proza
poezie eseuri arta film
   

Renaşterea digitală şi gherilele culturale

 

La fel cum pe plan geo-politico-militar, în urma evenimentelor din 11 septembrie 2001, noţiunea de război şi-a pierdut semnificaţia tradiţională, şi la nivel cultural, odată cu dizolvarea virtuală a graniţelor dintre culturi, interacţia directă dintre acestea a fost înlocuită cu o confruntare secretă, inaparentă aducînd mai mult cu luptele de gherilă decît cu războiul în cîmp deschis.

În cursele mai mult sau mai puţin violente pentru hegemonia spaţiului virtual, fiecare cultură, oricît ar fi ea de "represivă", are, cel puţin teoretic, o şansă de afirmare pe plan mondial la fel de mare ca şi cultura "dominantă" a webului care este, deocamdată, cultura de limbă engleză.

Oricine consultă un Guiness Book of Records remarcă imediat că din punct de vedere al interesului pentru cultură, (cuantificat prin număr de cărţi citite, ore de spectacol pe număr de locuitori, etc), ţările din Estul Europei ocupă primul loc din lume.

Dacă din punct de vedere economic se pot delimita strict ţările bogate de cele sărace, din punct de vedere cultural, raportul energiilor creative este foarte diferit, echilibrul fiind deplasat în favoarea ţărilor din așa zisa "lume a treia", literatura sud-americană fiind un caz exemplar în acest sens.

Revoluţia iniţiată de apariţia şi dezvoltarea exponenţială a internetui a dus nu numai la apariţia unei noi culturi, ci chiar a unei noi epoci culturale, a unei adevărate renaşteri digitale.

Într-o junglă informaţională aflată în continuă expansiune şansele de afirmare ale unei culturi sunt  mult facilitate prin:

1. Crearea de interfeţe multi-linguale, i.e. situri care pot fi accesate de vorbitori de expresii culturale cît mai variate: căci şi în lumea virtuală: "orice sit pe limba lui piere".

2. Traducerea textelor în mai multe limbi de circulaţie internaţională.

3. Deschiderea către vorbitorii de limbă orientală: doar deschiderea către sutele de milioane de vorbitori de chineză, arabă şi hindi va permite ca acel bucolic sat virtual să devină dintr-o utopie esoterico-academică o realitate palpabilă.

Am fost întrebaţi în repetate rînduri care este programul cultural al revistei Respiro în raport cu celelate reviste de cultură de pe web.

Intenția noastră este să folosim la maxim oportunitatea oferită de noile mijloace de comunicare electronică.

Pentru mai dreapta şi mai larga apreciere a culturii române, Respiro îşi propune să construiască un portal multilingvistic, un spaţiu virtual de afirmare şi întîlnire a culturii noastre cu celelalte culturi ale lumii.

 

 

 

New York, 25 aprilie 2002

                                                   

Paul Doru Mugur

 

respiro©2000-2002 All rights reserved.