Angela Furtună

 


Poemian Rhapsody

 

1.          Moderato  mistico

 

tu cînți la claviaturile vidului pe un teren viran, 

trecătorii te privesc cu omnisciență, 

ce atîta mister, domnilor, e doar muzică, 

toată lumea știe de ce apeși aerul cu degetele 

ca un păianjen virtual și ce faci apoi cu durerea, 

tu faci parte din cortexul ce mulge cu pîlnia  

stropii de imaginație direct de pe sfîrcurile creierului, 

tu ești egalul tău în pantaloni scurți, te uiți la mine         

cum descriu în cercuri largi o neliniște cu aripile desfăcute 

cum o pasăre neagră în căutarea promontoriului 

pe care să se autofagociteze, mă închizi în terariu, 

îmi adaugi anxietății un reflex de apărare 

și îți dezvelești elocința trupului atins de brumă, 

într-o admirație de arhitect peste capul căruia pășesc 

două turnuri effel ca două picioare lente de broască

 

cine este femeia aceasta ce poartă mănușile de castitate 

în timp ce admiră prin oglinda retrovizoare chipul 

frumoșilor eunuci ?  

cine să fie această stranie virgină 

care a apărut dintr-o dată pe scenă cu bustul gol 

în timp ce coada fracului ascunde privirile spectatorilor 

din rîndul întîi de placenta în care se desfășoară repetiția 

generală la un concert de Max Bruch ?  

cine poate să spună 

unde va pleca mîine regina să se tăvălească 

în dantele strălucitoare cum păstrăvul în sosul tartar ? 

dar de ce nu știe nimeni cîți ganglioni bolborosesc 

în acei sîni încărcați de fosfor pînă ce transpirația 

curge din zâmbetul Mona Lisei ca o lacrimă pe  

vitrina cu carne congelată ?

pe ce piele de frig

 să-ți așezi inflorescența galbenă a visului, cînd lumea  

se învîrte fără rost în jurul ei însăși ca un pubis de femeie 

descriind absorbția principiului masculinității într-un 

discurs despre nașterea fără dureri a cuvintelor? 

 cum stăteai dimineața la cinci 

în fața ușii și-mi curățai umerii de zăpada cu care orele 

mici îmi înfoiase părul roșu, nu te deosebeai cu nimic 

de un sufleur care adună de pe cuvinte firimiturile 

și le aruncă păsărilor,  

cine era  femeia aceea care purta 

în pîntec sentimentul de arbust ornamental și de ce îi 

mîncase rugina chipul atît de repede încît i se aprindea 

seara la fereastră un bec roșu din care se risipeau apoi, 

în toate cartierele, cărămizile bine arse ale privirii ? 

într-o zi, fără să știm că viciul cel mai mare este 

staza în proiecțiile imaginarului, livluv, mi-ai spus,  

          de la altitudinea unei stranii religiozități abisale, 

 ei bine, totul e înmugurire, livluv, 

 totul e muzică, doar acea  muzică 

ce face larvele să se zbată în viscerele pîinii 

 cum boabele de mercur în carapacea visului ,  

totul e doar muzica  ce deplasează 

nucleul celulelor pînă la giuvaerurile maligne cu care 

o noapte lipotimică  urcă de-a lungul zidurilor   

ca o placentă arzînd, 

totul e muzică de desfăcut carnea de pe oase cu mugetul 

unui stilet ce cioplește în ceață iluzii hemoragice 

despre  popoarele originare 

ale căror elite se sinucid, 

 totul e muzică de scos cu forcepsul 

din miezul pămîntului acea presimțire  ce otrăvește fîntînile, 

tu cînți la claviaturile vidului pe un teren viran dintre 

două constelații și îți  spînzuri carnea 

 de  armăturile de fier forjat 

cu grația cu care baleiază prin fața ferestrelor ciocul nopții 

ce adună în sărut cupele unui escavator

 

2.          Allegretto molto  marcato

 

tu  ciupești corzile prin care lumina se înhamă la 

labele păianjenilor, trecutul melancoliei devine o vîrstă 

din care descalecă împărații shoahului, cu sunete moi 

se insinuează cearcănele dimineții între trupurile noastre, 

tu îmi acoperi omoplații cu două file de dicționar rupte de la 

litera S, apoi mă rostogolești pînă la marginea mesei ca  

pe un aluat și începi să rupi din mine lujeri de nufăr 

pe care îi arunci în găleata cu apă de băut, ascultînd sfîrîitul 

cu  care mi se sting gîndurile despre crima de a fi condamnat 

la înmugurire perpetuă,  

cine pășește în vârful degetelor 

de-a lungul și de-a latul portativului pe care se usucă la soare 

nuduri zemoase de androgini ?  

cine zgîrie aerul dintre două  

hemisfere cu supozițiile unei sinucideri logice pe care le face- 

ghemuită sub cearceaf- o sfioasă primipară ale cărei inimi 

ticăie într-o cutie de conserve ? 

cine să fie grăsana care trece 

în fiecare zi pe la cazarmă ciugulind din vârful buzelor 

mătreața de pe gulerele soldaților și ronțăind-o apoi 

ca pe semințele sărate de bostan ? 

unde se duce în zorii zilelor de marți 

din anii bisecți stăpîna deprinsă cu săruturile aspre 

ale dimineților geroase de februarie și unde se ascunde ea 

 de grația cu care ciocnirea norilor cumulus 

descarcă electricitatea dintre îngerii magnetici ?  

din ce cauză  

crepusculul vomită pe pământ spicele roșii de care 

se freacă spinarea rîmelor ce se întorc în propriul trup 

cînd încetează focurile de artilerie ?,  

dar ce se aude departe 

de inima ta atunci cînd vocea embrionilor tăi virtuali 

dilată stalactita nopții ?,  

cum se desfăceau păpușile de porumb 

în jurul nostru ca niște parașute deschise la timp peste un sunet 

de flaut, mi se părea că așa ne naștem a doua oară venind 

în trupul ideii ca o stare de fascinație ce germinează, 

ei bine, mi-ai spus într-o zi, muzica este structură 

submicroscopică ce menține în alertă accelerația existențială, 

muzica se infiltrează în imunitatea semnului ca o boală 

necunoscută ce stimulează somnolența, muzica doare 

cînd sparge prospețimea dimineții cum pe un himen 

vizual  invazia falică a meteoriților,  totul e muzică  

ce tatuează lunulele cu eterogenități  

care sporesc apetitul pentru angelism, 

totul decurge din muzica ce extrage din alveole acele 

gheare cu care destinul ne smulge din căușul palmelor 

lui Dumnezeu, 

 muzica ne suge obrajii pînă ce igrasia 

ce tatuează chipul se insinuează în ariile corticale mnezice

dînd personalitate zgomotelor în care se înfășoară isihia, 

totul e muzică de cioplit cu dalta radiația liliecilor 

în miezul acru al pămîntului din care țîșnește cecitatea 

ca o virtute zen, 

 acolo unde crezi că nu se întâmplă 

nimic, te trezești în brațe cu coapsa unei viori ce începe 

să tremure de dorință în timp ce sunetul ei îți descarcă 

în sînge tot atîta tiroxină cît hematiile unui plîns castrat, 

cîntecul nu te vrea decît ca garanție a statului în picioare 

la o coadă unde se dau iluzii cu preț redus, iar dacă 

marfa nu e bună, cumpărătorii pleacă fluierînd o arie

 

3.          Allegro  tranquillo

 

tu alungi vibrațiile de pe lemnul cald al violoncelului 

cu nedumerirea cu care macii sălbatici răsar printre șinele de 

tren  părăsite, 

 un copil adună sunetele vidului sub unghii 

și îți  zgîrie obrajii, te dai înapoi cu două octave și găsești 

pe nisip cojile încă umede ale tinereții din care miezul 

a  migrat spre dodecafonie,  

ce se întîmplă cu zilele 

în care zgomotele ni se adună sub limbă ca un frîu 

ce împiedică elitrele cuvintelor să îmbrace cortexul 

cu un relief selenar necunoscut ?,  

a pune o întrebare 

înseamnă a desena cu ochii închiși gîngăniile 

din care țîșnește ziua ca un ritm de așternut strălucirea 

pe colții de ivoriu ai agoniei,  

mă așez la fereastră cum un  fruct pus la uscat 

din care nu se vede decît jumătatea intens cangrenată și 

deîndată mă ajunge jalea cu care cornul umple străzile 

în pantă ale evului mediu,  

nimeni nu crede că mă cheamă Maria Vivluv 

și nici nu mă cheamă nimeni înapoi în armura primei 

note cu care Dumnezeu a coagulat argila cuvîntului,  

lumea se miră că știu pe de rost harta  

pe care pășesc în ritm elisabetan 

rabinii  de umbră ai unei hard - fantezii ,  

totul e muzică  

și acele coarne cu care palmierii 

împung testicolul norilor făcînd văzduhul să-și 

scuture pe acoperișuri polenul nopții ca pe un pumn de cenți 

în palma de copil a veselului crăciun, 

 mă strîngi mai aproape 

de partitura ce separă ropotul de ploaie al preclasicismului 

de mania persecuției și te așezi în fața mea pe umbra 

unui personaj ce generează mituri cosmogonice, 

          îți spun că totul e muzică ce saturează 

alveolele orașului cu mici cristale de tiviut ce înfiorează 

nările femeilor caste,  

peste acele flori ce măresc distanța 

dintre somn și euthanasie se așterne transpirația armoniei 

ca o pubertate rece,  

cine se rupe de sine cu zgomot de fier 

ruginit în care clipa depune ouă de stibină ? 

cine se scoală 

de pe un pat de pustnic pentru a se tîrî în genunchi 

pînă la vămile zilelor ca la niște brațe de femeie ce țes 

covoare din neodihna premeditării ? 

cine se plimbă pe firul  

imaginației ca un vîrf de ac înroșit pe o  

utopie virgină ?  

cine culege de pe cireșe  

stropii de tuș ai privirii cu care artistul orb își cheamă la cuib 

stolul de demoni ?  

cine se lipește cu fața de pămînt

 

insinuîndu-se în havaia matricii de magmă 

din care țîșnesc crinii negri ai coapselor ?  

cine atinge cu gheara privirii vinovate 

cearceaful de borangic al fetei ce scrie o scrisoare direct pe botul 

fierbinte al mării ?  

cine zgîrie pe gheață un discurs de ațîțat 

liniștea în literele ce despart trupul de statuia ecvestră a trupului ? 

totul e muzică de umplut muntele cu susurul laptelui 

prin care ciobanii își priponesc cîinii de steaua dimineții, 

totul asmute asupra realului ochii sfîșietori ai muzicii 

cu care fresca se descompune în fecioriile diluate pe un contur 

de  apostoli ai erorii, 

 muzica se încolăcește în jurul bisericilor 

cu un lujer de grație pe care picioarele goale ale pelerinilor 

tatuează ideograma iubirii, 

 muzica se dezveșmîntează 

de sine ca o iubită ce privește cerul printre gratiile degetelor, 

muzica toarce în blana unei feline ce încălzește plaja 

dintre cele două lacuri ale feminității, 

 muzica trezește bărbații în zori 

și îi accelerează către străzile unde sîngele 

nu se coagulează în cănile de lut ale atemporalității, 

 muzica identifică granulația resemnării 

la acei hingheri ai ereziei 

cum suicidul madonei pe retina donatorului de vise,  

mă opresc la marginea unei poieni în care crește ca o cupolă 

pleoapa masochistă a desăvîrșirii și îmi lipesc timpanul  

de umbra unui sunet de neauzit, îi aspir gîfîitul și deîndată  

Dumnezeu îmi bombează pîntecele cu un plîns de lup, 

cineva îmi toarnă  cu forța pe gît 

 urletul sărat prin care oceanul 

-fără să fi cunoscut vreodată ahava- 

 vestește apropierea conchistadorilor  

de mi minorul sîngelui de înger 

 

 

respiro@2000-2004 All rights reserved