Palma

 

de Patrick Călinescu

 

 

Avea cosițe, blânde și bălaie, care-și revărsau povara pubiană până hăt în moalele capului, acolo unde retinele dezlipite de cornee nu mai puteau ajunge în formă de imagini color. Purta mereu mănuși îmblănite până pe pulpa anterioară a antebrațului, ca să dea un spor de căldură sfârcurilor deshidratate de atât amor împărtășit. Mirosea din toate colțurile a fantezie și a lăcomie. Se ținea mereu dreaptă și vânătă în strânsoarea plină de lipsă de dragoste a centurii boțită de țintele prea metalice, prea mari, prea masculine, prea pentru ea. Vâna intens guma de mestecat pe care frecvent o pierdea printre gingii. Se căznea să-și cârpească ciorapii deșirați din mers. Lăsa să-i atârne de grumaz un lanț de aur pe care și-l petrecea după gât de îndată ce avea unul.

 

 

 Mitenele din acid gastric îi ulceraseră momentan degetele de pianistă care ar fi putut fi dacă nu și nu și nu. Hașurările în centrul cărora își pudra nasul cu muci mieroși și ca lumea, niște coșuri de toată frumusețea zguduiră pielea obrazului cam la vremea cea din urmă. Penele de indian, crescute după moda recentă în spatele urechilor ale căror pavilioane alunecau cu spor în transpirația digitală de-a fi trase de, fluturau cu cea mai mică lipsă de greutate deasupra moalelui capului ei, acolo unde nu mai există ca limită nici pe care ea iubește. Pe sub rochia de șaten calvin, furoul de tablă mătăsoasă, fără pete de rugină pe la încheieturi, tresărea la fiecare bătaie mai hotărâtă a inimii. Gura pedantă, prună mică și cireașă, adăpostea în ea și dinți, și măsele, și limbă, și omuleț, dar, dar, dar și nenumărate și nesocotite curente de soluții emanând din toate locurile posibile. Surâsul, o dată stârnit, făcea ravagii pe unde îi cădea umbra și ea cu puțin ruj pe buze. Bustul, melodramatic incipient, se topea într-o haină care nu putea să facă nimic mai mult decât ce făcuse deja. Pijamalele îi tremurau de frică să nu fi fost niciodată dezbrăcate mai jos de manșete. Lucru trist de adevărat. Cercurile și pătratele și sferele și cuburile bidimensionale sau tridimensionale, cu sau fără contur, cu sau fără imaginație, desenate și amplasate pe suprafața stofică a lor, zăceau în amorțirea primei șifonări și a primei băi în clor. Până atunci s-ar părea că mai sunt multe spălări normale la șaizeci de grade. Pistruii bronzați ascundeau sub gulerul cămășii psihedelice porii originari prin care își făcuseră intrarea în pielea ei catifelată. Smocuri de păr succesive aveau singure puterea să mai sălbăticească acest peisaj uman deplin îmblânzit dezlănțuirii naturii în stare să fie embrionară. Putrezea sub pielea caldă a pantalonilor de piele un perișor smintit și alintat, întors pe dos și zgâriat până în esență de atâtea epilări incalculabile câte au mai fost. Genunchii săi durdulii și îmbietori nu erau roșii de prea multă grăsime sau de prea multe dezmierdări palmare. Limba era fină și prinsă în felurite nervuri și arcade de faianță de cerul gurii, ca să poată vorbi în mai multe graiuri, înșurubate în grosimea arcului palatal. Ocluziunea prin care dădea drumul bucatelor verbale șuiera mai mult sau mai puțin africat ori fricativ, în funcție de bunele intenții manifestate prin subdialect. Când se apuca să bocească, nu o mai puteau opri nici măcar genele artificiale suite peste cele naturale, sărac rimelate. Avea o dispoziție de cal injectat cu morfină, ca să nu mai necheze. Dar, în schimb, nu uita niciodată să-și aducă cu ea sucul de gingivită, care îi mai înmuia coardele vocale, ca să poată cânta balade la vreo petrecere dată în cinstea plecării ei subite dintre noi. Suferea sărmana de poliomielită la toate oasele care văzuseră deasupra lor, și a cărnurilor de pe ele, și a stratului epidermic de pe ele, mai mult decât un nisetru sitat în puzderie de orificii, ca să nu mai transpire atât la duș. Cocoșată era, dar nu de spate. Dragostea mare pe care i-o purta spatelui ei drept și vâscos din două în două vertebre o reduse la un dromader pierdut în deșertul liniilor și punctelor drepte. Venea cu vreo pălărie delfină care tocmai acum ar fi sărit din valuri și ar fi salutat croitoreasa care le făcea. Erau mai mult portjartiere întinse până le refuz, ca să nu se mai grăbească să plece din locul destinat lor de procesiunea vestimentară a anului în curs. Scâncea ca o babă căreia i-a dat primul dinte de vitriol. Buricul, prost curățat la naștere, îi crescuse într-un dâmb de supurații încheiate, căruia îi prinse un inel în vârf, ca să nu mai tremure în viitor. De câte ori din ceai în grădina din spate, în pridvor, pomeții obrajilor i se roteau trei sute șaizeci de grade în direcția formulată anterior.

Fals de incredibil. Acolo zăcea pe spate o doamnă care semăna leit cu ea. Se trântise de pomană pe un pat roman. Ar fi putut să stea în picioare, cuviincioasă, ca să-și aștepte sosia să își bea ceaiul din care sorbea în prezent picuri mari. Peste cer plutea o lavandă în care se agățaseră mai multe stele plictisite de moarte. Doamna leită cu ea o prinse de vârful degetului mic și o sau se cumva. Mărăcini creșteau aiurea la extremitățile cele mai îndepărtate ale acestui colț de poveste. Se propti spontan într-un cot, ca dinspre mirosul de plante carnivore să îi vină imaginea celei pe care o imita mai mult sau mai puțin bine. Apelase și la ochelarii pe care-i ținea pe frunte. Urcă degetul arătător și cel opozabil până la marginea lor inferioară și-i înțepeni comod pe șaua nasului, tocmai în dreptul median al ochilor. Clipi fix de două ori pentru focalizare și începu să nareze ce se petrecea dincolo de lentile.

Pridvorul, așa cum prindea contur prin suportul mecanic de zooming, arăta ca un penar de lemn fără capac și fără latura cea mai accesibilă mâinilor, pe a cărei lungime se monta de obicei dispozitivul de plastic nichelat pentru intrare sau ieșire din perimetrul său. Cumulul de lemn vopsit într-o culoare plăcută ochiului nu-l putea egala pe cel de cuie bătute din micron în micron, pe toate bârnele orizontale și pe toți stâlpii verticali și pe toate pârghiile oblice ale edificiului în cauză. Probabilitatea ca lemnul să cadă din cuie era atât de mare, încât, suplimentar, fusese prins și de niște parâme confiscate din port, care contrabalansau balerin întreaga lui greutate. Interiorul său publicitar de confortabil era plin de alintarome multicolore și nespus de colorate, exact ca la televizor. Ca să se țină trează până la sfârșit, doamna leită cu ea își pusese și puțină cafea în ceai, ca să poată spune ce vedea.

Prinse sentențial în mână un șomoiog de turbulențe străvezii, abia vizibile, dar extrem de puternice, pe care le eliberă asupra lor de mai multe ori, din ce în ce mai mult, până le domoli într-o briză romantică și cam aerisită. Se sculă de pe ce șezuse la ceai și se duse până la golurile din pereții vizi ai pridvorului, acolo unde ar fi venit într-o casă ferestrele ei. Se opri în dreptul lor și oftă că nu miroase și mai tare a fantezie, până la duhnire, ca să le poată deschide și lăsa așa până ce toată încăperea dezarticulată din lipsa zidurilor s-ar fi umplut până la refuz de aer curat de publicitate. Și dacă nu puțea a fantezie, atunci se mulțumi să se aplece cât mai mult în afară, sprijinindu-se cu amândouă mâinile pe balustrada frontală a pridvorului, ca să ia cât mai mult aer în piept. Nu știa la început unde să-și așeze palmele pe lungimea ei, mai mult o vitrină de cuie decât un pervaz de lemn. Se temea ca nu cumva să se rănească în vreunul mai ruginit, pentru că avea pielea din palme impresionabilă la așa ceva. Acționă din instinct, mult perfecționat de când își tăiase în jumătate linia vieții cu un piron bătut în lemnul supralicitat de fiare al pridvorului, ca să mai fie și altfel. Până la urmă găsi un punct de sprijin, între micronul de sfârșit și micronul de început al vreunui milionulea cui, pe care îl acoperi de transpirația subțire a palmelor călduțe.

Zăcea așa în rezemare de mai bine de puțin timp, când plămânii nu mai putură procesa cantitatea imensă de aer venită prin golurile umplute ale pridvorului. Palmele i se transformaseră în ștampile tactile, iar mâinile care se duceau în palme amorțiseră în poziția tocmai prezentată. Acum nu se mișcă nimic în corpul ei, dar nu peste foarte mult timp lucrurile nu vor mai fi la fel. Mirosea din ce în ce mai puțin a fantezie. Lăcomia înțepenirii pusese stăpânire pe trupul ei zvelt și împletit din coarde drepte într-un așa hal, încât nu o mai lăsă deloc să se aplece peste mâna curentă a pridvorului bătută în cuie de lemnul din care, atomic, era făcută. Nervurile cărnii intrară în cele ale fierului și ale lemnului. Se aliară până la disperarea comună a celor două trupuri de femeie aflate fiecare la extremitatea celeilalte. Doamna leită cu ea se minuna de ce vedea și ridică cotul și mai mult pe patul roman, ca să fie sigură că nu pierde nici un amănunt din partea cealaltă a lumii. Se propti acum și în celălalt cot, ca să fie mai bine ancorată de suprafața moale căreia îi căzuse, dar și ca să se înalțe mai sus decât înainte în punctul său de observație. Două coate îi dădeau dimensiunea unui pescăruș într-un far prost luminat, dar amplasat pe cea mai înaltă parte costală a litoralului. Perspectiva care i se desfășura meticulos înainte era de invidiat.

Pridvorul nu mai încăpea în el însuși de el însuși. Era mult prea mândru că nu mai știe cât de mândru devenise de când unele dintre cele mai intime părți ale sale se topiseră în unele dintre cele mai intime părți ale ei. Perișorul de pe și dintre coapse i se umflase ca o maree tulburată de apropierea prea mare a lunii. Zvâcneau pijamalele pe ea ca și cum toate formele geometrice care îi narau trupul momentan împachetat în suspans s-ar fi erotizat la întâlnirea cu liniile strâmbe care îi descriau corpul deocamdată contorsionat de prea multă așteptare. Nimic din ce fusese nu mai era, în afară de ceea ce mai rămăsese din firea ei originară. O cuprinsese din toate părțile emoția regăsirii. Se prefăcea doar că puțin îi pasă când, în realitate, îi păsa atât de mult, încât, între timp, își pierduse de tot orice simț al păsatului. Devenise o mare nesimțită rigidă. Se calchiase toată și se trunchiase toată de când i se făcu foame și vru să mănânce ceva. Până acum nu apucase să decât ceaiul, și el pe jumătate. Picuri nemângâiați de buzele ei mai stăruiau încă pe marginea de porțelan a ceștii, dar, vlăguiți, se predară restului lichidului. Tumultul din ea ajunsese până departe. Cercurile concentrice care îl purtară până unde îl purtară se îndeseau din ce în ce mai mult cu cât se depărtau de ea, transformând realitatea pe care o penetrau în gelatină de smârcuri, și se răreau din ce în ce mai mult pe măsură ce se apropiau de ea, transformând realitatea pe care o săreau în smârcuri de gelatină. Astfel alungită și prelungită cu mult peste pragul fizic, putuse să o cuprindă și pe doamna leită cu ea. Dar, până la cealaltă extremitate a ei, nu mai ajunseseră din ea decât niște smârcuri și niște gelatină, uscate în căldura din afara ariei de acoperire a pridvorului. La adăpostul său lemnos și metalic era umbră, iar dincolo de el era soare. Nimerise bine unde nimerise, la umbră, și nu în soare, pentru că, invers, s-ar fi topit ca ciocolata. Nu avea nimic ciocolatiu în ea, poate doar alunița de pe limbă făcea notă discordantă. Dar nici ea nu mai putea fi sigură dacă așa era sau nu, pentru că, în semiobscurul furnizat de pervazul pridvorului, contururile întregi începeau să se dizolve puțin și să se afume din loc în loc, ca să pară fragmentate, întrerupte și, deci, neverosimile.

Patul roman dezvoltase între timp un hău pe care îl umpluse partea cea mai mobilă a coatelor doamnei leită cu ea. Dislocase, dedesubt, niște arcuri care își rupseră legătura de sfoară ordinară cu celelalte arcuri. Bălăbăneau în toate părțile, atât cât baza flexibilă, însă puțin ruginită, le permitea. Chiorăiau îngrozitor din spirale, iar zgomotul, propagat prin grosimea potrivită a așternutului, ajungea până în fundul ceaunului de coate. Bârâiau și bolboroseau melodic din coardele metalice un cântec de nu-mă-uita, adresat, probabil, emisferei opuse cele în care se aflau. Se înghionteau reciproc, dar numai din inerție. Dacă ar fi putut, distanța ar fi convins pe oricine că sub patul roman are loc un bal metalic, unde niște dansatori neîntrecuți în arta lor valsează mecanic pe ritmul dunărean al coatelor de deasupra.

Postul de observație articulat anatomic era dezavantajat serios de faptul că amorțea dacă rămânea mai mult în aceeași poziție. De aceea, doamna leită cu ea renunță la el și-și supuse corpul unui alt loc de filat. Abandonă coatele de-a lungul trunchiului și imediat uită de ele. Era acum impresionată de noul centru de intercepție pe care i-l acordară genunchii înfundați în același hău al coatelor. Se îndreptă și îngenunche în mijlocul patului roman, ca să aibă o perspectivă și mai amănunțită asupra lucrurilor. Orizontul era mai înalt decât fusese, mai larg decât fusese și mai des decât fusese. Pixelii imaginii actuale erau atât de numeroși, încât suprapuseră peste linia naturală a orizontului propria lor linie. Tot ce se putea vedea de o parte și de alta a celor două extremități feminine era dublat într-un mod atât de ingenios, încât era imposibil de știut dacă ceea ce nervii oculari percepeau erau versiuni diferite ale aceleiași imagini, imagini diferite sau nici una, nici alta.

De abia reuși să-și dezlipească prima palmă de pe bârna din față a pridvorului, când îi trecu prin minte posibilitatea că s-ar putea să nu mai reușească niciodată să-și desprindă a doua palmă de marginea lui cea mai expusă lumii întregi. Gândul o înfricoșă așa de tare, încât începu să plângă. Lacrimile curgeau pe obraji și se rostogoleau pe capurile cuielor lăsate afară, ca să poată îmboboci și la anul. Dar cum ajungeau pe fier, se scurgeau repede în lemn, ca să-l putrezească. Formau la granița dintre fier și lemn abțibilduri tridimensionale, autoaplicabile pe linia subțire a graniței dintre fier și lemn, ca să o mai înfrumusețeze puțin. Hohotea și râcâia, cu palma încă nedezlipită, în plin fier și în plin lemn. Lacrimile se amestecau cu sângele, ungând atât fier, cât și lemn, cu o mâzgă glandulară groasă, menită să atace și să îndepărteze de palma ținută prizonier și fier, și lemn. Săraca, ar fi vrut să accelereze procesul, dacă toate lucrurile ar fi venit la timpul lor. Rodea cu gândul la baza fierului și a lemnului, ca să nu se plictisească. Săraca, ar fi panicat, dar nu cunoștea cuvântul. Miorlăia, lătra, guița, mugea, behăia, cotcodăcea, ca să aibă parte de fericire. Săraca, ar fi vorbit fierului și lemnului până și în limbile animalelor, dacă ar fi știut. Pe locul eliberat de palmă se formă o pată ruginită de introspecții felurite. Își dădu seama că așa este din clipa în care se aplecă asupra ei. Atunci văzu mai clar decât înainte că fierul și lemnul începuseră să dispară acolo. Dăduse fără să vrea peste un sit care nu semăna cu altele posibile. Cercetă toata suprafața balustradei frontale a pridvorului și nu mai găsi nicăieri un asemenea loc minunat. Restul era înecat de semiobscurul dizolvat în contururi. Din amprenta palmei puțin răgușită de transpirație emana o lumină caldă și bună la suflet, care încălzea, în aceeași pastă elementară, atât fier, cât și lemn. O cuprinseră fiorii când înțelese că, pur și simplu, pervazul pridvorului se rupsese în două, și nici măcar la jumătatea lui, în locul în care îl asudase palma ei. Asimetria putea să fie sau nu intenționată. Medită precipitat dacă e sau nu, striată de lumina care năvălea în semiobscur. Se simțea, în acest univers care poposise pe marginea exterioară a pridvorului, hașurată până între palma ridicată și cea încă îngenuncheată în fier și în lemn. Plutea, parcă, dincolo de ea, suma acestor efecte grafice. Din ea, planând-o delicat, se rupeau una după alta toate minunile tehnicii reprezentării pe care reflexia ei naturală o deplasă puțin peste a sa proprie. Duse palma eliberată la gură să o sărute, dar nu mai mirosea de mult a fantezie. Icnea printre cartilajele mucegăite de condens un iz de lucru spurcat, care se dovedi într-un târziu a fi ceea ce de fapt era. Arboră o mină de femeie dezamăgită, care nu mai știe dacă își contractă mușchii faciali a plăcere sau a durere. Privi în trecut, dar nu văzu nimic. Zona se afla în plin semiobscur, sub degetul cel mic al mâinii a cărei palmă nu reușise nici până acum să se elibereze din fier și din lemn. Nimerise peste capul bont al unui cui care fusese bătut de ciocan de prea multe ori. Intrase de aceea în lemn curb și rupse una dintre nervurile sale, prin care altădată trecuse apă. Rana se vindecase de atunci, dar urma sa se fosiliză în mulajul de rugină pe care cuiul i-l formă cu timpul. Amprenta de la degetul cel mic se afla cel mai departe de hașurările scenei în descriere. Tocmai astfel aflase de povestea tragică a lemnului străpuns pe orizontal de cui. Dacă nu ar fi fost atât de departe de centrul imaginii, nu ar fi putut afla nimic, ca să mai știe și alții cât de tragic poate fi câteodată nimicul.

Pauza pe care o făcuse, ca să se odihnească, după ce se eliberă pe jumătate, îi fu de ajuns doamnei leită cu ea să treacă la acțiune. Depășise și înălțimea genunchilor, îi lăsase în urmă, sub ea, reiați de așternutul așternut pe patul roman. Era acum în picioare și îi stătea foarte bine să fie dreaptă ca morala mediată și de cărți, și de cititori. Murea de curiozitate. Făcea sport sângeros cu buza de jos, pe care dinții de sus o mușcau fără să fi fost și la îndemnul lor. Se antrena într-un zbor mărunt de coate transformate de nerăbdare în axe perpendiculare menite să contrabalanseze greutatea aparatului în momentul decolării forțate. Nu îi spuse nimeni. Venise de la ea. Așa îi trecu prin cap ideea că poate să facă ce și-a propus. Era extrem de hotărâtă să-și pună planul în aplicare. Oricum, numai să nu renunțe la spartul târgului. Sistemul nervos se resetase singur, probabil, din greșeală. Nu mai putea face un pas fără să se miște. Prinse ură pe însăși ura de-a trebui să renunțe. Dar nu fără să lupte până la capăt. Numără în gând până la trei și, când ajunse, începu să țipe în ea atât de intens, încât i se iritară glandele mamare. Dădu instantaneu lapte. Puținii stropi dați coborâră cu încetinitorul pe maiou, prin materialul artificial de bumbac; pe bavetă, pe brațele sale apretate care îl îmbrățișau; pe umeraș, pe scheletul metalic care îl susținea; pe furou, pe tivul de jos care îl încheia; pe ciorapi, pe ochiul din talpă care îi deșira; pe căciulă, prin perii castanii de astrahan; pe tot corpul ei până pe corpul ei și retur, ca să fie, acolo, amănunte.

Era încă pauză când începu deja să se pregătească să-și elibereze a doua palmă din captivitatea rece a fierului și a lemnului pervazului pridvorului. Respiră adânc până i se încreți de tot gâtul. Volumul pulmonar se dublă în capacitate, iar ochii se aburiră de la atât efort. Porii se dilatară, iar mâinile hașurau una în alb, cealaltă în negru. Perfect. Știa că la sfârșitul pauzei se va întâmpla ceva minunat.

Pauza era încă în toi. Doamna leită cu ea de abia își revenise cât de cât din datul laptelui. Putrezea în ochi dorința de-a merge mai departe. Planul pe care îl concepuse mocnea, când de fapt nu visa decât să iasă din abstract. Tensiunea îi răvăși pletele în cârcei. Presimțea ceva mai tragic decât datul laptelui. Nimic nu putea să întreacă datul laptelui. Era sleită de prea multă încordare. Curgeau pe ea vapori musculari care îi duceau în depărtare orice urmă de forță. Rămăsese o furnică. Nu era rău, pentru că furnicile sunt de câteva ori mai puternice decât ele însele. Atunci zărise că poate să vadă destul de bine în viitor. I se arăta foarte clar. Negru pe alb. Fără culoare, dar cum nu se poate mai limpede. Era ca un tub lung cât se vedea cu fantezia, peste care se trântise, probabil, din proprie inițiativă, o imagine în centrul căreia se mai zărea încă o dâră fadă de suprapunere cu ea însăși. Ambele extremități se deplasaseră în timp atât de mult, încât timpul însuși se deplasase prea tare, ca să se poată suprapune imperfect peste el. Mărea și micșora distanța printr-un zooming obosit de atâta cadrare. Când mult mărită, când mult micșorată, distanța din viitor se juca cu înseși planurile ei, pe care le anula sau nu dintr-o simplă reglare a obiectivului. Curgeau norii și se pierdeau în viitor, iar ea putea să-i vadă foarte bine cum îi cădeau în moalele capului. Alese să nu se miște, pentru că nu ar mai fi putut să vadă în viitor dacă nu. Pervazul pridvorului se vedea clar cum dorea să nu mai aibă nimic în comun cu anatomia umană. Pata veche a primei palme care se dezlipise de el se uscase încet și nu mai lăsase în loc decât un contur subțire. A doua palmă continua să umple decorul, fără să fie previzibil viitorul care ar fi putut-o aștepta dacă zoomingul nu s-ar fi defectat iremediabil, ca să nu mai poată cadra timpul după voie. Mergea timpul de acum alandala, fără perspectivă. Extremitățile feminine se îngroșaseră și se subțiaseră aproape simultan, fără sorți de izbândă. Doamna leită cu ea se trezi în pijamalele ei, iar ea se sculă din maioul ei, fără să-și spună nici măcar la revedere.

             Timpul de pridvor în palma ei.

 

 

 

 

 

                                   

 

respiro@2000-2004 All rights reserved