul Județean Iasi privind modernizarea localităților Tutora, Stolniceni-Prajescu, Șipote

1997 – coordonatorul cercetării efectuate de Colegiul de Sociologie „Delphi”: O istorie orală a Asociației Scriitorilor din Iași

1998 –participant în calitate de sociolog la proiectul Conflict politic și contencios administrativ în administrația publică locală, realizat de Institutul European în cadrul Programului PHARE pentru democrație.

1998 – participant în calitate de sociolog la cercetarea Tineretul de la sate – moduri de petrecere a timpului liber, întreprinsă de Liga studenților cu sprijinul D.J.T.S.

1998 – participant la Școala de vară de la Tescani, cu comunicarea O istorie orală a Asociației Scriitorilor din Iași

1999 – participant în calitate de sociolog la cercetările Ghidul consiliului local, Ghidul consiliului județean, Ghidul primarului, întreprinse de Institutul European, sub auspiciile Fundației pentru o Societate Deschisă.

2000 – invitat la Festivalul internațional de arta contemporana PERIFERIC4, 24-28 mai, Iași, România

2001 – participant la sesiunea de comunicări organizată în cadrul Zilelor Universității de Arte „George Enescu”, 8-17 mai, cu comunicarea Metamorfoze ale privirii retrospective

Membru în asociații profesionale:

1992 – membru al Asociatiei Sociologilor din România (ASR)

1992 – membru al Colegiului de sociologie Delphi

1999 – membru al Asociatiei Internationale a Sociologilor de Limba Franceza (L’AISLF)

1999 – membru al Asociatiei Scriitorilor Profesioniști din România (ASPRO)

Activitate extraprofesională

2001 – redactor-șef al revistei de cultură Timpul

2001 – invitat pentru lecturi publice la Literaturhaus (Salzburg) și Alteschmide (Viena)

2001 – revista Norii din USA deschide un site autorului: www.revistanorii.com/danlungu.html

1998 – obține o bursă a Fundației pentru o Societate Deschisă la Pontes-98 la întâlnirea tinerilor scriitori din Europa (Krk, Croația)

1997 – 2000 – redactor colaborator al cotidianului Monitorul de Iași, responsabil al paginii Monitorul Arte

1996 – 2001 – membru al Club-ului 8

1995 – 2000 – redactor al revistei de cultură Hyperion

Premii extraprofesionale:

1999 – premiul pentru debut în proză al Uniunii Scriitorilor din România pentru volumul Chetă la flegmă, Editura Outopos, Iași, 1999

1997 – premiul Editurii Nemira pentru proză scurtă (Buldozeristul) pe anul 1997

1995 – premiul Editurii Junimea la Concursul national de creatie literara „Nicolae Labiș”

1994 – premiul Editurii Eminescu la Concursul național „Porni Luceafarul”

1993 – premiul Societății „Junimea” pentru activitate literară pe anul 1993

1989 – Marele Premiu în Tabăra de creație „Excelsior”, Cluj

Lista de publicații

1. Publicații profesionale

B) Volume de autor

-Contextul postcomunist al modernizării rurale: ancheta socio-demografică în comunele Tutora și Stolniceni-Prajescu, Editura Eurocart, Iași, 2000

C) Apariții în volume colective:

--„Primăria: disfuncții, propuneri, dezbateri”, în Ghidul primarului, Editura Institutul European, 2000 (colaborare)

-„Consiliul local: disfuncții, propuneri, dezbateri”, în Ghidul consilierului local, Editura Institutul European, 2000 (colaborare)

-The double transition and the autotelic characterof the art field”, în M.Bejenaru (coord.), Periferic.4, 2000

-„Le double transition et l’autonomisation du champ artistique”, în M.Bejenaru (coord.), Periferic.4, 2000

-„Dubla tranziție și autonomizarea câmpului artistic”, în M.Bejenaru (coord.), Periferic.4, 2000

-„Factori de distorsiune ai relației dintre puterea locală și puterea centrală”, în Conflict politic și contencios administrativ, Editura Institutul European, 1998

-„Sur le statut et la position du sociologue dans la société roumaine de transition”, în Rencontre Internationale sur l’enseignement de la Sociologie. Cluj. Paris. AISLF, ASR, Université Cluj Napoca, coll. Actes, 1992, (colaborare)

D) Articole și studii în reviste:

-„Schița pentru studiul cenzurii în comunism”, în Analele științifice ale Universitatii „Al. I. Cuza” din Iași (serie noua),Sociologie-Politologie, Tom IV-V, 2000-2001

-„Scriitorul, personajul și socialismul real”, în România literara, nr.10/2001

-„Despre condiția literaturii în socialismul real”, în România literară, nr.51-52/2000

-„Oglinda lui Sfez”, prefață la Simbolistica politică de Lucien Sfez, Editura Institutul European ,2000

-„Ghici cine se supără primul? (film sociologic în patru părți), in Via București (instalații, performance), Editura Galeriei „Eforie”, București, 2000

-„Literatura româna scrisă de evrei ca joc între experiența de viață și spatiul estetic de distincție”, în Vatra, nr.10/11, 2000

-„Postmodernism, România, postmodernitate”, în Amphion, nr.3, 2000

-„Tentația identității”, în Analele științifice ale Universității „Al. I, Cuza” din Iași (serie nouă), Sociologie-Politologie, Tom II-III, 1998-1999

-„Repere ale conceptului de strategie”, în Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași (serie nouaă,Sociologie-Politologie, Tom II-III, 1998-1999

-„Scenariul milenarist / mesianic / soteriologic sț profetic / eschatologic”, în Analele știintifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași (serie nouă), Sociologie-Politologie, Tom II-III, 1998-1999

-„O reconstructie calitativa a vietii literare iesene (2)”, în Timpul, nr. 1 (59) / 1999

-„O reconstrucție calitativă a vieții literare ieșene (1)”, în Timpul, nr. 5-12 (58) / 1998

-„Postmodernismul și modelul Universului expansionist”, în Cuvîntul, nr. 6 / 1996

-„Scenariul întoarcerii la origini”, în Convorbiri literare, nr. 6 / 1996

-„Maniheismul sau despre îngerul de-căzut în politicaă, în Hyperion, nr. 1-2 / 1995

2. Publicații extraprofesionale

Volume de autor:

-Muchii (versuri), Editura Junimea, Iasi, 1996

-Chetă la flegmă (proza scurtă), Editura Outopos, Iași, 1999 (premiul pentru debut în proză al Uniunii Scriitorilor din România)

Periodice:

Publică poezie, proză și eseu în majoritatea revistelor importante din țară: Amphion, ArtPanorama, Contrapunct, Calende, Cronica, Convorbiri literare, Dacia literară, Hyperion, Luceafărul, România Literară, Timpul, Vatra.”Ecouri critice

„De astă dată, el revine cu o proză splendidă despre frisoanele oculte ale vieții cotidiene, scrisă admirabil, jumătate pe ton de poem ironic, jumătate pe ton de epopee joyceana.”
Radu G.Țeposu, Cuvîntul1997

„Cine o citește [Chetă la flegmă, n.n] are senzația că privește un foc de artificii. Inteligența sclipitoare, sagacitatea și uneori maliția dovedite în înțelegerea sufletului omenesc ca și lirismul sobru, viril sunt cuceritoare”.

Alex. Ștefănescu, Flacăra, 11/1999

„El ne surprinde și la un moment dat chiar ne șocheaza prin talentul său și nu prin ceea ce crede cu naivitate că ne șocheaza. […] Există și o schiță în care Dan Lungu nu-și mai ascunde duioșia, îngăduindu-și chiar să alunece cu voluptate în melodramatic: Eroi și eroi, că am mai citit titlul ăsta undeva și mi-a plăcut (cuvintele de dupa virgulă sunt în plus, nesemnificând altceva decât sentimentul autorului caăeste dator să-i imite pe optzecisti). Schița este o capodoperă”.

Alex. Ștefănescu, România literară, 47/1999

„Autorul simte cehovian și vede gogolian, atmosfera prozelor sale e însă kafkiană; microrealismul alcătuit din prefabricate postmoderne ascunde drame abisale. Dan Lungu excelează în surprinderea penibilului micilor acte ratate, sunt proze ale intimității ratate. Antieroii săi evadează sporadic în reverii, fabulos oniric, nostalgii, problematizari, taclale, dar sfârșesc prin a recădea în plasa de siguranță a banalului. […] Cheta la flegmă e înainte de orice o carte care nu trișează; tânarul autor se dovedește a fi astfel, nu numai un prozator minunat, ci și un mare sufletist”.

Paul Cernat, Vineri (Suplim. al revistei Dilema), 28/2000

„Ca prozator, Dan Lungu este foarte convingător. […] «Dur» și matur, cu știință și putința construcției unui personaj, cu o viziune sumbră asupra lumii, pe care o exprimă fără prea multe menajamente pentru sensibilitațile cititorului, încercând mai mereu sa-și răsucească ingenios povestirile, astfel încât același cititor să nu aibă motive de plictiseală, cu două-trei «căderi» datorate tocmai acestei ingeniozitați cu orice preț (Eroi și eroi…, Fotografiile mătușii Eliza), Dan Lungu este un tânăr prozator de indiscutabil talent”.

Daniel Cristea Enache, Adevărul literar și artistic, 11 iulie 2000

„Debutul lui Dan Lungu este, fără îndoială, unul de excepție. El anunță apariția unui prozator valoros, care de acum încolo nu mai are nevoie de prezentări. Ii vom urmari cu interes evolutia”.

Iulian Ciocan, Contrafort, 1-3/2000

Autorul este […] deja experimentat, abordând într-o maniera curajoasă poncifurile vieții ca și pe acelea ale scrisului. […] Dan Lungu scrie cu o directețe remarcabilă. Referirile lui sunt la esențialul lucrurilor, iar înlănțuirile de imagini țin de tehnica montajului prin juxtapunere, «la tăietura de fotogramă»”.

Radu Voinescu, Luceafărul, 44/1999

„Nu știu ce și cât va mai scrie Dan Lungu, însă această carte mi-a modificat unele opinii pe care le aveam în legătură cu proza actuală. De-a întunericul, Ca de fiecare dată, Duminica domnului Chichifoi sunt texte care pot intra oricând într-o antologie de proză scurtă”.

Antonio Patras, Timpul, 2/2000

Construind cu minuțiozitate caractere din detalii mărunte, Dan Lungu propune o lume prea puțin interesată de morală, o lume de eroi căldicei, peste care a trecut demonul meschin […]. O face bine, iar câteva povestiri din volum sunt chiar antologice”.

Radu Pavel Gheo, Orizont, 3/2000

„[…] prima carte de proză a lui Dan Lungu dă, cred, satisfacția că ne aflăm în fața unor pagini de literatură autentică”.

Corneliu Ștefanache, Evenimentul, 23 nov. 1999

„In fruntea volumului stau două proze nemaipomenite: una care dă titlul carții, alta intitulată De-a întunericul, proze prin care scriitorul zăbovește asupra copilăriei, în stilul sau. […] Suntem convinși că aceste două proze ar putea sta cu cinste într-o antologie de proză universală”.

Maria Baciu, Cronica, nr.1/2000

„Dan Lungu scrie o proză scurtă simpatică și vioaie. El mizează cu inteligență pe personaj, un personaj care, cel mai adesea, fie că e copil, fie adult ( de la buldozerist la…ziarist), e puternic interiorizat: adica observă, suferă, se bucură, se razbun㠖 deci își oferă compensații pentru frustrări – mai mult în imaginație. Tandrețea, umorul, o fină percepție a trecerilor de la o stare psihologică la alta, ca și un simt înnăscut pentru detaliul realist, savuros, sunt instrumente mânuite cu o siguranță care m-a facut, de la bun început, să cred în Dan Lungu, prozatorul.”

Mariana Codruț, coperta IV a volumului

„Probabil „eroii secreți”, în percutanta formulă a lui Radu Petrescu, din prozele tânărului autor ieșean – uzez de sintagma aceasta fandosită doar ca să-l necăjesc putțn; altfel, suntem cam de-o vârstă, nu tocmai fragedă (dar nici coaptă!) – sunt înseși curiozitatea lui, „foamea” de realitate (sugestiv titlul, cu valoare de artă poetică, Proză cu amănuntul), pofta de joacă narativă (oglinda sa începe să deformeze, să insinueze un aer de carnaval), vocația lui de spectator (în ton cu vremurile: interactiv), împărțit între plăcerea de a asista la reprezentație și spaima de a conștientiza vacuitatea schopenhaueriană a reprezentării.”

O.Nimigean, în Cuvânt înainte la volum


 

respiro©2000 All rights reserved.
••• design: SGFXstudio •••