A venit pe lume în hohote de râs

 

                                                                                                         de Bogdan Mureșanu

 

 

-         Ori a înnebunit-o durerea de n-o mai poate deosebi de fericire, ori va da naștere unui înțelept, a spus moașa. Una din două, altfel nu se poate, a adăugat profetic.

Hohotele de râs răsunau în tot Maglavitul, mica localitate de pe coasta Histriei, și păreau că nu se vor mai opri vreodată, chiar dacă femeia începuse să râdă în urmă cu două săptămâni, cuprinsă de chinurile nașterii. Râdea de mama focului ca și cum o sută de saltimbanci se petreceau prin fața ochilor săi, înfățișând cele mai ghidușe trucuri închipuite vreodată. La orice izbucnire, florile se clătinau în glastră iar patul începea sa scârție îngrozitor, amenițând că se va rupe curând. Toți cei din Maglavit erau nedormiți de zile bune, pentru că nimeni nu își putea găsi somnul când liniștea noptii era tulburată de hohotele care se prăvăleau în talazuri asupra fiecărei case. In ultimile nopți, se mai găsea câte unul care se avânta cu barca în larg pentru a-și afla acolo tihna, însă în singurătatea mării acela descoperea că lumea întreaga se cutremura de râs. Ingrozit, se apuca să vâslească nebunește pentru a se depărta de țărm către o singură insulă de tăcere. Cei ce o vegheau în încăpere arătau ca niște năluci de atâta nesomn – cu cearcanele atârnând lințolii pe la ochi – și ar fi dat orice ca râsul să înceteze. Se odihneau pe rând, înfundându-și urechile cu câlți, dar în van căci păstrau încă în auz sunetele pe care femeia le elibera ritmic.

-         Ori are în pântece un zburător și cu aripile sale o gâdilă la orice mișcare, ori Naiba să mă ia dacă mai știu ce să zic, a continuat moașa. Orice ce-ar fi, trebuie să o facem să înceteze, altfel va muri de râs.

Bătrâna avea dreptate și era limpede că trebuiau să facă ceva de îndată pentru a-i astâmpăra veselia ce se revărsa în șuvoaie prin toată încăperea. Dar oare cum este posibil sa întristezi o femeie cuprinsă de euforie, când este cunoscut faptul că ele toate se abandonează oricăror fericiri fără să le mai chestioneze pricina? Poate dacă i-ar vorbi cineva despre toată tristețea lumii, nu ar mai râde cu atâta poftă, și-au închipuit vremelnic. S-au îndemnat unul pe altul care să vorbească mai întâi, iar în cele din urmă au hotărât ca acela trebuia să fie capul familiei ca unul care știa cel mai bine cum să o întristeze.

-         Ne va fi foarte greu cu încă o gură de hrănit, dar voi sta zi și noapte pe mări la întins năvoade și poate voi muri în lupta cu peștele cel mare, a încercat să o înduioșeze bărbatul, dar hohotele furioase l-au făcut să-și aducă aminte că era un neisprăvit în ochii ei.

Încurajat de semnele celorlalți a continuat mustrător, încercând să smulgă dacă nu o lacrimă, măcar o clipă de tăcere:

-         Ce spun eu poate? Cu siguranță voi muri ca un viteaz încercând să prind cel mai mare pește văzut vreodată. Chitul, căci așa va fi, o știu de pe acum, mă va sfâșia bucată cu bucată între dinții săi mai ascutiți decât pumnalele, iar voi doi, tu și pruncul nostru, nu veți afla niciodată cum voi fi pierit. În dimineața plecării mele, vei avea doar o presimțire neagră și vei încerca să mă ademenești în brațele tale, dar nu, nici gând, ci mă voi îndrepta hotărât către moarte, a adăugat cu glas tremurător, covârșit de sfârșitul pe care și-l vestise.

Nu numai că femeia n-a găsit nimic întristător în relatarea morții bărbatului său, ba mai mult, s-a pornit și mai tare pe râs - cumplit de umilitor pentru viteazul care tocmai își dăduse sufletul în chinuri groaznice. Turbat de furie și încă emoționat de propria moarte inchipuită, acesta a mai găsit totuși puterea pentru o ultima încercare.

-         Și află că te-am înșelat ca un porc sălbatic, a mărturisit, izbucnind imediat într-un plâns nevolnic acoperit doar de hohotele batjocoritoare ce păreau că vor izbândi asupra patului, scaunelor, mesei și casei întregi, descleindu-le și sfărâmându-le în mii de bucăți.

-         Râde cât pentru toate femeile care au suferit în chinurile nașterii, a gândit moașa cu voce tare, urmând: Aduceți-l pe nebunul din fața bisericii, căci dacă nici vederea lui nu o va întrista, măcar vom afla cât de adâncă este fericirea în care s-a prăbușit!

Până atunci li s-a alăturat și Ioan Ciungul, un fost ostaș obișnuit să doarmă pe unde se nimerea în lungile sale războaie, de nenumărate dăți doar cu ranița sub cap și cu mantaua deasupra. Nici măcar el nu putuse să închidă un ochi în răstimpul celor două săptămâni, așa că a executat soldățește rugămintea celor din încăpere, arătându-le rănile și cicatricile dobândite în luptă.

-         Pe asta o am de când ne-am războit cu tâlharii din păduri, încolțiindu-i în chiar ascunzătoarea lor unde grămădiseră toate comorile din jafuri sălbatice, a rostit Ioan Ciungul plin de mândrie, arătând către o brazdă adâncă din piept. Era roșie ca focul și încă nestinsă, semn că nu trecuse multă vreme de când o dobândise.

-         Iar mâna stângă, a continuat netulburat de râsetele sălbătice pe care femeia i le azvârlea ca pe niște sulițe în mândria sa ostășească, mi-a rămas ciuntită dintr-o încăierare cu pirații în insulele grecești. Era spre toamnă, iar eu străbăteam mările din Sud pe corabia unuia, Efemerides, cel mai zdravăn băutor dintre toți lupii de mare pe care i-am cunoscut, când…

Se vedea că i-ar fi plăcut să depene mai departe istoria tuturor rănilor sale, dar hohotele de râs se întețiseră ca o furtună, spărgând glastrele și frângând cercevelele de la ferestre. Răsunau de pe acum ca niște tunete năpraznice, iar Ioan Ciungul s-a întristat și a murmurat ca pentru sine:

-         Adevărul este că sunt de tot hazul asemeni tuturor ostașilor, a spus cu capul în piept. N-am avut niciodată o casă a mea și o femeie la care să mă întorc grăbit din războaie și, cine știe, poate aș fi avut mai puține semne pe harta trupului meu. Nici măcar nu mi-am cunoscut vreodată tatăl, a adăugat cu lacrimi în ochi.

Pe când Ioan Ciungul își ștergea urmele înfrângerii de pe obraji, rușinat mai cu seama de încântarea pe care o simțea redescoperind ce gust au lacrimile – nu mai plânsese din copilărie când maică-sa îi mărturisise că nu-și aducea aminte cine ar putea sa-i fie tat㠖 în încăpere intră nebunul din Maglavit. La vederea lui, privirile tuturor se înseninară dintr-odată, ca și cum speranțele lor se îndreptau către acela ce putea întrista cu înfățișarea sa chiar și pe cel mai senin dintre îndrăgostiți. Ca întotdeauna, nebunul trăgea cu sete din luleaua, iar rotocoale lenese îi îmbrățișau capul cu o aură de fum, ca a sfinților din vechile icoane. La prima vedere părea om ca toți ceilalți, un tânăr înalt, de douăzeci și ceva de ani, poate treizeci, cu părul șaten și ochi verzui, frunte înaltă și părul purtat până peste urechi, doar că vorbea în dodii și avea privirea mereu piezișă, căutând punctele de fisură din realitate. Căci smintitul credea că în zilele din urmă zidurile lumii se vor surpa, iar printre crăpături se vor putea zări alte și alte lumi, ce nu vor fi de mucava precum cea în care adăstau de-o viață. Însă nimeni din încăpere nu vroia să asculte din nou aceleași vorbe fără noimă pe care le îndruga ceas de ceas în fața Bisericii, ca urmare l-au indemnat să istorisească cea mai trista poveste pe care o știa sau pe care și-o putea închipui. Smintitul zăbovi o vreme cu ochi pironiți în cioburile glastrelor, ce zăceau risipite la întâmplare pe podea, apoi șopti ca pentru sine:

-         Ce vedem acum sunt doar cioburi, dar va veni un timp când ne vom privi în oglindă întregită. Abia atunci vom ști cine suntem de fapt, mai zise.

Privi atent la toți cei adunați în jurul femeii ce râdea încă în hohote, apoi rosti cu glas tare, iar cuvintele îi ieșiră șuvoi din gură de parcă și le-ar fi îndesat cu greu înăuntru și abia ar fi asteptat un prilej ca să le scuipe:  

-         Cele ce vi le voi spune acum îmi sunt puse în gura chiar de Creatorul acestei lumi, așa că luați mare aminte căci altfel va fi vai și amar de voi toți.

Făcu o pauză scurtă apoi râgâi prelung, mângâindu-și burta ca pe un animal de casă neascultător.

-         Ce bădăran!, se indignă ca la poruncă Ioan Ciungul, doar cât să dovedească că buna-cuviință nu era deloc straină de traiul ostășesc.

Sfiala și sminteala stau față în față pe câmpul de luptă, i-ar fi placut să spună, dar își păstră gândurile pentru sine, făgăduindu-și totuși că le va rosti altădată când va fi înconjurat de o adunare mai de soi. Un aforism strălucit ca acela nu merita irosit într-o asemenea șleahtă de neisprăviți, gândi Ioan Ciungul.

-         O să vă mâhnesc cumplit povestindu-vă cum am rămas fără tutun în lulea, zise smintitul. Este trist, însă nu îndeajuns, apoi cugetă îndelung, potrivindu-și cu grijă vorbele.

-         Totuși cel mai trist lucru este neștiința în care vă scăldați. Habar nu aveți că nu existați decât în închipuirea altcuiva mai presus de noi toți. Sunteți niște fantoșe și nu faceți un singur pas fără mâna ce vă mișcă, spuse sorbind cu poftă din lulea.

-         Nu te opri, îl îmboldi moasa, cu răsuflarea tăiată căci dinspre pat nu se mai auzea nici un sunet.

Femeia părea că se linistișe și odată cu ea lumea toată fu izbăvită de zbuciumul în care se aflase vreme de două săptămâni și o noapte.

-         Ne zbatem ca niște gângănii în jurul flăcării, dar rămânem prinși pe vecie în cleiul de lumină, în chihlimbarul lucitor de sub cupola minții Sale, continuă smintitul, parcă mai țicnit ca niciodată. Eu L-am văzut aplecându-se peste lume și pentru o clipă L-am privit drept în ochi dintre paginile cărții Sale, dintre aceste întâmplări în care ne rânduim noi cu credința nesăbuită că avem o viață a noastră. Era uriaș, de necuprins cu biata noastră înțelegere și aflați că într-o singură scânteiere din privirea Lui se pierdeau cerul și marginile Histriei. Mi-a îngăduit să-L cunosc, știind prea bine că-mi voi pierde mințile de atâta tristețe, dar nu-mi pare rău căci abia acum știu care este rostul meu. Nimic nu se va întâmpla fără voia Lui, oricât de bezmetic ne-am roti în jurul luminii. Altminteri, nu suntem decât icoane strâmbe zugrăvite pe bolta minții Sale.

Noaptea răsufla pe îndelete bucurându-se de scurtul răgaz.

-         Vă zic, a adăugat tragându-și sufletul prin lulea, femeia aceasta a rămas grea cu El, din pricina asta râde în neștire de noi toți.

Cei din încăpere au tras cu ochiul ca la un semn către barbatul care împietrise amuțit și atunci au știut că trebuie să pufnească în râs ca și cum tocmai ar fi auzit cea mai mare gogomănie. Și-au dat ghes la chicoteli și au sfârșit prin a hohoti de-a binelea, fără să bage de seamă că și femeia îi insoțea în corul de râsete, din ce în ce mai tare pâna când îi asurzi din nou cu răbufnirea veseliei sale neomenești.

-         Nebunul tot nebun rămâne, îl mustră Ioan Ciungul și-i arse o palmă zdravănă după ceafă. Hai șterge-o de aici, până nu ne îmbolnăvești de tot cu istoriile astea fără cap și coadă, îi spuse luându-l de guler și îmbrâncindu-l afară pe ușă.

Ajuns în prag, îi trase un șut în dos, azvârlindu-l cât – colo într-un șant plin cu apă și strigă după bietul om ce zăcea în clisă, muiat până la oase:

-         Râsul e molipsitor, pune-te la adăpost de molimă, căci nebunilor și înțeleptilor nu le stă bine cu hazul!

Ostașul se întoarse foarte mulțumit de sine ca și cum ar fi obținut o mare izbândă, tocmai la timp ca să audă ultima răbufnire ce de pe acum nu mai semănă cu un hohot de râs. Mai curând, era ceva nelămurit, un râs cum nu se mai auzise vreodată, venit dintr-o altă lume, unul ce nu avea nimic omenesc în sine și nici vreo legătură cu femeia ce se chinuia să nască. Era un zgomot ce izvora de nicăieri și se revărsa în odaie către fiece casă din Maglavit, iar de acolo pretutindeni în Histria, trezind lumea toată cu sunetele acelea nefirești. Tencuiala se desprindea tăcut de pe ziduri, grinzile icneau dospit sub povara acoperișului, iar casa toată se zvârcolea odată cu femeia.

-         Ori acum ori niciodată, a răcnit moașa simțind că se apropiase sorocul, în timp ce se opintea din răsputeri să scoată pruncul din născătoare.

Băiatul, căci nou-venitul pe lume era băiat, nu avea nici aripi de zburător, nici coadă de pește sau cine știe ce colți de fiară sălbatică, nu avea chip de știmă sau gheare încovoiate de zmeu, ci se înfățișa om ca toți oamenii, risipind astfel temerile cu care îl întâmpinaseră. Pe dată, fețele tuturor se înseninară în vreme ce lapții zorilor se iveau printre crăpăturile zidurilor, întinzându-se peste pământurile sleite de nesomn, ca untura peste o felie de pâine. Nici n-au băgat de seamă că femeia a continuat să râdă fără odihnă până la sfârșit.

A râs de s-a prăpădit și au îngropat-o cât mai departe de Maglavit ca nu cumva să le mai tulbure vreodată tihna zilelor cu hohotele ei. Se temeau că după moarte va râde și mai abitir, descoperind că Dumnezeu are un nestavilit simț al umorului.

                                   

 

respiro@2000-2004 All rights reserved