Bharati Bhavan  Library, Chowk, Allahabad

 

A day in 1923.                                                 O zi în 1923.

The reading room is full.                                   Camera de lectură e plină.

In pin drop silence,                                           E așa tăcere auzi acul căzînd,

Accountants, homoeopaths,                              Contabili, homeopați

Petty shopkeepers, students, clerks,                  Proprietari de dughene, studenți, funcționari,

Turn the pages                                                  Întorc paginile

Of the morning papers.                                     Ziarelor de dimineață.

At the issuing desk,                                           La biroul din față,

Some are borrowing books:                              Cîțiva împrumută cărți

A detective novel in Urdu                                  O carte polițistă în Urdu

In two volumes;                                                 În două volume;

A free translation                                               O traducere liberă

Of a poem by Goldsmith                                   A unui poem de Goldsmith,

Printed in Etawah,                                             Tipărită în Etawah

Titled Yogi Arthur.                                           Intitulată Arthur yoginu.

 

 

The books                                                        Cărțile

Are still on the shelves,                                      Sunt încă pe rafturi

Their pages brittle                                             Paginile fărîmițate

And spines missing.                                           Și cotoarele lipsă

New readers occupy the chairs,                        Cititori noi ocupă scaunele

Turning  the pages                                             Întorc paginile

Of the morning papers.                                     Ziarelor de dimineață.

Turning pages too,                                            Întorcînd paginile,

But of dusty records                                         Unor documente prăfuite

In a back room,                                                Într-o cameră din spate

Is a researcher from Cambridge, England.         E o cercetătoare din Cambridge, Anglia.

It’s her second visit,                                          E a doua ei vizită,

And everyone here knows her.                          Și toată lumea o cunoaște aici.

She’s  looking at Indian reading habits               Ea studiază obiceiurile de lectură indiene

In the colonial period.                                        Din perioada colonială

 

Outside,                                                           Afară,

On the pavement,                                             Pe trotuar,

Is a thriving vegetable market.                           E o piață de legume aglomerată

Amidst the stalls,                                               Printre tarabe

A knife-grinder sets up                                      Un ascuțitor de cuțite

His portable establishment                                 Își aranjează uneltele portabile

And opens for business.                                    Și își începe ziua.

 

Poem by Arvind Khrishna Mehrotra

 

Traducere de Paul Doru Mugur

 

 

respiro@2000-2004 All rights reserved