Sociologia zvonului

 de Marius Miheț

Dan Lungu

Raiul găinilor – fals roman de zvonuri și mistere

Prefață de Mircea Iorgulescu

Iași

Editura Polirom

2004

200 p.

 

      

În Raiul găinilor moartea și viața sunt încremenite, iar timpul se înșurubează în jurului unui zvon ori a unei întâmplări spectaculare. Dan Lungu realizează o panoramă nu doar a unei străzi, ci a întregii mentalități postceaușiste pe care-o recunoaștem la orice om care a muncit o mare parte a vieții sub comunism. Întreg romanul răspunde la întrebarea: Despre ce vorbesc oamenii simpli, care n-au nimic de făcut, de pe o stradă oarecare, dintr-un oraș oarecare?

Trecerea de la proză scurtă la roman a făcut-o și Dan Lungu cu destulă încredere în posibilitățile proprii. Se simte însă o nesiguranță în distribuirea discursului în proporții lărgite. Deși reușit, romanul lui Dan Lungu nu are o unitate care să se simtă apăsat, iar personajele nu au substanțialitate. Romanul dă impresia că e neterminat, că autorul și-a dorit, printr-o precipitare verbală grăbită, să lase impresia bună și să iasă din scenă. Ce rămâne din romanul lui Dan Lungu? Nici personaje, nici construcție ci un discurs și un farmec al expresivității (oralității) aproape fără cusur. Dan Lungu dă impresia că încă se teme de roman, de construcție și analiză. Rămâne fidel unui tip de radiografiere grăbită, cu personaje mai mult conturate decât alcătuite solid. Senzația generală e că ai citit un sondaj făcut de un extraordinar povestitor, nu comentator. Fără îndoială că acest roman nu „marchează un moment în proza românească de astăzi”, cum prea entuziast reclama Mircea Iorgulescu în Prefața romanului. Deocamdată locul e „ocupat”. Imaginea raiului o avem, sub diverse imaginarii de la Țiganiada încoace, vise premonitorii haioase la fel, universul periferiei asemenea. Sunt elemente la Dan Lungu pe care le putem identifica în proza Aneimaria Beligan, a lui D.R.Popescu, Petru Cimpoeșu, Eugen Barbu și alții.

Subiectul  romanului nu spune nimic nou. Și cred că Dan Lungu nici nu are de gând. El vrea pur și simplu să povestească. Nu ține cont de nici o tensiune narativă, intrigile sunt palide, scurte ca un foc de artificii, cu unicul scop de a fi văzute de ceilalți locuitori ai ficțiunii. Nu există nici o tensiune a interogației. Personajele se mișcă teleghidate, suflul vieții e minor, aproape inexistent. O imobilitate funciară domină pretutindeni. Doar această încremenire dispune vorbăria, trăncăneala și colportările de la un capăt la altul al narațiunii. Locul e cel al periferiei orașului fără nume, sadovenian, unde nu se întâmplă nimic. Strada numai are nume, Salcâmilor, banal precum existențele personajelor. Am fi tentați să spunem că e locul unde se moare inconștient, cu nepăsare, pentru că personajele, cu o excepție, nu au sentimentul timpului și deci, nici pe cel al morții. De fapt, întreaga gamă a sentimentelor de care sunt capabili eroii lui Dan Lungu se reduce la un straniu sentiment al povestitului/ascultatului. Nu sunt însă ahtiați după spectaculos, deși întâmplările după care tânjesc trebuie numaidecât să conțină o doză apreciabilă de fastuozitate.

Toate personajele par a fi într-o continuă campanie electorală. Asta e atmosfera, însă finalitatea nu e una politică, ci una de prestigiu. Fiecare se străduiește să afle ceva, să spună mai departe pentru a fi în centrul atenției. Deși strada e parțial asfaltată, nimeni nu-și dorește o continuitate. De altfel, chiar strada înjumătățită e simbolul existenței lor. O parte învechită, consumată dar nostalgică reprezentând comunismul și pre-existența rurală, perioadă în care personajele au slujbe mărunte și preocupări simple, cutremurați doar de spaima posibilelor-demolări, și, pe de altă parte drumul asfaltat simbolizând speranțele noilor-veniți din oraș, dornici să schimbe ceva, în postceaușism însemnând speranța. Toate acestea sunt însă abandonate în acest univers suficient în care oamenii sunt preocupați de faptul divers, presupuneri, vise premonitorii și taclale nesfârșite. În fapt, avem de-a face cu o lume a bărbaților, unde accesul femeii se face doar pe poarta zvonisticii necesare și acceptate. Tot diriguitorii morali, bărbați, deconstruiesc orice tentativă de afirmare a femeilor. Milica e încântată de șansa unică de-a vizita cea mai înaltă și misterioasă casă de pe stradă, a Colonelului – personaj tot atât de misterios pentru personaje. Pentru moment ea e un fel de „primar” al străzii, vedeta care știe ceva. Toți ceilalți, curioși și nerăbdători ca întotdeauna, o adoptă imediat ca autoritate. Dom’ Petrică, pictor de iluzii culinare sub comunism, e vocea bărbaților și, parțial, a străzii. Judecățile sale sunt numaidecât preluate și acceptate. E o lume de oraș moldovenesc, probabil de provincie, unde, pe o stradă oarecare, muncitori simpli, pensionari, refac lumea țărănească pe care, în mare parte, o părăsiseră. Această transfigurare a străzii în uliță se suprapune constant în narațiune. Semnul e dat de numărul găinilor, semn al înmulțirii oamenilor și al recuperării unui trecut rural. O lume a bărbaților, așadar, se opune uneia a femeilor. Bărbații sunt organizați, uniți și solidari. Femeile dezbinate, unite doar de bârfe, iscoditoare, cu firave încercări de emancipare. Mai mult, bărbații au un loc al lor, „Tractorul șifonat”. Aici se dezbate problema spinoasă a râmelor din grădina lui Relu Covalciuc, misterele Verei Socoliuc, nebuniile Hleandei, fețele lui Ceaușescu și problema comunismului apus. E singurul loc public unde se încing și „se vorbesc discuții”. Totul e țintuit în profan, nimic nu comunică cu sacrul. Moartea așteptată (Vera) ori necesară (posibilul spectacol mediatic al râmelor) e prezentă atâta timp cât furnizează știri. Toate personajele așteaptă știri. E ca și cum ar lucra în echipă la un program de știri, pe care le caută cu o sagacitate structurală. „Reporterul” care furnizează știrea zilei e automat omul zilei (străzii).

Nimeni nu are nevoie de invazii spectaculoase de lăcuste, Dumnezeu e prezent mai mult ca superstiție, Biserica e invizibilă, la fel activitățile lor; imobili și impasibili, guralivi și petrecăreți, ei alcătuiesc o lume fără vârstă și repere. Singura realitate e strada cu locațiile ei urmate somnambulic: cârciumă - acasă - cârciumă. Curioase și ambetate foarte, aceste personaje cinstesc între două zvonuri, două posibile întâmplări și două rememorări. Cârciuma e partid, tribună și hotel, e biserica satului (străzii) și, mai ales, e raiul bărbaților. Femeile roiesc în jurul raiului și se străduiesc să fie folositoare fie colportând zvonuri, fie urmărind întâmplarea, ori, prin gesturi titanice vor să se desprindă de malefica acceptare a conducerii patriarhale (măritișul constrâns, bolirea ca armă). Înciudată, o soție oftează: „nici albina nu știe mai bine drumul spre stup decât își știe bărbată-miu drumul la Tractor” Pentru cârciumarul Zidaru ca și pentru toate personajele masculine (femeile își cunosc interdicția pătrunderii în „raiul” bărbaților...) „cel mai important lucru era că se află mereu între oameni veseli, care râd și glumesc, își amintesc câte și mai câte, se iau peste picior și se înjură fără răutate, așa vorbesc ei, așa au fost învățați de mici, se încaieră plini de lehamite, mai mult de formă, să nu zică lumea că nu-s bărbați, care se amenință câte o oră înainte, aruncându-și tot felul de grozăvii, spre satisfacția celorlalți, de la stâlcitul mutrei până seamănă cu poza din buletin, la amenințarea că-i va împrăștia dinții printre panseluțe. Dar nu erau oameni răi (...)”. Iată subiectul, atmosfera și personajele. Exclus, singurul, din acest rai profan, artificial, e Colonelul. Strada îi este ostilă prin poziția lui socială și măreția casei dar mai ales pentru că: „nici o întâmplare nu-l făcuse vulnerabil, și prin asta mai apropiat de ceilalți, în ciuda funcției și a casei”. Nu le ceruse ajutorul, le cumpăra bunăvoința, nu băuse cu ei – gesturi impardonabile, inițieri fără de care acceptarea în „grup” devine imposibilă.

Oscilând între nostalgia comunismului și regăsirea liniștii într-un rai asemeni unor găini impasibile, fără griji și taxe de plătit, o lume de foști-meseriași petrece pe seama zvonurilor și rememorărilor într-un provizorat al orașului și țării pe care o ignoră în transformările ei. De aici tragismul latent, neexprimat: știu că impasibilitatea lor va fi scurtă iar ne-participarea la transfigurările chiar și ale zvonurilor va avea efecte imediate. „Eu-s ca animalele, simt imediat”, spune Relu Covalciuc. E felul lui de a se implica în viața străzii, la fel cum Aurora Spătaru „se așeza în fața ferestrei ca în fața televizorului”.

 Întreg romanul mizează pe o implicare în desfășurările care pot anima viața străzii. Reținuți și peste poate de curioși, locuitorii Salcâmilor nu au conștiința orașului. La ei funcționează parametrii satului, incapabili să reacționeze asemeni unor orășeni (aversiunea pentru Colonel seamănă mai degrabă cu ura țăranilor pentru boieri). Cheltuirea zvonului ori transformarea lui în știre până la aneantizare e preocupațiunea lor esențială.

Raiul găinilor este un roman viu, colorat și vivace scris cu har și umor, ironie reținută și o remarcabilă expresivitate.

                                                                                                                                       

 

Text publicat în revista „FAMILIA” nr.6/2004

                                   

 

respiro@2000-2004 All rights reserved