Al patrulea punct

 

de Goce Smilevski

 

            Într-o dimineață tristă de toamnă a zburat prin fereastră. A doua zi ziarele au scris că s-a sinucis Anonim Străinescu, în vîrstă de 21 de ani. Pe masa din apartamentul său au fost găsite sute de poezii, zeci de nuvele și două romane. O parte dintre ideile din această povestire este luată din aceste scrieri nepublicate ale lui.

 

            1.

            Orașul în care a trăit nu era nici Dublinul lui Joyce, nici Buenos Airesul lui Cortázar, și totuși, cu aceste două orașe zidise un soi de triunghi și piramidă, trei puncte care se uniseră undeva în stratosferă, și fiecare locuitor din Dublin, Buenos Aires sau Skopje putea să ajungă pînă la acel punct unificator cu numai un pas greșit (sau adevărat?); dar el nu făcuse acest pas, ci, pășind prin cămăruța lui, deschise un drum extraordinar, drum care părea a fi labirint, și numai el în labirint se schimba și în Teseu și în Minotaur, era erou și fiară, era ucigaș și ucis, iar eu puteam să-i văd mîna care atenta la viața altuia (dar și a lui), și de aceea voiam să-i fiu Ariadna, să-i arunc frînghia, dar știam că nu va fi frînghia salvării, știam că această frînghie îl va aduce la mine, și nu la vreo fereastră care i-ar fi fost atît de trebuincioasă, știam că această frînghie se va încurca doar în jurul trupului lui, iar el se va răsturna pe podea, va sfărîma labirintul său invizibil și îngrijit, iar apoi se va apuca din nou să-l construiască cu propriii lui pași, să joace acel joc al cărui sfîrșit abia se întrezărea, să se apropie de centrul minunatei  clădiri unde trebuie că s-au întîlnit de două ori în aceeași existență Minotaurul și Teseu, dîndu-i naștere astfel celui de-al treilea - Icar, iar prietenia cu acest alt Icar era fructul unei întîlniri întîmplătoare (chiar dacă credeam din ce în ce mai puțin în întîlniri întîmplătoare), pășeam pe stradă cînd auzii un fel de horcăit ca dintr-un gîtlej străpuns, dar imediat după asta am deslușit în acel horcăit cuvinte, m-am întors și l-am văzut pe el (abia împlinise șaisprezece ani), pășea după mine, privirea lui bătea fix pînă la cer, dincolo de pămînt, pășea după mine, iar eu îi ascultam gîndurile, mă oprii ca să treacă pe lîngă mine și ca să pot eu să pășesc în urma lui, dar el îmi răspunse cu gîndurile lui care mă sfredeleau ca un burghiu pînă cînd îmi auzeam eu însumi gîndurile și trecea pe lîngă mine, iar eu pășeam după el, iar apoi am intrat alături de el în casa lui, în cămăruța lui care îi fusese și cer și cușcă, și astfel mă furișam duminică de duminică în acea cușcă-cer, fiindcă știam cîtă nevoie avea ca gîndurile lui să se întîlnească cu altele, dar în același timp se și neliniștea din cauza prezenței mele, fiindcă se rușina foarte tare de pateticul din gîndurile lui, se ura pe sine din cauza trăsăturii fundamentale a caracterului lui, vroia să fie autoironic, neînțelegînd că autoironia nu e parte a acestui spațiu în care omul nu e prizonier, că autoironia aparține Europei Occidentale, dar aruncată aici ea s-a transformat în patetică (autoironia occidental-europeană=patetica balcanică), dar îi era foarte greu să înțeleagă toate aceste lucruri, să le priceapă, nu mai putea să metamorfozeze ideile transpunîndu-le dintr-un spațiu într-altul, începea să amestece spațiile și ideile, și apoi eu nu mai ascultam gîndurile lui, ci le priveam cum se nășteau dincolo de pupilele lui, le priveam cum căpătau formă în cuvinte și imagini pînă cînd ieșite prin pupilele și genele lui dese se izbeau de noi, le priveam pînă cînd cădeau și încercam să le citesc și să le văd înainte de a se lovi de podea, în labirintul invizibil, fiindcă apoi le călca implacabil cu piciorul, rușinîndu-se de amărăciunea lor și făcînd loc următoarelor, priveam cum acele cuvinte și imagini se deformau, se colorau cu un alt, cu un al treilea sens, dar totul se schimba și, mai mult, se deforma pînă și imaginea pe care el o avea despre sine: se schimbase în cîine care adulmeca ceva sub Podul de Piatră, dar nu era același cîine din Ulise al lui Joyce care adulmeca peste tot căutînd ceva pierdut într-o viață trecută, cîinele acesta căuta adulmecînd ceva ce fusese pierdut în această viață, o oarecare șansă care nu a putut să se împlinească în acest oraș, și de aceea viața i se părea mers pe marginile paginilor cărții în care era scrisă toată înțelepciunea dumnezeiască, dar fiecare încercare de a intra în spațiul plin cu litere fusese imposibilă, și de aceea el

 

            2.

            (Daedal sfîrșise cu dibăcie munca la aripile din pene și ceară. Fiul său Icar privea către ținuturile unde îl aștepta libertatea).

            DAEDAL: (punîndu-și aripile în spate) Numai zborul ne poate salva de mînia lui Minos… Numai zborul… Trebuie să zburăm.

 

            1.

            continua să pășească, construind noi și noi coridoare, numai zborul mă poate salva din acest haos, îi priveam cu mirare cuvintele care cădeau din pupile pe podea, bătaie puternică din aripile făcute din speranțe putrede și doruri sîngerînde, priveam în el și ochii mi se umpleau de clarviziune, zbor ce pretinde putere egală cu cea a Domnului, care separă Lumina de Întuneric, iar eu deja puteam să-l văd prăvălit jos, pe trotuarul din fața clădirii, dezlipire de la Pămînt pe vecie, veșnică împotrivire a gravitației lui, dar el făcu un pas ciudat în labirintul invizibil, pe podea, pas ce-l transportă din acest spațiu într-altul, iar eu mă bucuram deoarece credeam că fusese transportat acolo unde dorise să fie, dar cînd apărea din nou în celălalt colț al camerei, se ivea dintr-un alt coridor al labirintului

 

            2.

            (Icar și Daedal pe stîncile inundate de valurile mării).

            DAEDAL: Măi băiatule, ascultă sfatul meu! Să nu zbori prea sus, fiindcă Soarele va topi ceara aripilor tale; să nu zbori jos, căci marea va uda penele… Zboară la mijloc.

 

            1.

            o să-mi pierd mințile la mijloc, eu am înțeles că deja înnebunise, e mai bine să cad decît să vegetez la mijloc, am înțeles că spațiul în care dispăru pe moment era acela al lui Sabato, numit "țara nimănui", zbor sau cădere, dacă asta acum și aici nu e căderea cea mai groaznică ce poate să existe, țara nimănui, a geniilor și nebunilor, în care nici Dumnezeu nu are autoritate,

 

            2.

            (Icar zboară sus, zboară către zei. Sufletul e plin de bucuria cauzată de zbor. Dă din mîini cu aripile crezînd că omul e pe deplin liber numai cînd zboară. Zboară către Soare. Purtat de bucurie, nu bagă de seamă că ceara de la aripi începe să se topească. Prinde a acădea în mare. Spectatorii care îi văd zborul cred că Icar e Zeu).

 

            1.

            și de aceea el crede că Dumnezeu nu are autoritate numai în țara nimănui, dar și în viața lui și se simte atotputernic, crede că mîinile lui au magia pe care o au aripile păsărilor, mîinile lui ale căror vene se întindea zi de zi (acele îi erau cuie, iar drogul cruce), deschide fereastra, dă din mîini și zboară către necunoscut, simțindu-se pentru prima dată liber și fericit.

            Oamenii care au văzut zborul lui au crezut că Anonim e nebun.

 

*          *          *

 

            A doua zi ziarele au publicat scurta știre despre sinuciderea lui Anonim Străinescu, în vîrstă de douăzeci și unu de ani. Un prieten de-ai lui (care a dorit să rămînă ANONIM) ne-a declarat că Anonim Străinescu a crezut că atîta timp cît va zbura va reuși să se ridice deasupra depresiei profunde în care căzuse cu mai mulți ani în urmă și se va "elibera de imaginea în care îl înrămaseră viața și împrejurările". Am făcut sul ziarul și l-am aruncat undeva pe stradă, tîmpită știre, am deschis ușa, sucite fraze occidental-europene ("depresie profundă") transpuse într-un ziar balcanic, am deschis dulapul și i-am privit creierul pe care-l adunasem de cum se despicase pe trotuar, creierul lui atît de asemănător labirintului, cu căile lui care duc nicăieri și peste tot, am venit în pat, am așezat creierul lui în loc de pernă, m-am întins să dorm și pentru prima oară am auzit vocea lui, de care am crezut că vine dintr-al patrulea punct.

 

Traducere din limba macedoneană Octavian Blenchea

 

 

respiro@2000-2004 All rights reserved