proza
poezie eseuri arta film
            

Nu există reguli speciale pentru bufoni?

 

                                                      

                                                                       de Florin Șlapac

 

 

 

Am văzut prea mulți artiști căzînd în manej, asemenea unor saltimbanci sfîrșiți, plictisiți de plictiseala pe care o răspîndesc în jur, fluierați sau tîrîți afară din conul de lumină al rampei de către îngrijitorii circului, mi se tînguie bătrînul saxofonist, scărpinîndu-și trist perciunii ca niște șobolani. De ani de zile vrea să-și părăsească instrumentul care i-a adus atîtea bucurii de fapt, și să-și încerce norocul pe post de gurist, ca să iasă mai în față, să-și exprime amărăciunea într-un mod mai accesibil. Știu că nu are voce și tot încerc să-l conving să renunțe, degeaba îi spun că e un stilist tenace și desăvîrșit, că saxofonul ar putea într-o bună zi să-l tîrască după el, sus, pe treptele gloriei. Dar el nu și nu. Vrea neapărat să dea din gură. Are o întreagă teorie despre asta. În procesul emisiunii sunetului, afirmă el hotărît, e necesară o dominare cît mai perfectă a corpului, total lipsită de crispări. Ca să ajungă la senzația de eliberare, un solist trebuie să-și controleze deschiderea și închiderea laringelui, să evite întreruperea sunetului prin închiderea gurii, urmărind mobilizarea lui prin ocluzia glotei. Să controleze cantitatea de aer care se emite. Să încerce obținerea deschiderii glotei pe cît posibil în momentul aspirației pentru a acumula cît mai mult aer de rezervă. Mie, unuia, caut eu să-l consolez, saxofonul mi se pare un instrument deosebit de complex, care la rîndul lui cere un meșteșug tot atît de complicat. Dar el, nu, o ține pe-a lui. Rolul de a fi principalul element de transformare, în procesul de emisiune, în ce privește calitatea sunetului, îi revine fără îndoială gurii. Ca să nu mai vorbim de faptul că limba trebuie proiectată cînd înainte, cînd înapoi, cu vîrful sprijinit de incisivii inferiori. Necazul e că incisivii inferiori lui îi lipsesc, dar dacă își ține gura închisă, pare un bătrîn de-a dreptul combustibil, gata să ia foc în momentele cheie ale unei improvizații pline de temperament. Afișează un surîs acru, în permanență, pentru că nu știe niciodată dacă interlocutorul are sau nu intenții ironice. Îl poartă cu el peste tot, și pe stradă, și acasă, și pe scenă, și-n culise. Surîsul ăsta, asezonat cu perciunii, îi dă o alură de profesor blajin. Poate că o carieră universitară, demnă și calmă, i s-ar fi potrivit mai bine. Acum ar sta printre studenți ori printre bucoavne, în loc să stea aici, în barul afumat din Casino de la Forêt, etalîndu-și fără rost ezitările. Îl suport tot mai greu, nu știu de ce. Poate și din cauză că, la rîndul meu, am chef să plîng pe umărul cuiva. Am și eu nemulțumirile mele. Nemaivorbind de faptul că cel de-al doilea păhărel pe care-l beau nu-mi priește deloc. Cu cîteva vorbe bine plasate, încerc să-l determin să revină la dimensiunile lui limitate și perene, de saxofonist în vîrstă. Zumzetul clienților în seara asta mă deranjează. Îi expun teoria mea cu privire la influența negativă a șpriț-pauzelor asupra randamentului artistic al unui muzician de excepție, înainte de a mă refugia la toaletă.

O picătură de apă rece ca gheața se rostogolește din tavan și îmi cade drept în creștet, cu un zgomot înfundat. Calota dureroasă care mi s-a tot lățit pe cap se lățește și mai mult. Are dreptate Juliette. Trăim într-o plictiseală eternă, ne străduim în fiecare zi să ne facem că nu-i așa. Împrejur ne pîndește un peisaj identic, de secole. Trecem prin el fără să-l atingem, fără să aducem nimic nou. Ne ițim dintr-o brumă tremurătoare și singurele evenimente cu adevărat semnificative de care avem parte sînt crizele de melancolie. Ceva îmi pulsează în ceafă. Poate vreun semn că pianul mă cheamă. Și asta îmi dă un sentiment de însingurare totală. Ceea ce, dacă stau să mă gîndesc, ar putea fi chiar prețul temerității de a trece prin viață apăsînd pe niște clape. Cineva deschide o ușă și odată cu aerul îmbîcsit am prilejul să aud și cîteva acorduri de saudadă braziliană. În loc să mă ungă la inimă ori să mă facă să plec cu gîndul către Amazon, mă proiectează pe drumul spre casă, care mă așteaptă răbdător. Îmi dau în sfîrșit seama de ridicolul situației în care mă aflu. Îmi ajustez poziția incomodă și rămîn țeapăn, cu ochii la o altă picătură în curs de formare, care amenință să-mi crape capul: lacrima străvezie a neîncrederii în viață.

Sînt sătul de vești proaste. Pînă și pianul meu are de la o vreme o scînteiere demonică. E animat de un orgoliu morbid. Degeaba îl zgîlțîi în fiecare seară sau încerc să-l îmblînzesc, gîdilîndu-i coastele gălbejite. Jocul dezinvolt s-a sfîrșit pentru totdeauna și plictiseala îmi rînjește în față. Tot ceea ce vreau să exprim suferă de obezitate spirituală. Cîndva era de ajuns ca el să-mi murmure rugător numele, pentru ca toate ecourile să-l repete amplificat de o sută de ori. Ar trebui să renunț și să mă retrag. Ar fi mai bine poate să moțăi între paginile unei cărți scrise de un om cu adevărat dăruit. Ori poate să încremenesc pur și simplu, în cadrul unei ferestre, ca un invalid ce sînt.

 Noaptea scade. Abia aștept să scadă și mai mult. Și să-mi las pianul în părăsire, așa cum merită, să respire prin plămînii putrezi atmosfera îmbîcsită care plutește în urma clienților după ora închiderii. Aici există un obicei. Nu se aerisește și nu se mătură decît dimineața. Poate că și ăsta e motivul pentru care niciodată nu mă duc direct acasă după ce-mi termin programul, ci bîntui pe străzile limpezite ca un cotoi bătrîn, în căutarea pisicii ideale. În perioada asta, felina cu pricina se numește Juliette. Și din cauza ei îmi sfîrșesc rătăcirile, de cîteva luni încoace, pe rue Madame și nicăieri altundeva. Am în fața ochilor, pe drum, cu mult înainte de a ajunge acolo, strălucirea d’une incroyable candeur a privirii ei. Trebuie neapărat să-i mîngîi din nou merele obrajilor înainte de a mușca din ele. Ce să fac? Astea sînt exigențele artei. Ca să te menții în formă, e nevoie și de așa ceva. Deși regret adesea faptul că sînt nevoit să mă dedau unor excese suculente. Singurul medicament pentru boala mea este cura de lubricitate. Cînd grajdurile simțurilor mi se deschid, îmi mîn cireada dezgustătoare a păcatelor în abatorul de pe rue Madame, unde măcelăresele amorului îmi dau toate tristețile gata, dintr-o singură lovitură. Cel mai mult îmi place la Juliette faptul că nu are nici pretenția, nici posibilitatea de a face ceva în viață. E modul cel mai economic și mai lipsit de primejdii de a îmbătrîni. Dacă o dojenesc, își schimbă atitudinea cu o viteză amețitoare și mă fixează cu orbite goale, de statuie. Mă simt atît de mic și de prost, încît îmi vine să ridic ancora. Are, totuși, des coins de bon enfant. Căci, la nevoie, îmi rabdă tăcerile mai mult sau mai puțin enigmatice, cu un stoicism demn de o cauză mai bună. După ce ne terminăm momentele de paralizie în cămăruța ei care miroase a liliac fanat, coborîm la bar, să ne înmuiem gurile uscate cu alcoolul cel mai otrăvitor cu putință. Pe ringul grizonat, ca în fiecare noapte, Clara și Lara se unduiesc într-un dans, pe care îl bănuiesc balcanic, însoțit de mîngîieri furișe. Poartă fustanele zdrențuite, de false gitane, și sînt strînse în talie cu eșarfe în culori care se mărită bine. De obicei plec de pe rue Madame de frica zorilor în stare să-mi sucească gîtul. În ultima vreme, însă, n-am mai ținut cont de nimic. Cu o mînă pe genunchiul Juliettei, agățat de imaginea Clarei care, spre dimineață, îndrăznește mai mult împreună cu Lara, hoinăresc cu gîndul prin muzee pustii, păzite de supraveghetoare mohorîte care, ca să le mai treacă timpul, împletesc cîte un fular. Adevărul e că îi invidiez pe bieții pictori. Așa ar trebui să facă orice artist care se respectă, să-și imprime acreala pe ceva și apoi să se facă nevăzut. Iau tablourile la rînd, cu o minuțiozitate aproape sadică. Văd un peisaj cu cheia de gît, rigid ca o piatră. Personaje ambigue, proiectate în aer ca niște vrejuri, o fanfaronadă de figuri, o suită de falduri, exuberanță, tumult aparent lipsit de măsură, imagini desfigurate prin abstractizare. Juliette ține neapărat să îmi spună ceva, întrerupîndu-mi reveria. Din păcate, în gura fiecăruia se află o limbă. Ce n-aș da să fiu acum prăbușit pe pian, să mă simt ca un om care încearcă în vis să ignore absurditatea poziției sale, asigurîndu-se că visează. Mă mișc cu încetinitorul, reacțiile îmi sînt întîrziate sau inexistente, viața este o elegie, un madrigal cîntat de un cor undeva departe. Prezența vioaie a Juliettei, ființă împurpurată de plenitudinea vieții, mă insultă pur și simplu. Simt că trebuie să-mi iau tălpășița. Nu există reguli speciale pentru Bufoni? Nu, răspunde Moartea.

 

(fragment din romanul Fără pereche, ed.Univers 2001)

   
 

respiro©2000-2002 All rights reserved.