Rapsodia cosmică:

Atunci când timpul răsună disonant

 

de Petar Volnarovski

 

            "Totuși, asta nu fusese decît încă o fată pentru care nimeni nu va plînge…" mîna lui se odihnea pe gîtul ei. "Tot mai caldă, tot mai vie." O mîngîie. Se uită în ochii ei deschiși. Încă din primul moment, acolo, la bar, îi remarcase; atît de binecunoscuți. Ca întotdeauna. Și, tot ca întotdeauna, acel sentiment fu considerat ca o consecință a unui milion de alte lucruri… a morbidului, iluminatul anemic al localului, de exemplu. Mai tîrziu, acel sentiment fu considerat ca o consecință a alcoolului (pe care-l vărsa intensiv în el), cu falsa licărire a speranței că acel lichid pe care Ceilalți îl denumeau și "extaz" și "sfințenie", în orice caz, începea să-i dăruiască și lui… Mai tîrziu, din nou, cînd lăsă plăcerea să-i invadeze trupul, ochii - nici măcar nu o privi. Și, din nou, atîta vreme cît viața pîlpîia în ea, fuseseră supraîncărcați cu groază și spaimă… Dar acum, deși dilatați nefiresc, în ei subzista o anumită pace; sau, mai mult, indiferență, resemnare, aceeași care existase și mai înainte, cînd o luase din local și o dusese la el. Acum erau din nou aceiași, ei, atît de cunoscuți. Mereu aceiași. Ca de fiecare dată… de fiecare dată pînă atunci. Și iar, conștiința faptului că, cu cît se amăgea, cu atît izbea în conștiința lui ca o vină amînată îndelung: nu era întunericul, nu era alcoolul. Erau, ca de atîtea și atîtea ori pînă atunci, Ochii. Ei. Aceiași.

 

***

 

            "Și în peșteri era la fel." Fetele aveau aceiași Ochi. El știa că nuanța culorii lor nu jucase nici un rol. Acest lucru Ceilalți nu-l știau. Numai el… încă din Peșteri, poate. Acolo, totuși, fusese mai ușor: nimeni nu-i căuta pe dispăruți. Nu erau fundamentali. De fapt, atunci numai focul era vital în întuneric: să nu cumva să se stingă. Nicidecum cel ce se încălzea în preajma lui… Atunci fuseseră primii… Atunci părea să nu știe. Conștiința urma să vină, poate, ceva mai tîrziu. Acum, amintindu-și, i se păru că Ochii, și atunci, fuseseră aceiași. Dar îl tortura gîndul - de ce nu știuse ATUNCI lucrul ăsta? De ce abia ACUM conștientizase lucrul ăsta?

            Cu timpul - ca de nicăieri - se umflau întrebări, ca niște hăuri în mintea lui, peste care trebuise să sară, care-i obturau gîndirea rezonabilă, care-i storceau stropi de sudoare pe frunte și în adînciturile întunecate de sub ochi… Acum, înainte de final, răspunsul licări de printre gîndurile lui, dar va trebui să mai aștepte puțin. Atîta cît să se întoarcă. Acolo, înainte…

 

***

 

            "Din nou, dintre toate relele, cel mai mic…" buzele lui și nu se apropie, cînd mai mult foșnăi decît șopti propoziția pe care Ceilalți aveau obiceiul s-o rostească atît de des. Cu mîna stîngă căută partea posterioară a gîtului ei, unde găsi într-un moment acul lung și subțire. Și în vreme ce golea conținutul seringii în măduva din coloana vertebrală a fetei, se uita peste revistele bilunare de sub ochii ei încă deschiși, care indicau o pervertire pură și în lungile nopți nedormite în care oferea "o noapte de neuitat" și false suspine în schimbarea pentru un mic dejun cald și așa-numitul prînz, cumpărat din ce va fi fost să primească. Dar el era sigur că acum în stomacul ei nu mai era nimic în afară de resturile cinei reci stropite cu două pahare de alcool pe care i le plătise el în localul întunecat. Așa se întîmpla de obicei, așa le alegea. Și de dragul lui, și de dragul Celorlalți. Dar fusese foarte ușor. De obicei nu trebuia să se chinuie să le aducă în apartamentul său. Și tot astfel, nimeni nu le cunoștea destul de bine ca să le reclame dispariția. S-or gîndi că-și va fi schimbat locul de muncă sau c-o fi plecat undeva. La spital, de exemplu. Iar după numai un ceas, vor fi și uitat de ea: și cine a fost, și cum se numea. Dacă știuseră vreodată aceste lucruri. El unul nu le știa. Odată, demult, se chinuise și el să țină minte numele lor… Scoase seringa din gîtul ei. Își consultă ceasul de mînă. Momentul următor: totuși, la timp… Vor putea să o revitalizeze cînd le-o va trimite. Ce se va întîmpla cu ea nu știa. Chestia asta de obicei nu-l interesa, deși faptul îl surprindea și pe el adeseori. În cele din urmă, așa și fusese convins, la lungile și obositoarele antrenamente de instruire.

 

***

 

            "Reguli. Legi. Salt. Adaptare. Salt. Adaptare. Totul la fel, totul ireproșabil… cică." fălcile i s-au încleștat, iar sprîncenele i s-au încrețit  formînd un evantai din ridurile dimprejurul ochilor - ca întotdeauna cînd își amintea de singura lui greșeală. Atunci, prin Peșteri. La primul lui Salt. Nu se adaptase. Nu respectase carantina culturală pînă la sfîrșit. Permisese necugetat existenței lui printre Ceilalți să se anunțe în Timp. De dragul ei. Căci fusese mult prea frumoasă. Era pentru prima oară cînd băga de seamă acolo sus, pe scările de marmură albă… Ieși atunci în fugă. Nu pricepuse atunci. Abia la mulți ani după aceea, tocmai înainte de al treilea său Salt, ascultînd cîntecul bătrînului orb, băgă de seamă urmele lui prin Timp… Război de ani buni; morți faimoși; nimicire, distrugere; despre toate astea cînta bătrînul. Și despre ea. Femeia regească. Cea mai frumoasă dintre cele mai frumoase… Își aminti și de băiatul acela tînăr pe care-l văzuse atunci lîngă ea. Musafir regesc cu toate onorurile. Da, era un om tînăr destul de frumos și prezentabil, pentru ca naivul și gelosul rege să creadă că preafrumoasa lui femeie - adultera lui femeie evadată alături de el… Se opri să asculte cîntecul bătrînului orb, cînd acesta începu să cînte despre întoarcerea lui acasă. Atunci zîmbi, doar, amar. Dar, cîntecele lui îl ajutară să țină minte numele preafrumoasei fete: Elena. Una dintre rarele femei ale căror nume le ținuse minte… … … da, avusese încă o fată de al cărei nume și frumusețe nu mai prejos decît cea a Elenei își amintea. O numeau, atunci, la Verona, prietenii ei "Ragazza di Diavolo". Dar numele ei era Antonina. Își pierduse interesul față de alchimie, mantică și satanism, ceea ce îndeobște nu era tocmai sănătos pe vremea aceea, pentru o fată. Îi plăcuse - așa cum se gîndise deseori - chiar mai mult… Cînd, data viitoare, privi în Ochii ei, deja morți, afară se aduna o gloată nebună și desfrînată, pe care o proclamase drept "vrăjitoare". Voiseră să o ardă de vie, pe rug. Asta atunci, bineînțeles, li se părea o distracție scumpă celorlalți, cu experiență în repetarea acelor "festa". Dar așa fusese și următoarea fată, cu care el trăise mai multă vreme. După Antonina, nu-și mai permisese așa ceva… Și totuși, ca și anonimii, tot așa și cei ale căror figuri nu le mai ținea minte, îi aveau pe ei, aceiași Ochi. Acei Ochi care îi furaseră visul de care avea tot mai multă nevoie, dar pe care îl avea din ce în ce mai puțin…

 

***

 

            "Ultima… și cu asta, gata!" adînc undeva în pieptul ei ceva dansă după un anume ritm incomprehensibil, pînă la intensificarea maximă, mișcări de rutină, o aruncă pe fată în baie, o puse în cadă, în poziție de foetus. Cu aceleași mișcări măsurate, de dincolo de zidul mișcător al bibliotecii din camera alăturată, scoase și așeză în cadă și de jur împrejur tot ceea ce era necesar. Stătea din nou, în același loc, cu consola între genunchi. O privea. Chiar și vii, Ochii erau aceia, dar numai MORȚI erau aceiași, mereu aceiași, binecunoscuți… … Apoi, se concentră la transmisie. Din nou aceleași înșiruiri de cifre, aceleași semne, aceeași succesiune. Curată rutină. "Da, dar plictisitoare, în orice caz…"

            Era deja dimineață cînd se produse strălucirea. Ochii lui se închiseseră cu o clipă mai devreme, ca de obicei. Cînd se deschiseră, ea nu mai era. Ca de fiecare dată pînă atunci. Ca întotdeauna.

 

***

 

            Timpul se oprește pe măsură ce se apropie sfîrșitul așteptării, spun Ceilalți - oamenii din acele veacuri primitive. Doar că pentru el Timpul e obiectiv, și mai știe că pentru el e definitiv, și că așteptarea s-a terminat pentru el. Cît de curînd vor veni funcționarii de la Centrala Timpului și îl vor întoarce, acolo, departe, înainte, în Timpul lui. Cu meritele lui, știe că va primi cele mai înalte onoruri în camera sa. Și că Supremul Coordonator va organiza o recepție în cinstea lui, recepție care se va încheia cu un interviu personal și o cină intimă, între patru ochi, personal cu el. Și totuși, asta nu i se păruse esențial. Se va bucura numai pentru două lucruri: primul, că îi va abandona pe Ceilalți, cu vremurile lor primitive cu tot; și al doilea, care e fundamental, Ochii; totuși - toți erau o copie. Simțise, știuse: în cazul său, ORIGINALUL e următorul. În fine. Chiar dacă încă se întreba…

            …Dar oare ochii morți ai Coordonatorului Suprem Arleana ASTA VOR FI?

 

Traducere din limba macedoneană de Octavian Blenchea

                                  

 

respiro@2000-2004 All rights reserved