Sergiu Nicolaescu – Orient Expres

 de Mircea Dumitrescu

Sergiu Nicolaescu a debutat în 1966, în sistemul lung-metraj de ficțiune pe 35 mm, cu filmul Dacii, inaugurând astfel seria filmelor istorice, a așa-zisei “epopei naționale”. Creația celui mai prolific făcător de pelicule din România (38 de filme: în 17 dintre acestea a asigurat și partitură actoricească; 8 în colaborare, 6 în colaborare plus interpretare, două pentru televiziune, unul fiind preluat și în varianta lung-metraj) se caracterizează printr-un fals ritm alert (în fond fiind vorba de o simplă gălăgie), printr-un patetism desuet-romantic, amintind mai ales de anticul Miles gloriosus și mai puțin de romanticul Tartarin din Tarascon, care avea un subtil simț al umorului și o oarecare seducție a autoironiei – simptome ale inteligenței pe care nu le identificăm în filmografia căznit sobră a lui Sergiu Nicolaescu, unde aerul patetic s-a asociat cu cel mai supărător dintre clișeele sale: formula “film de aventură”. Alte clișee ale modestei sale producții, care, adunate, dau clișeul de referință al cinematografiei românești, “clișeul Sergiu Nicolaescu”: tematica simplistă, modalitățile schematice de exprimare, interpretările teatrale (teatralismul fiind, așa cum am spus deseori, o maladie cronicizată a actorului român de film). Tentativele sale de inovare, sub ambele aspecte – fond și form㠖, au sfârșit în explicabilele eșecuri ale unui demers care se sprijină pe o lipsă (în cazul acesta lipsa de talent și de forță creatoare).

Orient Expres este în aceeași măsură un eșec. Dorindu-se succesiunea și întrepătrunderea a două planuri temporale (1911–1916 și 1935) și a trei spațiale (Paris, Monte Carlo și România), aparenta unitate a filmului este dată de prezența unui personaj oarecum anacronic pentru tradiția plebee a românilor, prințul Andrei Morudzi. Trenul Orient Expres, care face legătura între Paris și Istambul străbătând moșia de la Moruzeni, constituie pretext pentru rememorarea unor fapte, întâmplări și personaje ale acelor timpuri și locuri. Dar nefinalizate estetic, ambianțele evocate sunt neconvingătoare din punctul de vedere al culorii locale. Este și motivul pentru care autorul – în raport cu care prințul protagonist se vrea un fel de alter ego chinuit de problematici majore – pariază mai totul pe aspectele psihologice și mentale (în dauna esteticului) și pierde de bună seamă. Personajul-autor, un cozeur cu pretenții de moralist și filosof, cu intervenții verbale stufoase (în fond un amplu și neverosimil monolog deghizat prost în “set de principii” filosofice și etice), sfârșește în deriziune și penibil. De altminteri, partitura prințului, partea cea mai ilară a peliculei, o rostogolire bolovănoasă de maxime și cugetări, amintește de tradiționalul Gâgă (corespondent citadin al lui Păcală și Tândal㠖 expresie a aparentei șiretenii și prostii țărănești, foarte populari în perioada interbelică și în timpul războiului), minus umorul și autoironia acestuia. Un atare discurs incoerent, care demonstrează faptul că autorul însuși întâmpină mari dificultăți atunci când este vorba să înțeleagă modelele mentale și comportamentale ale propriului său personaj, ne pune din start în imposibilitatea de a stabili disocieri nuanțate, de a depista forme de comunicare între așa-zisul filosofic și așa-zisul etic, de a pune ordine în această înșiruire crispată și arogantă de sentințe, dar suficient de transparentă ca să vedem în spatele ei cea mai importantă realizare a filmului: ratarea esteticului, o ratare care a reușit să stabilească un nou record pe plan local. Cât despre interpretarea protagonistului (Sergiu Nicolaescu), aceasta merge pe linia cunoscută a prestațiilor sale anterioare, adică evitând cu grijă firescul, autenticul și, în general, toate normele adevărului artistic: o interpretare orgolioasă, infatuată, dezordonată și, mai ales, falsă. La adăpostul aerului său de înțelept, de omniscient, sentențiosul prinț eșuează, o dată cu Orient Expres-ul său, în anacronic și ridicol. Ultima peliculă a lui Sergiu Nicolaescu se încadrează perfect în tradiția pe care a inaugurat-o în 1966: nici aceasta nu trece dincolo de mediocritate. Interesul exagerat pe care îl acordă aspectelor tehnice ale limbajului cinematografic nu este de natură să compenseze prejudiciile aduse esteticului.

 
 

 

respiro@2000-2004 All rights reserved