Gane Todorovski

  

 

Acestui mic și rece veac

                                    (Rondel pentru Hristo Poljanski)

 

Acestui mic (și rece) veac

I-am dat noi din căldura noastră -

L-am încălzit cu foc și leac

Și i-am trudit trudă măiastră…

 

Acestui mic (și obscur) veac

I-am dat a noastră claritate -

În marea sa întindere de lac

L-am tălmăcit cu-abilitate…

 

Acestui mic (și damnat) veac

I-am dat înjurături și vorbe grele -

El ne-a certat amar și revoltat

Ați așteptat prea multe de la stele…

 

Acestui mic (și bòlnav) veac

Noi ne-am făcut dezlegători -

Cu strigăte și vrăji, cu leac,

O,-ndrăgostiți! O, visători!…

 

Acestui mic (și supus) veac

Am înțeles că altă cale nu-i -

Cînd să se-nece i-am trimis colac

Și am băut în sănătatea lui…

 

Acestui mic (și uzat) veac

Noi ne-am făcut înnoitori -

Și l-am ținut în priză, alertat:

O, donatori! Mîntuitori!…

 

 

Un om

 

E unul e unul

Foarte foarte foarte om

Parcă el ar fi omenirea toată!

Parcă el ar fi bunul Dumnezeu!

 

E unul e un om

Mai om decît oamenii e:

Omenia întruchipată!

Frumusețe dublu rafinată!

 

Din căldura sufletului

El îți dă să te-ncălzești;

Limpezimea minții

Ți-o dă ca să reușești…

 

Te privește cu cuvintele,

Îți vorbește cu ochii -

Puține zice - multe face

Te înconjoară cu grijă.

 

Și dacă-l întîlnești, noroc

Pentru toată viața vei avea,

Dacă-l vezi - clarvăzător vei fi,

Dacă-l pierzi - pierdut vei fi!

 

Există așa un supra-om,

Du-te și găsește-l -

 

 

 

Sunetul sufletului

(Pentru ocarina lui Mihail Rendzov)

 

Vom călca drumul de sub picioarele noastre

Cu atîta siguranță, de parcă

Am pribegi cu zilele

Prin cel mai apropiat Babilon -

Și undeva la jumătatea distanței

Ne vom opri, fiindcă

Va trebui să ascultăm

Sunetele magicei ocarine…

 

În ce minte s-a născut,

Ce degete a meșteșugit

Bucata aia de argilă,

Ocarina asta miraculoasă,

Ovală,

Alungită,

Osoasă,

Cu zece găuri,

Pentru zece chei muzicale,

De dincolo de care privesc în secret

Deșteptate pe veci sunetele

Nezăgăzuitei tandreți,

Prin care sufletul se-aude

Cum șoptește și bocește…

 

Suflă-ți acolo plămînii

Episcop (al cuvîntului)

Din Bregalnica și Nerezi

Ca să-ți ascult sufletul, ca

Iar și iar și iar

Să mă minunez la miezul nopții

Mai sus de Pcinja mea,

Voi urca de la Kozhle

Pînă la mănăstirea Prohor Pcinski,

Voi păși pe cărările caprelor,

Voi trece prin tufișuri

 

Și tot așa către cerdacurile răsăritului

Ca să-ți ascult cîntecul

Rămas în plutire

În aerul din preajma mănăstirii,

Fragmentat în intervale sonore

Și tremurînd

Ca o vină de neînțeles,

Acolo,

În curtea chiliilor,

Tu, prieten, alintător al sufletului

Doamne Dumnezeule

Cu ocarină.

 

                                    (Prohor Pèinski, Brumărel, 1989)

 

Scriind poezie

 

Toată noaptea am așteptat zăpada în troiene

Să înceapă să se-aștearnă -

Să ia cuvîntul și să spună ceva alb

Să stingă întunericul acestei zile!

 

Și iată, dimineața, a început să fermenteze,

Lumea a albit, totu-i alb și alb e totul

(ca în poeziile pentru copii ale lui Stojan Tarapuza).

Iarna și-a luat dreptul puritatea s-o proclame.

Iar voi veți fi de acord - e uman!

 

Privirea mi se bucură, ca un copil poznaș.

Zăpada e puternică - poate lumea să o mîntuie -

O clipă divină începe să curgă.

Griul de pînă ieri e ornat acum cu alb,

Clipa e perfectă, credeți-mă,

Și ce dacă e atît de contradistoriu?

Și ce dacă este trecător?

E-atît de clar descris acum…

 

 

 

Autorului macedonean

 

Tu știi totul, Tu poți totul,

Forțe imense zac în tine!

Tu - munte de înțelepciune înflăcărată

Ce a prins lumea între mreje -

Și, deși cuvintele îți sînt aspre -

Tu, privire adunată într-un punct,

Lumea nu te înțelege,

Vino, fii gata pentru un gînd pur

În cerul acestui spațiu mic

Ce se desface în inima ta, -

Și ca Luceafărul să strălucești!

Oprește-te o vreme și ia-ți putere

Să vină fapta - și spune totul

Despre acest moment, despre această zi

Și fii destul de curajos

Atîta cît să poți visa;

Fiindcă ai suflu bărbătesc

Găsește motiv de mîndrie,

De-asupra tuturor înalță-te TU

Cu vocea amplă, sănătoasă,

Ca un colos macedonean.

 

 

 

Epistolă către cronicarul Izet Sarajliè din Sarajevo

 

Frate, Izet,

Ce e cu tine? Ce mai faci? Unde ești?

Reușești să-ți găsești un adăpost

În acea înverșunată furtună bosniacă, fără bundă?

N-ai fost uitat nici un moment, și în afară de o vorbă caldă

Ce să mai caut ca să îți trimit -

Dar știu că de cuvinte ești sătul,

Îi urăști pe acei poeți apărători ai păcii

Pe care-i sărbătoream la Struga?

Toți trag acum cu ne-cuvinte de oțel,

Și găuresc ziua cu artilerie grea…

Adună-ți toată muniția cuvintelor

Și îngroap-o în fîntîna timpului care ne-a amăgit

și ne-a sedus cu cuvinte să-l aurim.

Știu că mai păstrezi speranță pentru vremuri mai bune, dar…

Ce speranță ți-a mai rămas pentru oameni

Unde sînt cei ce păstrează, poartă și cunosc credința?

Cîte vorbe ai risipit

Ca să aduci puțină credință în viața asta afurisită?

Degeaba, degeaba, degeaba, frate -

Depravată și profană e lumea asta, nu există alternativă…

Izet, izogram al umanității,

Ară încă o dată calea bunătății,

Leagă-ți disperarea cu noduri de cuvinte temerare,

Cel ce le va dezlega - se va umaniza.

Rezistă, Izet, altă salvare nu există,

Rezistă pînă cînd soarele va lumina Bosnia din nou.

 

 

 

Rugăciune

(înaintea sfîrșitului de an

și a încheierii veacului)

 

Doamne, mă vei lăsa oare neînțeles

De către contemporanii mei - pe care i-am mustrat ca pe un gunoi!

Mă vei lăsa oare să rămîn schimonosit de teamă

Și să părăsesc acest veac - mustrat de cei mustrați?

 

Dă-le compatrioților mei o înțelepciune în plus

Pentru a mă înțelege pe deplin și a mă urma în liniște;

Nu-i dojeni prea aspru, nu stîrni o larmă inutilă,

Învață-i, cînd vorbesc eu, să stea în picioare!

 

Să se știe, odată pentru totdeauna, CINE e CINE?

Să nu port nici o vină, că, atît timp cît am fost în viață

Am luat cuvîntul prea puțin și am cîștigat încă de trei ori mai puțin!

 

Doamne, dezlănțuie-ți autoritatea,

Și, cît mai e vreme, stai de partea mea,

Ca eu să cred că am fost al adevărului susținător!

Moscova, decembrie 1994

 

 

S-a născut în 1929 la Skopje. Absolvent al Facultății de Filosofia din Skpje, doctor în filosofie. Profesor de literatura croată și literatura macedoneană sin sec. al XIX-lea la Facultatea de Filologie din Skopje. Ambasador al Republicii Macedonia în Federația Rusă. Membru al Academiei Macedonene. A publicat următoarele volume: Diminețile (1951), Sunete neliniștite (1953), Pas senin (1956), Curcubeu (1960), Apoteoza zilei de lucru (1964), Skopjani (1981), Neglijențe, infidelități, insomnii (1987), Cerul (1995), Drumețul însingurat (1996). Personalitate plurivalentă, Todorovski este critic, eseist, istoric, istoric literar. A tradus mai mult de treizeci de cărți de poezie din limbile germană, rusă, cehă, slovenă, sîrbă, croată, albaneză, engleză (Goethe, Heine, Pușkin, Blok, Pasternak, Țvetaeva, Esenin, Poe, Robert Frost etc). Laureat al celor mai importante premii naționale: “11 Octombrie”, “Frații Miladinov”, “Kliment Ohridski”, “Dimitar Mitrev”. Opera sa a fost tradusă în mai multe limbi.

 

Traducere din limba macedoneană de Octavian Blenchea


 

 

respiro@2000-2004 All rights reserved