Asta-i doar o frecție

 

de Igor Isakovski

 

             Tutankhamon gonea puii pe sub Marele Soare. Se antrena astfel să intre în teatrul absurd al lui Becket. In ziua aceea puii erau mai nebuni decît de obicei. Studiile de istorie afirmă că tocmai de aceea Becket fusese zîmbitor în ziua aceea. Arheologii plecau către Egipt, dar pe la jumătatea drumului, undeva pe lîngă Gevgelija, s-au abătut de la drum. Arheologul-șef conchise că omenirii îi vor rămîne ca date de notorietate cultivarea opiumului și a marijuanei în Macedonia. Hașișul nu fusese pomenit.

            "Hare Krishna, Hare, Hare etc" strigă Ușierul de la Porțile Raiului. Domnul îl privi și înțelese că îi furase din hidromel.

            "Of, cum a mai ajuns și tineretul din ziua de azi", zise Domnul și căscă o dată.

            "Nu știam că și Domnul doarme din cînd în cînd", zise Hemingway. Dar înțelese atunci că sigur doarme, de vreme ce deja permisese războaiele, bombele atomice, politicienii, copoii și toți ceilalți rahați.

            Odiseu călătorise pe mări cu anii, dar în noaptea aceea văzuse pentru prima dată o lumină atît de puternică. După cîteva ceasuri, în vreme ce lumina creștea în mod treptat, Odiseu ajunse la insulă. Pe insulă era castelul, iar în vîrful castelului era o lumină foarte puternică. Odiseu făcu un  pas pe insulă, gata pregătit să se bată cu strălucitorul Colos. Deodată, o voce masculină de 37 de ani întrerupse liniștea valurilor mării, care izbeau malul.

            "Hei, ciobane! Ce faci aici, ai? Nu cumva te-ai rătăcit? Aici nu e bal mascat!"

            Odiseu se uită de jur împrejur, uluit de grosolănia limbajului. Atunci îl văzu pe Lumînărar. Stătea sub un copac, într-un balansoar, și ținea o sticlă în mînă. Maioul găurit îl acoperea pînă la brîu, parte pe care era mînjit cu spumă de bere. Picioarele nu i se vedeau.

            "Hei, șefule! Ești surd? AICI NU E BAL MASCAT!", exclamă spuma de bere.

            Nici Odiseu și nici măcar Lumînărarul nu puteau să știe că Odiseu exagerase cu călătoria lui și devenise nemuritor. Poate tocmai de aceea Odiseu nu spuse nimic. Pe moment se gîndi că grasul din scaunul ciudat e vreunul dintre înlocuitorii zeului Dionis, și apoi tocmai din mirare se hrănesc și bătăile inimii. Jalnic. Totuși, nimeni nu-l ghidase să ajungă acolo în secolul 20.

            Străzile din Kiev se întunecau de ploaie, amintind de Kafka. Pe zi ce trece pășea, pășea cu pași mai repezi. După-masă cumpără votcă și plecă să scrie poezii, pînă la acea imagine cu toate cele zece degete. Iugoslavia nici nu e departe, iar Kievul e ploios și rece. Sper că sînt fericiți. În orice caz, în cele mai multe cazuri două talente pot să trăiască împreună.

            Vin inundații mari. Ea stă pe muntele cel mai înalt și face nori. Îi face în toate culorile și mărimile, după toate formele, densitățile și greutățile. Soarele o ajută să-i vopsească cît mai frumos. Vîntul îi împrăștie prin lumea largă. Ploaia e doar o consecință. Cauza stă în apă, privită ca sursă a vieții. Vin inundații mari.

            Domnul se trezi mahmur și zdrobi cîțiva nori în gîtlejul său. Ușierul era mahmur cronic și nici măcar norii nu-l mai ajutau. De aceea plecă la Gevgelija în căutare de portocale.

            Arheologul-șef privea prin ochii de sticlă cum Vice-arheologul pătrundea în trupul Asistentei. Străpungerea era înceată, dar fără doar și poate adîncă. Sucurile grele limpezeau continuu instrumentul Vice-arheologului. Arheologul-șef stătea nesigur în picioare și se apropia de scena pătrunderii. Ridică mîna și-l lovi cu asprime pe Vice-arheolog.

            "DE CÎTE ORI ȚI-AM SPUS SĂ NU TE MAI JOCI CU CUȚITUL, MONSTRU BLESTEMAT, PĂDUCHIOS ȘI DEZGUSTĂTOR!!!"

            Vice-arheologul se rușină și se retrase din corpul neînsuflețit al Asistentei.

            Înmormîntarea trebuia să se țină a doua zi.

            Lumînărarul deschise o altă sticlă de bere și o tîrî îndelung. Se uită la norii care veneau. Niciodată nu văzuse așa mulți nori laolaltă.

            "Blestemato! Cățea proastă, iar te-ai îmbătat! Acuma o să ne înmoaie inundațiile, în pizda mă-tii!!!"

            Ea stă pe muntele cel mai înalt și bea hidromel și-l așteaptă pe Ușier. Se roagă la Dumnezeu, dă Doamne să nu afle ceva despre furtul hidromedului.

            Ușierul se apropie de oamenii adunați în cerc și privi peste umerii lor. Sipetul stătea lîngă gaura din pămînt.

            "Ce se aude?", întrebă absolut inutil Ușierul.

            Nimeni nu-i răspunse.

            "Mă gîndeam că arheologii dezgroapă", zise Ușierul și plecă în căutare de portocale.

            Tutankhamon începu să bată la ușa lui Becket, cu emoție și groază. Dar nu-i răspunse nimeni. Tocmai în ziua aceea Becket avusese probleme cu o fecioară.

            Tutankhamon era cunoscut pentru perseverența sa. În acea zi începu să bată din nou la uța lui Becket. Rămase însă interzis cînd îl văzu la ușă pe Ușier.

            - Ce cauți tu aicea, bă? reuși să scîrțîie Tutankhamon.

            - Cum adică, ce caut, cap pătrat? Asta nu e ușă?

            - Ba da, e ușă.

            - Și eu nu sînt UȘIER?

            - Ba da, ești. Dar… nu la ușa asta!

            - Aha! Dar cine ești tu să știi mai bine decît mine care e ușa mea?

            - Eu sînt TUTANKHAMON!!!, exclamă mai sus-amintitul.

            - Bine, Thule, du-te acuma și gonește puii. Becket are să te primească într-o altă zi, zise Ușierul și închise ușa. Asta îi era meseria și nu făcea nimic rău în asta. Ușierul deschidea și închidea uși.

            Tutankhamon ieși buimac în stradă. Istoricii nu sînt siguri dacă astă este consecința gonirii puilor pe sub soarele greu sau a vremii ploioase care fusese în acea zi la Kiev.

            - Asta e un fel de frecție!, murmură Tutankhamon.

            Igor Isakovski stătea sub o streașină, vindea nasturi și golea sticle de votcă. Tutankhamon era foarte hazliu în ziua aceea, iar Igor Isakovski începu să rîdă. Tutankhamon se întoarse către el.

            - Și tu, bă bețivule! Ce pula mea rîzi, în mă-ta?!

            Igor Isakovski rîdea încă și mai tare. Numai acel "în mă-ta" nu prea-i căzu bine. De obicei nu prea-i plăcea. De aceea stătu cîteva momente după ce Tutankhamon se întinse mort, cu propriul penis în gură.

            - Ei, Thule, Thule. N-ai idee ce frecție e asta, zise Igor Isakovski. Acestea fuseseră ultimele lui cuvinte. Apoi veniră agenții CIA și-l conduseră într-o direcție necunoscută. De atunci, orice informație despre Igor Isakovski este binevenită. Asociația Istoricilor și Asociația Arheologilor au anunțat recompense deosebite. Nu se știe cît de interesat e Becket, dar de obicei e.

 

30 martie 1991

 

Traducere din limba macedoneană de Octavian Blenchea

                                  

 

respiro@2000-2004 All rights reserved