Terapie în grup

 

de  Marius Miheț

Adrian Șchiop

pe bune/pe invers

Prefață de C. Rogozanu

Editura Polirom

Iași

2004

  

Singurătatea nu mai e la modă pentru tinerii prozatori de azi. Trăirile, problemele de orice fel, experiențele cele mai intime își găsesc, toate, potrivirile și interpretările în mijlocul unui grup de prieteni. Adrian Schiop e un dependent de prieteni. Pe bune/pe invers e un registru al prieteniei, un roman despre necesitatea permanentă a celuilalt. Dar nu în sensul preferat de Constantin Popescu, de exemplu, care promovează tipul prieteniei concentrată în jurul lehamitei de social și țară fără perspective și nici în sensul asumat de Florin Lăzărescu care folosește tema prieteniei, a grupului, cu scopul fraternizării social-mistice și a evidențierii unor personaje speciale. Din romanul lui Adrian Schiop se rețin mai toate personajele, accente particulare îngroșând portretul lui Mircea, posibilă revelare erotică pentru personajul-narator - un alter-ego al autorului.

Romanul lui Adrian Schiop înfățișează amintiri legate de perioada studenției clujene întretăiate cu date semnificative despre stagiul militar. Nu se poate vorbi  însă clar de o delimitare între cele două posibile mari fire narative întrucât perioada militărească se suprapune și uneori e „înghițit㔠de reluările studenției (cu tot ce ține de aceasta: prieteni, obsesii, experiențe). Grupul de prieteni în care se mișcă personajul-narator e format din oameni ai cărților, cu dileme și tălmăciri personale, cu lecturi felurite de literatură, filozofie și psihologie. Deși nu se revendică din postmodernism, căutările lor nu sunt altceva decât obsesiile schizoide ale omului postmodern. Pentru aceste personaje, socialul (românesc) e aproape inexistent, Dumnezeu nu există în absolut nici o ecuație, nici urmă de politică și istorie. Alteritatea, în schimb – pretutindeni în text. Ceea ce-i interesează sunt intimitățile proprii și discuțiile despre ceilalți. Nimeni nu-și face planuri de viitor în acest roman despre o generație de tineri intelectuali în formare (căci, în mare parte, eroii cărții au însușită o cultură solidă). Toți eroii lui Adrian Schiop promovează pasivitatea elementară, pragmatismul accelerat, scepticismul, condiția semi-loserului, independența vitalistă; tânjesc dup㠄opțiuni alternative”, deconstruiesc cu pricepere, dintr-o vanitate decelabilă, detabuizează și câte altele. Toate acestea sunt, în aceeași măsură, și posibile teme ale romanului. Supratema e homosexualitatea, înțeleasă prin toate aceste caracteristici ale personajelor. „Găsisem oameni cu care să comunic și să construiesc ficțiuni” – acesta trebuie să fie regula și ritmul grupului. Personajul-narator și ceilalți eroi nu fac altceva decât să instaleze alte și alte extensii ale realului pentru autor și cititori. Prin asta trăiesc. Și prin aceasta „mor” în scenarii proprii („mitul peșterii”) ori ale autorului.

Tema homosexualității e dezbătută în roman prin prisma relației eroului-narator cu Mircea, în primul rând, nerevelată, însă, și ambiguă. Mircea nu dă semne că ar fi homosexual dar în final îi spune naratorului-personaj: „dacă nu aș avea inima ocupată cu atâtea femei, m-aș îndrăgosti de tine”. Alternativele împlinirii iau calea ficțiunii din interiorul ficțiunii. Mai întâi, un Jurnal al grupului circulă peste tot, cu însemnări și contra-însemnări dintre cele mai diverse. De la un punct, rolul acestuia se estompează și, pentru personajul-narator, alcătuirea unei ficțiuni devine alternativa salvatoare. Imaginează o povestire, Povestirea cu final mișcător, și-și face un plan. Mărturisește: „Înainte de orice, vroiam un text care să mă scoată complet din mine și din spațiul în care trăiam și să mă bage într-o lume complet autonomă, o lume-beton, în halul ăla de bine sudată încât să nu ia apă pe nicăieri”. Dacă o relație de iubire cu Mircea nu va fi posibilă în realitate, atunci, spune, personajul-narator, „ne-am putea întâlni ca homosexuali doar într-o lume ficțională”. Întreg grupul participă la un moment dat la scrierea unei ficțiuni dar, din perspectiva naratorului, „ciudat era că de la un punct încolo ficțiunea ne-a pleoștit pe bune, eu cel puțin mă simțeam ciudat, era prima dată când construiam o ficțiune fără măști ludice sau umor (...)”. Naratorul lui Adrian Schiop e sensibil și flegmatic, imperturbabil și candid, un vulnerabil ludic. Onest și vanitos, are „nevoie de băieți și ficționalitate”; afirmă orgolios: „Sunt indubitabil foarte inteligent, dar de multe ori inteligența mea se manifestă prin plămădiri stranii”. În ficțiunile închipuite își inventează, după modele reale, iubiți virtuali (Gabor). Renunță repede și preferă confesiunea în fața prietenilor (Ovidiu, Nicu Popa etc.). Naratorul-personaj e apoi un fin analist și portretist. Romanul e plin de categorisiri și portrete (unele virtuale, spre final). Ce leagă toate aceste personaje? Cristina, unul dintre personaje, le spune că sunt niște complexați. Fără ecou și comentarii. Personajele își trăiesc și-și dezbat complexele fără teama vreunei deconspirări răutăcioase. Ei sunt legați nu de băutură ori probleme sociale, politice etc. Ceea ce-i unește sunt „kestiile” existențiale. Întreg romanul prelucrează aceste preocupări (confesiuni, dialoguri, comentarii). De aceea, ritmul cărții pare monoton, fără intrigă. Poate pudibonzii vor „trăi” pe alocuri și vor sughița în final. Între capitole, midlife crisis îmi pare cel mai reușit și expresiv. Finalul, ușor abrupt, confirmă interogația interioară a naratorului-personaj și stabilește, tragic, neîmplinirea erotică. Romanul lui Adrian Schiop nu se poate povesti. În schimb, analizele și comentariile, trimiterile de subsol (livrești) formează, toate, un sistem funcționabil. Unii vor reproșa romanului „limbajul obscen”, vulgar-underground, necenzurat. Alții vor amenda instabilitatea construcției unor personaje. Ce contează, în final, e că avem un roman sudat, de analiză în ansamblul său și, cumva, pitoresc.

Pe bune/pe invers e pseudo-jurnalul unei terapii în grup, în care naratorul-personaj e cel mai bolnav dintre toți. Ce faci atunci când într-o prietenie intervine iubirea? Care sunt șansele unei asemenea transfigurări când ești altfel? Sunt întrebările cărții, sunt dilemele eroului. Întreg romanul se țese în jurul unei relații virtuale, fără finalitate erotică, de dragul resemnării.

Adrian Schiop este unul dintre cei mai promițători tineri prozatori de azi de la care ne putem aștepta la surprize profunde și durabile. Fiți cu ochii pe el!

 

                                                                                                                         

Text publicat și în revista „Familia” nr.7-8/2004

                                  

 

respiro@2000-2004 All rights reserved