Jordan Danilovski

 

Miezul nopții

Narcis 

Camera

Dragă prietene

Poetul mort și tînăra doamnă

Îndoielnic de singur

 

Miezul nopții

 

Miezul nopții

Mă cheamă ceva ce nu-mi aparține

Dar eu îi aparțin cu fiecare chemare

O femeie ezită pe străzi

Și sparge întunericul în valuri

Strig în spatele ferestrelor

Din camera mea susținută de strigăte

În acest oraș cuprins de liniște

Și chipuri cu zîmbete rătăcitoare

Cobesc pe pereți

Ezit pe străzi

Camera mea e departe

Atîrn în întuneric cu foile albe

Și fiecare părticică se lipește de mine.

 

 

 

Narcis

 

Totul e la fel în oglinda asta

Care mă obligă la supunere

Și la aceleași mișcări știute

Chipurile - troiene scuturate ale nopții

Prin care ceea ce am fost cîndva e acum teamă puternică

Copil pierdut ce privește moartea

Ca pe un drum de praf

Pierdut printre cuvinte

Abia am ajuns printre brazde

Fără să-mi dau seama ce e împletit

Sub mîna mea care în întuneric

Se revarsă și-mi fură chipul în taină

În această oglindă a supunerii

Urmează o noapte de renunțări și evadări

Avid de mișcări pure

Priviri stinghere

Bătăi implacabile de ceas

Și totuși nici o turmă, nici o pasăre, nici o fiară

Iar acum sînt vocea care mă repetă

Peste apele ce mi-au potolit setea

 

 

 

Camera

 

Sînt singur

Am încercat pereții

Vor rezista

Camera asta e solidă

Deși se clatină uneori

Pronunț cuvinte neclare

Ating șoaptele cuiva

De parcă s-ar ridica în cîmpie

Buruieni nocturne

Potolesc țipetele

Pentru ca noaptea să rămînă purificată

De serenadele pasionale

Chipuri abandonate

Ce tresar după ziduri

 

Vreo esență a mișcării

E la fel cu a mea

Și pentru asta

Trebuie să ard

 

 

 

Dragă prietene

 

Un sunet neașteptat

De fluiere te învăluie

Ca o legătură subterană

O voce care te absoarbe

Și urlă în tine

Tăcerea disperată

 

Ce izbește în Țărm

Ce se ferește de sine

Oare are formă acest Ceva

Care se hrănește în Țărm

Pînă la refuz

 

Șu inde să plece copilul

În ce întuneric să se afunde bărbatul

Sau bătrînul ce te așteaptă să vii

Cu toată lumea obscură

Unde Neliniștea

Conținutul năvalnic al albului

Unde

 

Ai venit pe deasupra vidului

Deasupra echilibrului

 

 

 

Poetul mort și tînăra doamnă

 

Doar versuri

Cresc în mine

Cînd floare

Cînd iarbă

Legănată de vînt

Și vînt

Ce leagănă ierburile

Și în ele poartă

Amintiri și chipuri

Închise

Într-un al treilea timp

Unde se maturizează pașii

Talpa se ridică

Privată de nevoia

De schimbare

Iar schimbarea

A avut loc deja

Citești

Aceste versuri

Și nu știi

dacă te-ai îmbătat

În vreun colț

Izolat al minții

Ești cînd floare

Cînd iarbă

Legănată de vînt

Ce leagănă ierburile

Distrată

Pătrunzi rîsul

Acest Eu în tine

cresc și mă maturizez

 

  

Îndoielnic de singur

 

Acele zgomote obscure

Întuneric

Prins de piatră

Coridoare nesfîrșite

Mereu altfel...

 

Ca și cînd ar dormi

Vreun copil întunecat

Și

Ar visa lumea

 

Necredincioșii

Aceia

Ce sînt mai mult în el

Nu conosc împletirea cuvintelor

Nu-l vor recunoaște

Pe cel care

Se recunoaște în ei

Le dă viață

 

Vrăjitoarele își fac vrăjile

Totul se leagă

Subjugă

A mea e oare

Camera ce plutește

Pe apa cea mare

Și cui aparțin eu

Celui pe care îl urmez

Sau celui

Pe care îl acopăr cu spatele

 

Și cine e copilul virtual

Ce-mi aranjează visele pe secvențe

De unde se revarsă acea apă neagră

 

Mă doboară ceva

Goana morții năvălește

Și parcă ar fi o respirație

Săpîndu-mi în cap

Și șoptind cuiva

"înmulțiți-vă

uniți-vă

în lăcomia voastră

din inimile voastre

întunecate

să crească noaptea

să treacă totul în sens invers"

 

Și ce e asta

Ce se umflă în mine

Și tremură de pasiune

Înmugurește pe spini

Pentru a se înălța

Sapă un abis

Pentru a ascunde povara

 

Ce e asta

Ce intră cu mine în cameră

E cînd freamăt întunecat

De apă năvalnică

Cînd ecou pe coridoare

 

Știu

Am fost mulți alții

Și am privit moartea la fel

Ca acum

Năvălit de strigăte

 

Îndoielnic de singur

În împletirea cuvintelor

Distrus

Ezit

 (Sf. Jovan Bigorski, 31.07.1995, 4 a.m.)

 

______________________________________________________________

Jordan Danilovski s-a născut în 1957 la Debar. Absolvent al Facultății de Filologie din Skopje. Lucrează la redacția de cultură și artă a televiziunii macedoneane. A publicat următoarele volume de poezie: Sărăcia flăcării (1982), Mișcare, spațiu și timp (1984), Monolog interior (1986), Sporirea tăcerii (1989), Destin (1992). Laureat al premiilor “Frații Miladinov” și “Aco Šopov”. Opera i-a fost tradusă în mai multe limbi.

 

Traduceri și note de Octavian Blenchea

 

 

 

respiro@2000-2004 All rights reserved