proza
poezie eseuri arta film
          

 

TAKE IONESCU

un mare democrat, un mare european

 

"Când e vorba să-ţi împlineşti datoria,

nu începi cu socoteli.

 Îţi scrutezi mintea şi inima

şi porneşti."

Take Ionescu

 

                                                                        de Marius Dobrin

 

Cuvânt explicativ

Recent revista "22" a publicat în serial un studiu desepre cultura politică a intelectualilor români semnat de doamna Alina Mungiu. M-am bucurat de această idee dar repede am simţit sentimentul de neîmplinire pentru că din nou focalizarea s-a făcut excesiv pe interbelic şi tot ce a urmat celui de-al doilea război mondial.

Perioada făuririi României moderne, a Vechiului Regat, este în continuare neglijată în analiza politică şi referinţele sunt destul de timide. Desigur că s-au scris cărţi despre acel timp, despre acei oameni, desigur că studiile de specialitate au acoperit acest segment dar eu mă gândesc la percepţia comună a omului obişnuit, la mentalul colectiv şi mai ales la recursul în politica partidelor pentru soluţii comparate din epoci diferite dar nu neapărat esenţial diferite, mai ales în situaţia de reconstrucţie fundamentală de după 1989.

Din întâmplare am găsit o monografie dedicată lui Take Ionescu şi am considerat oportun să promovez acest nume important din galeria omenilor de stat români, numit de cel nu atât de darnic în amabilităţi, Clemenceau drept "marele eruopean", pe drept cuvânt, fiind o ilustră figură pe scena internaţională înainte de mediatizatul Titulescu.

Dincolo de simpatia pentru politica unui partid sau a altuia, dincolo de elogierea sau negarea unor atitudini ale unor oameni politici, e important de înţeles mecanismul de administrare publică, de funcţionare a unor instituţii ale democraţiei implementate în Vechiul Regat în pas cu evoluţia din întreaga Europă. Poate e greu să privim în urmă fără apăsarea reziduală a tendinţelor de pervertire a percepţiei noastre de către ideologia comunistă, dar dacă mergem la original cu înţelegere vom putea găsi referinţe viabile dincolo de amprenta temporalităţii. Poate că anumite nuanţe de acum peste o sută de ani azi au căpătat alte conotaţii datorită exceselor tragice ale conflagraţiilor istorice. Poate. Dar mai ales să nu ne lăsăm înşelaţi de culorile vii ale limbajului acelui timp, de patima depusă pentru luptele politice de impunere a unei soluţii sau a alteia. În judecata noastră trebuie să avem în vedere alternativa şi comparaţia cu alte ţări din jur sau aiurea.

Dar cel mai  bine este să lăsăm să vorbească mărturiile. Cât mai multe şi mai diverse încât să putem obţine o imagine cât mai apropiată de adevăr a ceea ce s-a întâmplat aici şi ne poate servi de fundament în demersul nostru de azi.

În cele ce urmează vreau să vă redau detalii despre Take Ionescu asa cum le-am citit în monografia semnată de Constantin XENI, scrisă la 1932 şi reeditată la Editura Profil, Bucureşti, 1999, redactor Liliana Scarlat. Reproduc din paginile sale şi vă invit mai ales la o lectură completă a cărţii.

Xeni a fost deputat conservator, conservator-democrat şi, apoi, liberal, ministru al Muncii şi Ocrotirilor Sociale în guvernul condus de Take Ionescu (1921-1922) şi ministru de stat în cabinetul Gh. Tătărescu (1940). A trăit între 1878 şi 1963 având numele de familie Zender. Adversar al mişcării legionare, în 1940 a fost silit să se autoexileze în Elveţia. Aici şi-a redactat paginile memorialistice, în care sunt cuprinse ample evocari ale unor personalităţi marcante ale vieţii politice româneşti, în preajma cărora s-a aflat mulţi ani. (Din Magazin istoric care a publicat fragmente din acest evocări)

Monografia despre care vorbim este scrisă pe un ton admirativ şi poate fi bănuită de subiectivism, dar este un unghi de focalizare necesar.

        Am adăugat la finalul acestui text câteva adrese de internet unde se găsesc referinţe despre omul politic român în documente şi mărturii din mediile europene.

        Şi nu în ultimul rând e de subliniat cât de firesc vine un citat din Take Ionescu rostit de Regele Mihai acum câţiva ani când şi-a încheiat discursul amintind cuvintele acestuia: "Să năzuim a ajunge mai sus decât ceea ce suntem, dar să nu uităm ceea ce am fost şi să nu calomniem ceea ce suntem. Aşa să ne ajute Dumnezeu!"

 

       

        Un om

S-a născut ca al doilea fiu, din patru, cu numele Dimitrie G. Ioan, la 13/25 octombrie 1858 la Ploieşti. Tatăl, Ghiţă, era negustor activ dar care a cunoscut falimentul în urma recesiunii de după o epidemie de holeră ce a sărăcit oraşul. A mers mai departe şi s-a stabilit în Bucureşti cu gând să ia cu contract de la primăria oraşului Giurgiu dreptul de a percepe taxele de accize. A făcut un împrumut la un bancher, a muncit din greu, ajutat şi de soţia sa, Eufrosina, încât a reuşit să prospere, să devină peste ani propietar de case şi de moşii. Cucoana Frosa, al cărei bunic era originar din Macedonia, se înrudea cu Ion Heliade Rădulescu, prilej de mândrie pentru viitorul om politic. Micul Take va merge la şcoala primară de la vârsta de 5 ani remarcându-se prin sârguinţă şi cuminţenie. De altfel şi la liceul “Sf.Sava” a intrat prin concurs de bursier clasându-se întâiul. Şi aşa a fost mereu. În catalogul liceului s-a petrecut schimbarea numelui de familie din Ioan în Ionescu. În cursul superior a reuşit să scoată o foaie literară intitulată “Revista Tinerimei” şi a fost vârsta preocupărilor literare. În 1875, în preajma bacalaureatului, după ce a făcut două clase într-un an, a publicat versuri şi nuvele în calitate de colaborator la “Revista Junimei”.

Xine scoate în evidenţă o nuvelă despre care declară că dovedeşte natura înnăscută a puterii lui vizionare. Pentru că în această nuvelă intitulată “Spiritele” îşi închipuie că a murit şi a reînviat în anul 3000, urmând a întâlni un om pe nume Aru care îi dă explicaţiile de rigoare, prilej pentru adolescentul Take să îşi expună câteva crezuri şi proiecţii pentru viitor: “România şi-a redobândit teritoriul ei natural... în virtutea dreptului naţionalităţilor..” apelând la un Tribunal Internaţional, instituţie creată de regimul sincerităţii care a început la anul 2500. Pe lângă alte utopii autorul ajunge la ideea că graniţele au dispărut şi nu mai există decât o vastă “Confederaţie a genului uman, iar limbile s-au unificat într-una singură, cu sintaxă şi reguli simple de tot, dar aceasta numai pentru uzul obişnuit. Limbile vechi naţionale au fost însă păstrate cu sfinţenie.” Deşi utopia lui prevedea şi desfiinţarea partidelor politice totuşi la întrebarea lui despre idealul comunist prin nivelarea tuturor, acel personaj Aru îi răspunde: “Asta este o monstruoasă producţie a voastră, a trecutului. Comunismul nu înseamnă libertate; înseamnă tiranie şi anarhie în numele libertăţii. Tablou înfiorător pe care civilizaţia de azi îl repudiază.” Şi meditaţia sa finală este: “Oricum ar fi însă viitorul, e mai bine să fim jucăria iluziilor decât sclavii tristei realităţi”, cuvinte ce ponderate pot fi un bun motto unei atitudini de acţiune pozitivă. Această nuvelă joacă şi un alt rol. Într-un eseu intitulatLa réception de Gérard de Nerval en Roumanie (1855-1943)”, Michel Wattremez aminteşte nuvela pentru că eroul principal descoperă dragostea unei focoase brunete şi justificarea tânărului autor este că şi Gerard Nerval se îndrăgostise de Regina din Saba, semn pentru eseist că la 1875 opera scriitorului francez era binecunoscută în România.

        Pentru că afacerile cu accizele merseseră bine, Ghiţă Ioan îşi permite să-şi trimită şi al doilea copil să studieze la Paris asigurându-i lunar 15 napoleoni de aur. Prilej de amuzante amintiri ulterioare când la terminarea fiecărei vacanţe tânărul Take primea la plecare câte un fişic de bani din partea tatălui său descoperind de fiecare dată câte o monedă lipsă până ce într-un an petrecându-şi vacanţa în călătorie a cerut banii prin poştă astfel încât nu a mai putut fi păcălit. La Paris a locuit în cartierul studenţesc, strada Bonaparte nr 72, timp de 6 ani. Acolo a legat prietenii de-o viaţă cu viitoare personalităţi ale societăţii româneşti : Gr. Andronescu, C.Dissescu, C.Arion, Al. Djuvara, în aceeaşi perioadă fiind la Paris şi Al. Marghiloman. Studentul Take a fost strălucit la învăţătură, avid de cultură şi tot mai preocupat de probleme ale societăţii timpului, în special de soarta românilor aflaţi încă pe teritorii diverse.Prima lui conferinţă publică dintr-o sală discretă s-a numit  "Naţionalităţile din Austro-Ungaria", prilej de a primi repede porecla ce-l va însoţi toată viaţa, "Tăkiţă gură de aur".

        La Paris o va întâlni pe cea care îi va deveni soţie, o englezoaică pe nume Bessie Richards, cu păr blond şi ochi albaştri, pe care a cunoscut-o cântând la pian o bucată de Chopin la un concert de binefacere. Cu perseverenţă a câştigat inima fetei şi acceptul mamei acesteia, doar pe părinţii săi nu a reuşit să-i mulţumească, aceştia făcându-şi alte planuri ce aveau în vedere situţia materială şi poziţia socială din ţară. Xeni notează că după ce a consultat articolele din codul civil despre consimţământul ascendenţilor şi din Dreptul internaţional cu privire la căsătoriile din străinătate, a plecat în Anglia unde la 13 noiembrie 1881, la Brighton şi respectiv la 19 noiembrie la Londra în biserica greco-ortodoxă din Londra, a desăvârşit unirea cu aceea care îi era dragă.

         Alegerea soţiei a fost un semn că el a acţionat cu inima şi a căutat totdeauna să îşi împlinească în chip cinstit visurile cele mai dragi. Iar modul în care s-a căsătorit avea să îl evoce peste ani ca pe o mărturisire de credinţă :  "...în momentul unic al vieţii, în care se pot căpăta relaţii sau avere, eu m-am mulţumit să nu câştig decât fericire ; şi mi-am zis că dacă am ajuns aici, unde sunt, trebuie să fie ceva în mine, şi am avut încredere."

        Bessie l-a urmat în Bucureşti şi i-a fost apropae în toată cariera sa. A îndrăgit locurile acestea tot aşa cum şi Take a apreciat fiecare vizită pe care a făcut-o în Anglia. În 1897 a cumpărat o casă prin licitaţie publică pe strada Costa-Foru, devenită mai târziu strada Atena. A renovat-o în stil francez. A fost loc de pelerinaj pentru toţi care îl căutau cu solicitări, cu prietenie sau cu probleme de orice natură. Îşi cumpărase la Sinaia o casă de vacanţă pe care a botezat-o Vila Negoiul, loc de refugiu pentru studiu şi meditaţie, loc îndrăgit şi de soţia sa

Din nefericire ea a avut un destin tragic, murind la o vârstă nu atât de înaintată în urma unui accident de călărie. Ultimii săi trei ani de viaţă Take i-a petrecut alături de a doua sa soţie, Adina Olmazu.

Cât priveşte studiile de la Paris, teza sa de doctorat s-a intitulat "La recherche de la paternité naturelle", lucrare ce poate fi găsită azi la o căutare pe Internet, al cărei manuscris l-a păstrat legat şi pe a cărui primă pagină se afla dedicaţia către Bessie. La revenirea în ţară, pe primele sale cărţi de vizită a fost sfătuit de prietenul său Costică Dissescu să treacă numele ce îl va face celebru pentru totdeauna, Take Ionescu. doctor în drept al facultăţii din Paris. Soseşte în ţară exact în timpul serbărilor prilejuite de ridicarea la rang de regat a României. Dintr-o dată el intră nu doar în Barou ca să îşi practice meseria dar şi în vâltoarea politicii acelui timp de edificare a României moderne. Se şi lansează în polemica iscată de propunerea de reformă în justiţie iniţiată de C.A. Rosetti care a propus eligibilitatea magistraţilor.

        Xeni evocă pe larg începuturile de muncă pentru Take Ionescu şi soţi asa, cu numeroase procese şi câştigarea încrederii oamenilor, cu modestia traiului lor, cu încrederea în viitor. Şi-a făcut meseria cu perseverenţă şi se subliniază minuţiozitatea cu care îşi pregătea pledoariile, sinceritatea cu care prezenta cazurile, elocinţa sa fermecătoare dar mai ales faptul că nu accepta decât cazurile fondate. Îl preocupa moralitatea magistraţilor şi incertitudinea unor soluţii judecătoreşti. Lansase butada că orice împricinat are dreptul să-şi blesteme judecătorii douăzeci şi patru de ore... dar nu mai mult.

Şi-a exercitat şi calitatea de jurnalist inclusiv înfiinţând propriul ziar, "La Liberté", enunţând profesiunea de credinţă: "Vom fi un organ liberal şi democrat, căci credem că democraţia a devenit stăpâna naţiunii române".

De la 26 de ani a început să susţină o serie de conferinţe pe diverse teme de la tribuna Ateneului, conferinţe publice după cum era obiceiul timpului, modalitate de răspândire a diferitelor idei, a dezbaterilor.

       

        Un om politic

Repede a devenit cunoscut încât într-o bună zi Ion Brătianu, pe atunci prim-ministru, l-a întâlnit pe stradă şi l-a invitat să discute din dorinţa de a promova oamenii de valoare în partidul său. Şi totuşi prima lor discuţie s-a datorat mai degrabă rugăminţilor familiei de a-şi ajuta fratele pedepsit la şcoala militară şi pentru care el intervine la Brătianu. Take însă, deşi era înclinat spre un partid burghez şi liberal decât unul boieresc, a aşteptat perioada de framântări ale primului. Atras de ideile generoase ale lui Rosetti începe mai degrabă o activitate jurnalistică şi colaborează la "Românul". În alegerile din 1884 este votat de către colegiul al III-lea de Ilfov şi astfel începe cariera parlamentară, de data asta cu maturitate mai degrabă atras de moderaţia lui Brătianu decât de extremismul lui Rosetti. Şi tot ca un debut de generaţie, Brătianu promovează în politică şi alţi tineri întorşi de la studii din Occident : Dissescu, Arion, Djuvara, Marghiloman. Take a ţinut să precizeze : " vă închipuiţi că noi ne-am însurat atunci cu păcatele dv ?... De către toţi ni s-a promis solemn o eră nouă, ni s-a promis regenerarea partidului. Şi aşa am primit. Şi am primit fără condiţii, fără cereri, fără promisiuni." La 4 decembrie 1884 a rostit primul său discurs parlamentar, ca delegat al tinerilor intraţi de curând în Cameră, la cea dintâi dezbatere asupra răspunsului la Mesajul Tronului. S-a pronunţat categoric în favoarea capitalului străin : "Nu trebuie să ne impresioneze dacă unii străini se vor îmbogăţi. Ei vor pleca dar industriile rămân." Iar despre preconizatul vot universal a rostit fraza : "Într-o ţară ca a noastră, în care instrucţia este încă în faşă, în care starea economică este atât de rea, a da guvernământul numai numărului, ar fi a pune ţara la îndemâna celui dintâi dictator norocos."

La finalul anului 1886 părăseşte partidul liberal alături de alţi parlamentari nemulţumiţi de politica pe care o adoptase Ion Brătianu. E perioada coaliţiei unite care a creat o presiune ce a dus la demisia celebrului om de stat în februarie 1888. Dar continuarea politică nu este pe placul opoziţiei şi lupta continuă.

Take Ionescu îşi continuă activitatea parlamentară câştigând voturile la Craiova, ca liberal dizident iar surpriza vine de la nealegerea lui Brătianu, cel care era ameninţat cu darea în judecată deşi el er acela care fusese alături de Regele Carol în câştigarea independenţei de stat. E oarecum analog cazului cancelarului german Helmuth Kohl care şi-a văzut recunoştinţa umbrită de acuzaţii asupra moralităţii sale politice. Ion Brătianu moare la 4 mai 1891 iar în telegrama de condoleanţe Mihail Kogălniceanu îl numeşte drept "cel dintâi cetăţean al României ".

Revine în politică în forţă când la 1891 acceptă invitaţia venită din partea lui Lascăr Catargiu şi trece la Partidul Conservator, direct ministru al cultelor şi instrucţiunii publice deşi nu era deputat la acea dată. Ieşirea din dizidenţă şi alegerea făcută şi le-a justificat în plenul parlamentului, cu sinceritate: "...dacă am făcut acest pas este că m-am aflat şi eu în faţa celor două căi pe care l epoate alege un om politic: calea negaţiei şi drumul muncii... Ţin să fiu un membru util în viaţa acestei ţări."

Timp de 3 ani ca ministru a avut o activitate practică fecundă completând reorganizarea instrucţiunii publice româneşti. A asigurat sistemul inspectoratelor, a început seria clădirilor de şcoli săteşti, a susţinut dezvoltarea învăţământului universitar. Apoi legea monumentelor istorice dar şi cea de organizare a bisericii pentru care a fost acuzat că fiind ateu legiferează biserica. La care a răspuns: "Nimeni n-are dreptul să-mi scruteze conştiinţa şi să-mi ceară aici o confesiune. Afirm însă că urmăresc binele bisercii şi asta e suficient."

În ultimul deceniu al secolului XIX se focalizează interesul opiniei publice pe eforturile comunităţii româneşti din Ardeal de a-şi afirma drepturile comune iar în Vechiul Regat devine tot mai vizibil curentul unionist. Guvernul conservator a susţinut financiar cu discreţie şcolile româneşti din Ardeal şi în general se înfiinţaseră o serie de asociaţii non-guvernamentale prin care se asigura promovarea tendinţei de unire a tuturor românilor într-un singur stat. Politica românească devine din ce în ce mai accentuat naţionalistă dar în sensul pozitiv al acelui timp. Take Ionescu face o delicată descriere a partidelor politice româneşti raportate la suratele lor europene. A argumentat rolul marcant al conservatorismului românesc, cu nimic mai prejos decât acela din Belgia şi Anglia, a enumerat principalele realizări istorice în modernizarea statului român. Iar nuanţa naţionalistă a timpului o justifică tocmai prin racordarea la evoluţiile internaţionale prin adaptarea la cerinţele româneşti. "Naţionalismul nu formează caracteristica unui partid. Nu cunosc în toată Europa un singur partid care să fie sau să se intituleze antinaţional. Democraţia de asemenea. Democraţia şi naţionalismul sunt însuşiri indispensabile ambelor partide ale oricărui stat cu instituţii democratice". Interesant cum el vorbeşte de sistemul cu două partide puternice care alternează la putere, cum se referă constant la Europa şi cum fundamentul este decisiv democraţia. Naţionalismul este văzut ca o formă culturală care asigură o conştiinţă comună pentru o comunitate organizată  ca un stat modern dincolo de sinuozităţile istorice. Take Ionescu punctează din nou, cu o stranie actualitate: "Dacă românii de aiurea ne sunt necesari nouă, noi, de aici, le suntem lor indispensabili şi, de aceea trebuie, înainte de toate, să asigurăm şi să întărim Statul român..." Şi conchide simplu: "Această limbă, această origine, această civilizaţie, această naţionalitate este a noastră, alta nu primim".

Dar naţionalismul a generat patimă şi societatea se aprinde uşor, se divizează şi majoritatea atacurilor se îndreaptă spre Austro-Ungaria. Take Ionescu îşi face un crez din dorinţa entuziastă de a promova unirea cu aceia aflaţi dincolo de munţi. De altfel ca un fapt anecdotic el a cucerit un prim petic de pâmant din Ardeal când  a finanţat amenajarea unui drum pe Valea Mălăeştilor, deasupra Buştenilor, un drum turistic care îi poartă numele.

Pe măsură ce timpul trecea declaraţiile devin tot mai belicoase şi în special Nicolae Filipescu, vârstnicul conservator, este cel care apare mai vulcanic în a solicita o politică de revendicare naţională decisivă. În această atitudine el s-a arătat mulţumit de susţinerea lui Take Ionescu deşi ani în urmă îl combătuse vehement pe alte teme politice. Asemenea rivalităţi au slăbit însă partidul conservator pe când liberalii se întăreau din nou alipindu-şi tânărul partid socialist.

Take Ionescu a ţinut să declare explicit într-un discurs referitor la ura de rasă ce se vădea în anumite momente: "Ura aceasta nu poate intra în sufletul meu, căci dragostea pentru naţiunea mea nu se alimentează din ura împotriva altor neamuri".

Când partidul Conservator se reuneşte cu gruparea junimistă sub conducerea lui P.P.Carp în speranţa reîntăririi, Take îşi reprimă amărăciunea faţă de soluţia aleasă pentru a nu o submina.

Ceea ce până la urmă s-a întâmplat din nou din tensiuni interne fără sfârşit.

Martie 1907 a însemnat izbucnirea celebrelor răscoale, atât de invocate de duşmanii democraţiei până astăzi. Xeni notează că ele au avut la început aparenţa unor mişcări antisemite pentru că drept ţinte erau unii arendaşi evrei din nordul Moldovei. Treptat mişcarea s-a extins în restul ţării cu un pronunţat caracter social explicat prin lipsa de pământ suficient şi mai ales regimul contractelor agricole care, după cum scrie autorul, "eternizau mizeria". Ministrul de interne G.Gr.Cantacuzino a tratat cu superficialitate primele semnale ale răzmeriţei şi a dat ordin prefectului să reprime "cu energie, dar cu blândeţe". Liberalii din opoziţie întreţin starea de revoltă şi acuzele lor sunt dure. Ionel Brătianu acuză guvernul că n-a ocrotit pe ţărani printr-o lege împotriva trusturilor de arendare. Take Ionescu a sfătuit pe rege să cheme la guvernare liberalii pentru că altfel conservatorii nu ar fi putut rezolva criza cu adevărat. El şi-a reafirmat mai vechea sa idee a unei bănci agrare care să ofere posibilitatea ţăranilor să cumpere pământ mai uşor şi treptat să echilibreze distribuţia proprietăţilor agricole.

În parlamentul majoritar conservator el s-a ridicat primul spre a propune susţinerea guvernului liberal, dincolo de credinţele politice, pentru a depăşi cu bine criza. Prim-ministrul Sturdza a venit la el şi i-a întins mâna: "Nu ne-am cunoscut. Ziua de azi mi-a dovedit că printre cei dintâi patrioţi ai ţării eşti dumneata. Răscoala este reprimată de către ministrul de război, generalul Averescu dar a rămas în continuare lupta politică marcată de evenimente. În Partidul Conservator se amplificase o criză veche şi principalele grupuri nu reuşeau să se coaguleze, nu se impunea un şef acceptat de toţi. Take Ionescu a refuzat propunerea de a prelua conducerea partidului în acel moment: "Nu vreau să adaug o revoluţie de serai la nenorocirile războiului civil care îndoliază ţara. Nimeni n-ar mai crede în sinceritatea atitudinii mele dacă aş consimţi să trag foloase personale din situaţia pe care am creat-o."

Parlamentul liberal ce a urmat a votat legea învoielilor agricole cuprinzând principiul minimului de salariu şi al maximului de arendă, instituind o comisie mixtă regională care să formeze preţurile muncii pe trei ani în urmă. Take Ionescu combate acest principiu care i se pare a se opune legii cererii şi a ofertei. A doua mare reformă a fost aceea a islazurilor comunale create pentru păşunatul vitelor, impusă ca o servitute asupra proprietăţilor particulare. Conservatorii s-au opus considerând-o ca un atac la ideea de proprietate garantată prin Constituţie. S-a convenit până la urmă ideea de vânzare-cumpărare de bună voie între proprietari şi obştile săteşti dar realizarea practică a fost greoaie împotmolindu-se la stabilirea preţurilor. S-a înfiinţat apoi Casa Rurală cu scopul de a cumpăra moşii şi a le revinde în loturi de câte 5 hectare la ţărani.

Ianuarie 1908 a însemnat un moment important în viaţa politică a ţării prin consituirea Partidului Conservator-Democrat. În urma unei maşinaţiuni din clubul conservator prin care s-a încercat eliminarea din funcţiile de conducere a celor apropiaţi vederilor takiste, după ani de controverse şi malversaţiuni, s-a umplut paharul. Take Ionescu a meditat îndelung şi a decis să facă un pas decisiv, de mare răspundere. A făcut apel "la ţara conservatoare şi, pe deasupra ei, la conştiinţa naţională". "Am adânca mea convingere că România are nevoie de un partid conservator, democratic în compoziţia sa, progresist în tendinţele sale dar reprezentând cu fermitate ideile de conservare socială. Acest partid trebuie să fie puternic pentru a forma contraponderea faţă de stânga, care în mod fatal şi după mersul lucrurilor va merge din ce în  ce spre stânga." A justificat astfel titulatura partidului: "...n-am inventat nici cuvântul, nici lucrul; încă o dovadă că e greu să inventeze cineva în ordine politică. Cuvântul a fost inventat în Englitera de patru oameni: Churchill, Gorst, Wolf şi Balfour când au creat conservatorismul democrat acum 20 de ani şi mai bine." Faţă de tendinţele socialiste a declara în parlament: "Credeţi că nu mi-a răsărit şi mie câteodată acest soare al ideilor socialiste? N-am nici un interes să stau împotriva acestor idei. Dar ştiţi care e straja ce se pune la mine între dragostea de mulţime şi doctrina socialistă? Este dragostea mea de libertate. Când mă vor convinge socialiştii că pot împăca aceste două noţiuni: organizarea socialistă a omenirii cu menţinerea libertăţii, mă înscriu, domnilor, în partidul socialist".

A muncit mult ca să pună bazele noului partid, atrăgând vechi oameni de la conservatori şi alţii atraşi de suflul nou în politica românească. Demagogia era pentru el cea mai josnică dintre acţiunile politice. Numai că în presa partidului său întâlnim destule astfel de entuziasme ce pot fi etichetate de populiste şi greu de transpus în practică la timpul respectiv.

În această campanie politică se angrenează şi marele Caragiale care rosteşte prin ţară numeroase discursuri de susţinere a noului partid care se aruncă în lupta electorală şi are de la început fulminante succese. "Ridic toastul acesta lui Take Ionescu, nu pentru că este şeful partidului; şefi anu a luat-o el, i-aţi dat-o voi. Gloria o dă viitorul, reputaţiunea i-a dat-o trecutul. În sănătatea lui de om de inimă, care îmi permite mie, mie literat, să stau alături de el la o aşa manifestaţiune" -Ploieşti, 9 martie 1908. [I.L. Caragiale, "Moftul român", Editura Moldova, Iaşi, 1991,p344]

După război revine la Bucureşti cu ideea formării unui partid democrat şi pentru asta adresează ţării un manifest în care arată înfăptuirile partidului conservator în chestiunea agrară (vânzarea moşiilor statului către ţărani, expropierea moşiilor de mână moartă), apoi conlucrarea cu liberalii pentru reforma electrorală. "Fără a renega nimic din trecutul lui glorios, partidul conservator pune temelia partidului democrat". El propune unificarea vieţii de stat a celor patru Românii, descentralizarea administrativă şi inamovibilitatea ei, autonomia bisericii şi egalitatea cultelor, protecţia muncii şi multe altele.

 

 

Un om de stat

Pentru modul de gândire şi acţiune politică trebuie să notăm şi deschiderile lui spre lume, de la soţia sa englezoaică şi vizitele curente în ţara ei, până la vacanţele în Elveţia. Într-o conversaţie cu Tisza şi-a destăinuit ideea: "Eu părăsesc ţara mea de trei ori pe an, plec în Apus şi consider aceste călătorii ca pe o necesitate de igienă intelectuală."

Începe să-l preocupe politica externă şi la 1903 publică un articol ce viza atitudinea Bulgariei faţă de noi. A fost mereu cu gândul la românii macedoneni şi la 1905, profitând de o călătorie la Constantinopol, a dorit să depună un memoriu către sultan prin care cerea recunoaşterea oficială a naţionalităţii cuţo-vlahilor. Refuzul iniţial de a fi primit de sultan l-a determinat ca şi el la rândul său să refuze decoraţia turcă ce i se pregătise şi gestul său a fost eficient, până la urmă, cu presiunea întregului guvern, cererea a fost acceptată.

În 1912 intră din nou în guvern de data asta alături de Titu Maiorescu împărtăşind politica externă. Împreună au condus cu abilitate politica interesului nostru naţional pentru acel moment dar mai ales pentru perspectivă. Sunt anii crizei balcanice în care România ajucat un rol important dovedindu-se o putere locală şi afirmându-se pe plan internaţional.

 Take Ionescu discută cu preşedintele camerei bulgare, Daneff: "Ştiţi foarte bine că noi românii suntem în ostilitate morală cu ungurii. Nu vreau să fie şi cu Bulgaria în vrăjmăşie ca într-un cleşte. La rândul nostru vă dăm marele avantaj de a nu mai avea ca vecini nici Rusia şi nici Austria, ci numai popoare mici. Dacă n-am avea Dobrogea ar fi în interesul dv să ne-o daţi. Asta n-ar fi suficient. De-a lungul Dunării şi îndeosebi în jurul Vidinului este o populaţie de 80.000 români iar în Macedonia, Bulgaria va încorpora un şi mai important număr de-ai noştri. România e în drept să pretindă o compensaţie. Ea cere posibilitatea de a putea apăra efectiv graniţa Dobrogei. Fără a preciza o nouă frontieră pe care o pretindem, sunt gata s-o fac dacă ne înţelegm în principiu." Dar Daneff şi în general guvernanţii Bulgariei au jucat fără sinceritate, cu aroganţă şi tot ce a însemnat războiul balcanic a dovedit netemeinicia acţiunilor acestora, cu implicaţii nedorite şi pentru ceilalţi actori din peninsulă. România a gestionat bine această criză, cu fermitate şi siguranţă de sine, cu acţiuni diplomatice bine gândite şi o forţă militară promptă şi decisivă.

De pe atunci deja Take Ionescu se înţelesese cu tânărul Brătianu pe chestiunile mari ale ţării, pentru prefacerile uriaşe ce se prefigurau în viitorul imediat, chiar dacă aparent ei se vor lupta politic.

Pătrunzând în problematica politicii europene Take Ionescu se desfăşoară cu altă anvergură, mult mai în elementul său. Cu plăcere se dedică relaţiilor internaţionale, inclusiv unor relaţii personale cu marii oameni de stat europeni încât ajunge firesc egalul lor iar pentru rolul jucat de el în vâltoarea primului război mondial şi a urmărilor sale care au desenat noua configuraţie europeană este citat în numeroase documente şi mărturii de la un colţ la altul  al continentului. De la Balfour şi Clemenceau, cel care i-a acordat celebra apreciere de "mare european", până la Troţki sau junii turci, trecând prin cehi, sârbi, unguri şi germani.

        Multă mulţumire a avut Take Ionescu din partea grecilor pentru rolul jucat de el cu înţelepciune în conflictul balcanic. Cu ministrul grec Venizelos a avut o relaţie personală amicală care a dat roade. Xeni detaliază momentele în care pacea turco-greacă ajunsese în impas şi Venizelos l-a invitat pe Take să facă proiectata vizită în Grecia cât mai curând. În noiembrie 1913 el pleacă la Atena cu acordul regelui Carol I În capitala Turciei s-a întâlnit cu Talaat-Bey, ministru de interne şi cel mai important om politic al imperiului, cel mai occidental din regimul junilor turci şi din discuţiile sincere dintre ei a propus chiar ca ministrul român să fie arbitru. Sosirea la Atena a fost triumfală, cu membrii guvernului ieşiţi în întâmpinare, cu o mulţiume de oameni, cu primirea imediată la rege. Cu abilitate şi ingeniozitate a reuşit ca într-o săptămână să-i facă pe cei doi reprezentanţi să semneze înţelegerea. Take primeşte în scris mulţumirile Greciei, municipalitatea îi acordă titlul de cetăţean de onoare al Atenei, universitatea pe cel de doctor honors causa, oraşul a cunoscut iluminaţie timp de trei zile. După vizitarea antichităţilor a plecat spre casă în onorul trupelor şi cu salve de tun. Mai târziu, după semnarea trataului sultanul l-a primit în audienţă spre a-i mulţumi pentru efortul său care l-a adus şi în situaţia de a fi în pericol datorită unui atentat pus la cale de bulgari dar dejucat de un român macedonean. Acasă primăria bucureşteană a schimbat numele străzii lui din Costa-Foru în Atena iar peste câteva săptămâni din capitala Greciei a primit o reproducere în piatră a basoreliefului Minervei pe care a zidit-o în peretele de la intrarea în casă. Iar când după moarte parlamentul român a decis să-i aşeze bustul în sala de şedinţe a Adunării, Venizelos a trimis un bloc de marmură de Paros.

La izbucnirea războiului Take Ionescu a avut din nou o viziune profetică: război de cinci ani, intrarea Americii şi a Japoniei, încrederea fără nici un dubiu în victoria aliaţilor şi întregirea României cu oamenii ei aflaţi în afara Vechiului Regat. "Şi vom vedea şi alte lucruri mari. Vom vedea multe tronuri prăbuşindu-se; vom vedea născând atotputernicia Americii; vom vedea preponderenţa rasei anglo-saxone, vom vedea omenirea făcând un mare pas spre stânga, socialismul revoluţionar."

De la celebrul Consiliu de Coroană din 3 august 1914 amânat de regele Carol I până la întoarcerea în ţară a lui Take Ionescu, până la intrarea în război a României, el a militat consecvent şi cu fervoare pentru alăturarea noastră aliaţilor în ideea cuceririi Ardealului. România era într-o neutralitate oficială dar tensionată de nerăbdarea de a intra în luptă pentru un ideal. Patimile se aprinseseră şi erau întreţinute din interior ca şi din exterior, din cele două părţi care ne solicitau sprijinul promiţându-ne una sau alta. Balanţa a înclinat mai mult spre dorinta de a avea Ardealul faţă de Basarabia. Brătianu a negociat îndelung participarea noastră în război şi a obţinut maximum ce putea obţine, de la Ardeal şi până la Banatul românesc pe care din păcate ulterior nu l-am mai putut primi aşa cum fusese negociat. Despre alegerea României în acel război se pot comenta multe, nu trebui uitat apelul lui Constantin Stere care ştia durerea din Basarabia. Dar după tot chinul războiului, cu durere şi cu şansă, la limită, România a reuşit să se desăvârşească. Take Ionescu a plecat în refugiu la Iaşi iar de acolo, când ocupaţia germană devenea învingătoare şi se pregătea semnarea tratatului de pace care ne punea într-o dificilă postură de învinşi, a primit permisiunea de a pleca la Paris, suportând umilinţa de a fi huiduit la trecerea prin Ploieştii săi natali de cei care aleseseră cealaltă cale.

La Take Ionescu este de admirat acribia pentru litera legii, mai ales în acele clipe. Astfel în Consiliul de Coroană a ţinut să alunge orice urmă de reticenţă în a nu urma tratul semnat cu Austro-Ungaria explicând că nu este casus foederis. "Nu mă sfiesc să afirm că dacă aş socoti că suntem legaţi prin tratat, aş cere, oricare ar putea fi urmările, să executăm obligaţiile noastre. Ne-ar impune acest lucru onoarea noastră. Dar repet: nu suntem nicicum legaţi."

În pregătirea noului chip al României la începutul anului 1917 fuseseră elaborate marile reforme: agrară şi electorală în înţelegerea dintre Brătianu şi Take Ionescu. Legat de chestiunea evreiască el cere în fine o rezolvare completă, "într-un spirit cinstit cum trebuie să facă o ţară care şi-a dat cuvântul şi ţine să-l respecte. Nimeni şi nimic nu va putea împiedica această reformă. Şi mai adaug: când evreii vor foi cetăţeni ca şi noi, noi nu vrem să fie cetăţeni cu suflet străin iar noi fraţi cu ei dar cu suflet duşman."

Din vara anului 1917 şi până la sfârşti cei doi bărbaţi de stat au rămas însă pe poziţii ireconciliabile.

La Paris Take Ionescu a încercat să-şi pună în slujba ţării tot talentul şi toate eforturile diplomatice şi de relaţii personale. Pe măsură ce Brătianu întârzia şi rămânea ferm pe poziţia negociată înainte de război, fiind contracarat cu atitudinea românilor în legătură cu semnarea păcii separate, Take încerca să proiecteze mai mult decât simpla rezolvare a recunoaşterii unor frontiere ci şi perspectiva. Avea în gând  formarea unui bloc de alianţă a noastră cu Serbia, Cehoslovacia, Polonia, Grecia, un bloc care însumând 75 de milioane de cetăţeni să-şi valorifice drepturile pe termen lung.

După alegerile din 1920 Take Ionescu intră din nou în guvernul condus de popularul Averescu, din nou ca ministru de externe. În cadrul unei vizite de succes în Anglia a primit aceste măgulitoare aprecieri din partea lordului Curzon, ministrul de externe englez: "Nu există alt om de stat în Europa care, mulţumită cunoştinţelor şi experienţei sale, să merite un mai mare respect şi o stimă mai înaltă decât Excelenţa Sa."

 Peste un an se năştea Mica Înţelegere, parte din visul său. A încercat mereu să câştige alăturarea Poloniei. Când a primit propunerea Rusiei Sovietice de tratative preliminare pentru pace a consimţit să trimită emisari pentru a vedea intenţiile ruseşti în vederea recunoaşterii alipirii Basarabiei şi recuperării tezaurului. Altfel era adversar convins al reluării raporturilor diplomatice din cauza pericolului propagandei comuniste.Titulescu era ministru de finanţe şi a fost crescut de Take Ionescu. După demisia guvernului Averescu regele Ferdinand invită pe Take Ionescu să conducă dar votul de neîncredere dat cu speranţa că va reveni mareşalul, a dus de fapt la un guvern liberal. Take Ionescu a fost prim ministru doar două luni. A fost ultima sa activitate politică.

 

 

Un om, o istorie

Părăsind guvernarea, în 1922, a plecat în Italia pentru o vacanţă necesară: "prefer spectacolul primăverii. Cine ştie câte mai am?" A mers la Napoli. "Vedi Napoli..."

La un restaurant de pe coastă a căzut victimă febrei tifoide de la o stridie. Şi-a continuat drumul prin Sicilia dar repede boala s-a instalat şi a revenit la Napoli, apoi a fost internat la Roma. Cu toată îngrijirea dată de cei mai vestiţi medici, situaţia lui s-a agravat. La întoarcerea de la Geneva, Ionel Brătianu a trecut pe la Roma ca să-l vadă şi să-i recunoască deschis: "Ai avut dreptate domnule Ionescu. Am avut prilejul să văd acum în haosul de la Geneva de ce mare folos ne-a fost alcătuirea şi solidaritatea Micii Înţelegeri".

Într-o dimineată de miercuri, la ora 10, Take Ionescu a închis ochii pe veci. Era 21 iunie 1922. Vestea a căzut totuşi ca un fulger şi nu doar în România dar şi în lume s-a adus un omagiu acestui mare om de stat.

De la adversari politici precum Marghiloman: "Exemplarele acestea sunt rare. E desigur primul caz când moartea unui om politic român provoacă în jurul sicriului său o aşa largă manifestare a regretelor atât în ţară cât şi în străinătate." Sau I.G. Duca, în numele liberalilor: "Cu el dispare un întreg capitol din viaţa României contemporane. De aceea am convingerea că atunci când zgomotul luptelor de azi va înceta, când patimile legate de ele se vor stinge, ceasul judecăţii nepărtinitoare va suna triumfător pentru Take Ionescu".

"E imposibil a enumera materiile ce rând pe rând le-a aprofundat: ar fi a face însăşi nomenclatura parlamentului în decurs de patruzeci de ani." M.Pherekyde

Apoi capete încooronate, preşedintele Franţei, miniştri şi oameni de stat europeni au trimis mesaje de omagiere. Au fost funeralii naţionale. Trenul mortuar pornit din Roma a fost salutat la graniţa sârbă de oficialii guvernului iugoslav şi ca recunoştinţă aceluia care a prezidat logodna dintre regele Alexandru şi prinţesa Marioara. Pe teritoriul românesc în fiecare gară au fost manifestări spontane iar la apropierea de Bucureşti mecanicii zecilor de locomotive din staţie au salutat cu sirenele lor. Depus la Ateneu, sicriul înfăşurat cu tricolorul, a fost înconjurat de flori. Regina Maria, Regele Ferdinand pe a cărui coroană se citea: "Regele. Lui Take Ionescu amintire recunoscătoare."

Vineri 30 iunie, sicriul urcat pe un afet de tun a fost urmat pe jos de principele moştenitor Carol şi cele mai înalte oficialităţi  până la Gara de Nord spre a parcurge ultimul drum până la mănăstirea Sinaia unde a fost depus lângă bradul sădit într-o noapte de Eliade Rădulescu, Tell şi Bălcescu refugiaţi la 1848.

Ionel Brătianu a rostit un elogiu conţinând definitiva recunoaştere:

"În făptuirea României Mari se poate spune cu drept cuvânt: mare a fost partea sa"

 

 

Câteva referinţe pe internet:

 

http://historicaltextarchive.com/bonsal/10.htm

Stephen Bonsal, "Suitors and Suppliants"

CHAPTER X,         Beetle-Browed Bratianu and the Rumanians

 

http://www.fordham.edu/halsall/mod/1924benes1.html

Modern History Sourcebook:

Eduard Beneš: "The Rationale for The Little Entente", 1924

 

http://www.hungary.com/corvinus/lib/newce/5newce.htm

Federalist Experiments

 

http://www.wattremez.com/reception_nerval/junimea.htm

La réception de Gérard de Nerval en Roumanie (1855-1943)”, Michel Wattremez

 

http://csf.colorado.edu/mirrors/marxists.org/archive/trotsky/works/1922-rw/ch05.htm

Leon Trotsky's: Between Red and White

a study of some fundamental questions of revolution, with particular reference to Georgia

(Social democracy and the wars of intervention)

CHAPTER V "Georgia and Wrangel"

 

http://www.hungary.com/corvinus/lib/wagner/wagner24.htm

PROBLEMS OF FEDERALISM IN THE DANUBIAN AREA

BELA TALBOT KARDOS

 

Şi desigur câteva referinţe de presă în genul Magazinului istoric sau articole dedicate unirii de la 1918.

 

 

respiro©2000-2002 All rights reserved.