proza
poezie eseuri arta film
       
      Always
 
          The stars
          Have found a position of their own
          And they repeat themselves endlessley.
          The same sunrise,
          The same sunsets,
          The same light,
          The same wrinkles.
 
          If I thought differently today,
          The blood would burst through my ears
          and mouth,
          As suddenly passing
          To a lower pressure.
 
            
 
         Mereu
 
          Stelele
          Și-au găsit o pozitie a lor
          Și se repetă la infinit.
          Același răsărit,
          Aceleași apusuri,
          Aceeași lumină,
          Aceleași riduri.
 
          Dacă eu aș gândi altfel azi,
          Mi-ar tâșni sângele pe urechi 
          Și pe gură,
          Ca la o trecere bruscă
          La o presiune mai joasă.
 
             
 
 
 
 
                    The Fossil Hittite
 
 
          He thought in a language that was dead
          For three thousand years. And he wrote on waxed plates
          Which immediately were getting the mark of time
          And they were hidding themselves in buried 
          Libraries.
 
          He adored the bronze. He didn't understand the iron
          And its edge didn't hurt him.
          He was a fossil Hittite.
 
          Lost in fold of time,
          He didn't know he was a Hittite,
          He didn't know he was a fossil.
          He didn't suspect he spoke a language
          Dead for three thousand years.
 
          But he adored the bronze,
          O, he adored the bronze,
          He vanished in the void of a bell.
 
 
                    Hititul fosilă
 
          Gândea într-o limbă moartă
          De trei mii de ani. Și scria pe plăcuțe cerate,
          Care imediat prindeau patina vremii 
          Și se ascundeau în biblioteci
          Îngropate.
 
          Adora bronzul.
          Nu întelegea fierul
          Și tăișul acestuia nu-l vătăma.
          Era un hitit fosilă.
 
          Rătăcit într-o cută a timpului,
          Nu știa că e hitit,
          Nu știa că e fosilă.
          Nu bănuia că vorbește într-o limbă
          Moartă de trei mii de ani.
 
          Dar adora bronzul,
          O, adora bronzul,
          A dispărut în golul unui clopot.
 
 
          Marin Sorescu--Ap vie, apa moarta
          (Ed. Scrisul romanesc, Craiova, 1987)
 
          Traducere de Cătălin Pruteanu

 

 

respiro©2000-2002 All rights reserved.