Gāthāsaptasati, colecția căreia aparțin poemele care urmează, este una  dintre cele mai vechi antologii de poezie indiană. Conform tradiției, aceste poeme au fost compilate de regele Hāla din Sātavāhana și reprezintă o colecție de șapte sute de versuri. După unele surse, se pare că regele Hāla ar fi domnit în prima jumătate a secolului întîi într-un stat aflat în zona sud vestică a Andhrei Pradeshului de astăzi. Domnia lui nu a durat decît cinci ani.

Limba acestor versuri, este Prākrit, o limbă de origine Dravidiană. Numele ei provine de la prakriti care în Sanscrită înseamn㠄sursă inițială”, „izvor”, „natură”, însăși etimologia sugerînd că este vorba despre o limbă vernaculară foarte diferită de Sanscrită.(samskriti înseamn㠄bine-făcut”, „rafinat”, cultivat”).

Tema majorității poemelor este erotică. Uneori, erotismul este sugerat prin dhvani, „rezonanță”sau  rasa, „savoare” (vezi și http://www.revistarespiro.com/Issue1/Daumal_introducere.html) alteori este exprimat cît se poate de explicit.

Traducerea în engleză aparține lui Arvind Khrishna Mehrotra căruia îi mulțumim pentru că ne-a împărtășit entuziasmul lui și ne-a dat ocazia să descoperim această colecție extraordinară și nu în ultimul rînd, pentru că ne-a acordat prmisiunea să traducem în românește selecția de față.

 

   
   
   
I greet them all     Le salut pe toate
Love born of deceit    Iubiri născute din înșelăciune,
Love born of coercion, Iubiri născute din obligație,
Love born of cupidity,  Iubiri născute din lăcomie,
Love born of impediment. Iubiri născute din obstacole.
   
   
   
Though the wide world`s filled   Deși lumea e plină
With beautiful women,    De femei frumoase,
Her left side compares     Coapsa ei dreaptă nu se compară
Only to her left.   Decît cu coapsa ei stîngă.
   
   
   
Unless something makes her  Doar dacă ceva ar face-o
Close her eyes Să închidă ochii
Who`ll notice the waterlilies  Cine să mai observe nuferii
Swinging from her ears?  De la urechi?
   
   
To his tune În ritmul lui
I dance  Dansez
Rigid tree   Copac bățos
Climbing vine   Iederă cățărătoare.
   
   
   
He groped me A pipăit
For the underwear   după chiloții
That wasn`t Pe care
There;    nu-i aveam.
   
I saw the boy`s    Văzînd stînjeneala
Fluster   Băiatului
And embrace him L-am îmbrățișat
more tightly. Mai strîns.
   
   
   
Like two noble warriors Ca doi nobili războinici
Laid low in close combat  Încleștați pe jos la trîntă,
Your breasts even fallen, Sînii tăi chiar și așa, căzuți,
Look handsome.   Sunt frumoși.
   
   
   
The village Satul
Destroyed Distrus
   
The heart Inima
Ecstatic În extaz
   
Houses  Casele
Burning Arzînd
   
I passed him  Îi întind
The pitcher Ulciorul.
   
   
   
Her cursed breasts  Blestemații ei de sîni
Solid and cleveageless as bosses  Solizi și netezi ca umflăturile
On a  calf-elephant`s forehead  De pe fruntea unei femele de elefant
Restrict her movement  O jenează în mișcări
Make even breathing difficult. Pînă să și respire îi e greu.
   
   
   
When he`s away  Cînd e departe
His many infidelities Îmi amintesc 
Come to mind Toate infidelitățile lui
When I see him, none. Cînd îl văd, nu mai țin minte niciuna.
   
   
   
Let faithful wives  Zică nevestele cuminți
Say what they like, Ce-or zice
I don`t sleep with my husband Eu nu mă culc cu bărbatu-miu
Even when I do. Nici cînd mă culc cu el.
   
   
   
At night, cheeks blushed  Noaptea, cu obrajii arzînd
With joy, making me do De plăcere, mă pune să-i fac
A hundred different things, O mie și una de chestii,
And in the morning too shy Dimineața e așa de timidă
To even look up. I don`t believe Că nici nu ridică ochii.
 It`s the same woman. Nu-mi vine să cred
  Că e aceeași femeie.
   
   
   
The remorseful husband  Bărbatul plin de remușcări
Fallen at her feet. Căzut la picioarele ei.
   
Their little boy Copilul care i se cațără
Climbs onto his back. În spinare.
   
And the sullen wife Și nevasta morocănoasă
Laughing. Izbucnind în rîs.
   
   
   
After a quarrel,  După o ceartă
The breath suppressed, Ținîndu-și respirația,
Their ears attentive,  Cu urechile ciulite,
The lovers feign sleep: Îndrăgostiții se prefac că dorm:
   
Let`s see who Să vedem cine
holds out longer. Rezistă mai mult.
   
   
   
Mother, were he abroad Mamă, dacă-ar fi plecat în străinătate
I`d bear the separation  Aș suporta despărțirea
Waiting for him, Așteptîndu-l să vină,
But to live in separate houses,  Dar așa, să trăim în case separate,
In the same village, În același sat,
Is worse than death. E mai rău decît moartea.
   
   
   
Afraid of midday heat   Speriată de căldura amiezei
Even your shadow,  Chiar și umbra
 Stays under your feet, Mi-a rămas sub picioare,
Come into the shade, traveller. Hai la umbră, călătorule.
   
   
   
Distance destroys love Distanța distruge iubirea
So does the lack of it.  Tot la fel ca și lipsa ei.
   
Gossip destroys love Bîrfele distrug iubirea
And sometimes Și uneori
   
It takes nothing Nu e nevoie de nimic
To destroy love. Ca iubirea să se distrugă.
   
   
   
Aunt, can a glimpse Mătușă, poate o privire
Fulfill Să te umple,
Dreaming of water  Poți visînd la apă
Slake your thirst? Să-ți astîmperi setea?
   
   
   
Aunt, Mătușă,
Will he ever Va ști el vreodată
Know my grief  Suferința mea?
   
Can image Poate imaginea
Pierce mirror?  Să spargă oglinda?
   
   
   
As husbands get older, Pe măsură ce bărbații îmbătrînesc,
Poorer, uglier, Și devin din ce în ce mai săraci și mai urîți,
Good wives love them Nevestele bune îi iubesc
all the more.  Și mai mult ca înainte.
   
   
   
Fore-legs positioned on the bank, Cu labele din față pe mal
Hinders agitating in the ripples,  Și cele din spate agitîndu-se în valuri,
A she-frog strokes her own reflection. O broască se bălăcește în propria-i reflecție.
   

  

                                         

Poems from „The absent traveller”, poems from the of Sātavāhana Hāla, translated from Prakrit by Arvind Khrishna Mehrotra, Ed. Ravi Dayal, Delhi, 1991

 

Introducere și traduceri de Paul Doru Mugur

 

 

 

respiro@2000-2004 All rights reserved