Premize filosofice pentru o ontologie poetică

de Elena Grigoriu Mitrofan

 

Studiul care urmează este un fragment, revizuit pentru a avea o notă uinitară, din teza de doctorat cu titlul Determinări filosofice ale realității poetice, în care mi-am propus să aduc argumente filosofice pentru o realitate poetică. Întregul meu demers caută să revalorifice, prin direcțiiile și metodele de abordare, faptul că realitatea poetică nu e numai fața mai bună, mai îndreptățită a realității imediate, nu numai iluzia (întotdeauna ca obiectiv demn de deconstruit), ci un concept cu acoperire ontologică, aflat tot timpul în acțiune, însoțitor al ființei în toate actele sale, chiar dacă nu întotdeauna într-un mod explicit. În rândurile ce urmează prezint doar premizele de circumscriere a realității poetice, pentru a defini dimensiunea filosofică de abordare a cesteia.

 

Prin realitate poetică înțelegem cel puțin sursa comună a reflecției filosofice și a actului poetic creator uman. Cu altă perspectivă, mult mai amplă, mai generoasă, e vorba de o realitate care cuprinde, determină, inclusiv legi fizice, biologice etc., ce par să normeze existența, dar care rămân într-o nedeterminare perpetuă, independentă de cunoașterea pe care o avem. Astfel, raporturile noastre cu realitatea devin misterioase, angajante, profunde, tensionate, determinante într-un sens sau altul: de la subiect la obiect și invers. Sensul existenței umane pare de aceea mai puțin acela de a cunoaște (pe sine sau realitatea) cât trăirea cu o anumită intensitate a destinului cu o parte văzută, palpabilă, operabilă și o alta bănuită, ascunsă, obiect al trăirilor estetice, etice, religioase. Constatăm doar dualitatea realitate-metarealitate, materie-spirit, finit-infinit, relativ-absolut, subiectiv-obiectiv etc., care nu se lasă convertită la un principiu unic, înafară poate de cel poetic. Principiul poetic ne conduce la un tip de cunoaștere unitară asupra lucrurilor.

  

Realitatea poetică poate oferi multiple nivele de interpretare. Mai întâi e vizibilă o poeticitate pe care obiectele lumii o dezvăluie unui anume subiect, realitate poetică privită ca determinant al relației care se crează între subiect și obiect. E vorba de o poeticitate în afara artei (dincolo de artă), apartinând existenței, care face ca inaccesibilitatea, ininteligibilitatea originii acestor lucruri să închidă o calitate comună prin chiar faptul că ele sunt posibile. Poesia lucrurilor și a lumii este așadar reală, realitate poetică privită ca atribut palpabil al lumii. Atâta timp cât nu există explicații științifice unanim lămuritoare asupra existenței lumii sau, dacă ele ar exista, sunt impracticabile la scara redusă a individului, acesta găsește alte modalități de a-și asuma realitatea: uneori, într-un mod poetic. 

Obiectele lumii se impun ca un dat, ele sunt tot timpul acolo pentru un subiect, și pot deveni material al reflecției poetice, de la caz la caz, punându-ne în prezența unei stări pe care nu o putem refuza. Realitatea poetică a lumii nu este exprimată, ci trăită. Existența noastră nu e determinată de exprimarea ei, dar ar putea să fie modelată, influențată. Realitatea poetică, fie că este a lumii sau a actului artistic, nu este creată ci re-creată, adică descoperită. De aceea ea se manifestă prin creator și prin cel care participă în aceeași măsură. Prima calitate a realității poetice a lumii se revelă în frumusețea sa, datorată  acelei frumuseți ce o distribuie (Creatorul) tuturor lucrurilor potrivit cu firea lor, cum apare la pdeudo-Areopagitul, sau cum găsim la Platon, frumosul ca Idee unică, ce se găsește răspândit în multiplicitatea lucrurilor frumoase, și particularitatea în participare pe care o poate genera. Această răspândire a frumosului în lucruri, dându-le acestora frumusețe, este un act de valorizare și de instituire a unei realități de natură poetică. Obiectele lumii sunt frumoase ca fiind, cum spune Plotin, cele ce sunt cu adevărat ceva. Dar noi vom căuta să găsim elementele unei realități poetice plecând invers: de jos în sus, de la frumusețe la frumos, de la posibil la real, de la subiectiv la obiectiv și iarăși la posibil, fiindcă realitatea poetică cuprinde și posibilul realității fizice. 

Realitatea lumii își dezvăluie poeticitatea prin prezența omului care participă aproape inconștient la ea. Dacă frumusețea lumii este percepută în relație cu actul divin al creației, cu întreaga natură umană și natura neînsuflețită, poeticitatea este resimțită ca un intermediar prin care percepem și recreem în noi această natură. Și chiar în lipsa unui Creator, așa cum ne și este dată lumea (se crede că există,  nu Îl vedem prezent în lume, unii cred în El, alții nu), resimțim în alcătuirea lumii o realitate poetică ce înseamnă armonie, bine, frumos, precum și abaterea de la această armonie, pe care o percepem ca fiind ne-poetică. Poeticul lumii, în aceeași măsură și cel al artei, înseamnă a surprinde momentul în care există o lipsă de diferență între noi și ceea ce este în afara noastră, în sensul de atracție și comuniune a lucrurilor. Această lipsă de diferență se instituie într-o realitate: mă pot transforma, contopi în ceva care este în afara mea, nu în sensul de dizolvare ci de conservare a ceea ce ființează. Filosofii germani din perioada romantismului au semnalat într-un glas această realitatea poetică a lumii. Schelling vorbește despre sufletul omului care  devine manifest prin semnalarea grației, ca manifestare a sufletului naturii, sau Schopenhauer de exemplu, care consideră că atenția asupra naturii prin contemplare îi conferă poetului conștiința de sine. Frumusețea naturii este un indicator, un nuanțator al unui tip de cunoaștere. Asemănător se exprimă și M. Dufrenne în Poeticul, vorbind despre poeticul ca vehicul de la poieinul naturii care vine și preia subiectul pe care îl exprimă, dând dovadă de anumite virtuți sensibile (armonie, măsură), și, ca un fel de panaceu, vizează întotdeauna binele. Poeticul, fiind un aspect al naturii, are o dimensiune ontologică. Realitatea poetică a lumii este o realitate din afara subiectului, creată sau ne-creată, ea este și poate deveni un fel de prelungire a subiectului sau a realității lui. În acest caz, realitatea poetică e independentă de subiect, subiectul provine din ea și se manifestă în ea, și poate oferi un mediu de perpetuare a acestuia, dincolo de limitele lui inerente temporale și spațiale. Prin faptul că realitatea este poetică, subiectul e îndreptățit să creadă într-o altă existență total benefică pentru el, un fel de Paradis. Dacă în lume există armonie, ea este motiv de extrapolare a existenței finite, prin realitatea poetică pe care o dezvoltă și dezvăluie. Dacă se consideră că lumea e creație, un fel de coborâre dinspre general spre particular, cu același dat se poate face și drumul invers, de la particular spre general, prin inducție sau prin, să spunem, ascensiunea care scoate subiectul în ceea ce îl determină, ca la Plotin. E drumul pe care încercăm să îl parcurgem aici. Procesele poetice ale lumii mele sunt ramificații ale unui proces mai larg, care mă înglobează ca subiect, din care nu pot să dispar pur și simplu, însă asupra căruia mă pot exprima mistic, poetic, nu obiectiv și științific. E în legătură cu exprimarea poetică, dar nu facem neapărat apel la ea. Realitatea inerent poetică a lumii există indiferent de exprimarea sa.

Cu o diferență de grad ontologic, apare a doua semnificație a realității  poetice, proprie artelor, fie că este vorba despre pictură, sculptură, muzică, poesie. Aici putem vorbi despre frumosul artistic care din punct de vedere teologic cuprinde operele care depășesc contradicțiile, din punct de vedere estetic, operele care pot aspira și iriza întreaga paletă a realității lumii. Fiecare artă creează prin modalitatea ei de expresie, teritorii imaginare, spații de mare anvergură în interiorul ființei noastre prin care cunoaștem, recunoaștem, cu sentimentul că aceste tipuri diverse de exprimare sunt apariții a ceva esențial. Valorizarea în cazul artelor este de natură expresivă, iar realitatea poetică pe care acestea o creează ține de faptul că ea surprinde ființa artistului, iar în modul în care aderăm sau nu la ceea ce transmite o operă de artă, însăși ființa noastră. Poeticul este aici un vehicul ce ne transportă într-o realitate care ne dă speranța că ceea ce vedem ar putea fi și altfel, când din esența surprinsă nu vedem numai actul artistic.

Pornind de la aceste două dimensiuni ale realității poetice, putem repera și realitatea revendicată de poezie, care încă din Antichitate a fost și a rămas o artă în afara artelor, ca summum al celorlaltor arte, sau ca sursă.

În studiul nostru nu ne referim la realitatea poetică a lumii, la cea a artelor sau la cea care poate fi instituită prin poesie ca fiind distincte, ci realitatea poetică este privită ca înglobant al realității și aparține ființei. Ea nu este una secundară, nici o metarealitate, ci o altă realitate, comparabilă poate cu cea a visului, în care realitatea înconjurătoare aproape că dispare, se poate atinge libertatea maximă și se poate imagina la infinit posibilul, ca variante de continuare a realității.

Realitatea poetică a lumii este chiar lumea, realitatea poetică înțeleasă ca înglobant al realității este o esență a realității ființei, pe care o vom numi ontorealitate.

Este important să precizăm că nu e vorba de un realism explicit ca opțiune metafizică, ci de o întâmpinare a unui întreg spectru de opțiuni, care nu converg în mod automat, chiar dacă ele sunt guvernate de un factor metafizic. În primă instanță, poate fi vorba de un joc secund ale cărui atribute urmează să fie depistate. Însă articulația de bază a acestei noi și, după cum vom vedea, vechi realități constă în puterea sa de a unifica obiectul și subiectul în toate manifestările onto-gnoseologice și existențiale. Dincolo de orice utopie, dezideratul poeticilor, ca și cel al cosmologiilor, este acela de a încearca să reducă toate legile și fenomenele la manifestarea unui singur principiu. Pentru aceasta e nevoie să se depisteze reguli de armonie ascunse, să se aleagă corect între variante, să se ridice acea schelărie conceptuală și experimentală care să plaseze subiectul uman în coerență cu istoria cercetărilor sale.   

O altă direcție de abordare ar putea să pornească de la faptul că o privire asupra modului în care ne plasăm în realitate și a instrumentelor de cunoaștere asupra sa ne supune observației două planuri: unul al realității fizice, al datelor care fac parte din realitatea imediată și al determinismului în care ne plasează această realitate, și un altul, prin care se produce o deschidere asupra acestor elemente, o anunțare a lor în semnificația existenței umane. Observăm astfel că realitatea imediată este dublată de o alta, care o înglobează și favorizează împlinirea unui sens al ființei depășind facticitatea. Am observat că în toate abordările filosofice asupra artei, din antichitate până în epoca pe care o traversăm, există un loc comun privind modul în care ne actualizăm realitatea prin descrierea instrumentelor de cunoaștere, de la senzație, limbaj, la imaginație, intelect, rațiune. Este vorba despre o realitate care domină într-un fel realitatea fizică, iar prin experiența pe care o propune, se împlinește într-un destin uman și o scară proprie a valorilor, adeverindu-se ca superioară în plan ontologic. În acest al doilea plan depistăm o realitate poetică.

Nu abordăm aici valențele expiatoare sau mântuitoare ale realității poetice, nici alte zone înrudite, cum ar fi mărturiile misticilor, ale trăitorilor credincioși, între care se pot țese punți de realitate poetică, ci ne referim în special la fundamentele ontologice ale artei, esteticii, moralei, așadar preponderent la aspectele de ordin filosofic care certifică o astfel de realitate: dacă este posibilă, cum se constituie, cum se percepe, în ce relație se află cu realitatea imediată, cum se configurează, cine o confirmă și care ar fi atributele ei.

Filosofii, deși vorbesc despre artă, nu se pot raporta la apariția exterioară a produselor artei, ci au fost obligați de ceea ce descopereau sub lupa filosofică, la o vedere înglobantă, de întregire a realității, și realitatea astfel se relaxa și revenea la sensul ei firesc, natural, justificând însăși filosofia. Realitatea imediată, dublată de cea poetică, și tipul de cunoaștere pe care îl propune, reprezintă două dimensiuni prin care omul poate să se raporteze la posibilitățile și opțiunile sale. Vorbim de o poeticitate în afara artei și a poesiei ca atare, o poeticitate a naturii care integrează subiectul,  precum și de o poeticitate a oricărui tip de artă. La Platon, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Bachelard, Heidegger, arta este o reflexie a realității poetice, nu invers, cum se întâmplă la Aristotel și Kant. Realitatea poetică a lumii se încununează cu poesia, religia și filosofia. Aici nu se caută adevărul, ci el vine cu experiența pură din realitatea poetică, vorbind de la sine.

Realitatea poetică pe care o avem în vedere cuprinde în sine realitatea poetică a naturii, natura actului creator poetic, a inspirației, a adevărului, a frumosului, a cunoașterii, relația subiect-obiect, operatorul infinitului, care constituie și domeniile de cercetare ale acesteia. Granița între cele trei nivele de interpretare este foarte fină, ca înglobant, realitatea poetică înseamnă un plan lărgit al realității. Perspectivele pentru a găsi elemente de ontologie poetică care să o constituie aparțin în cazul cercetării noastre, demersului filosofic asupra artei și asupra poesiei văzută din perspectiva unei proiecții a ființei.

Realitatea poetică depășește circumscrierea filosofică real-ideal și se salvează ca un câștig de sens obiectiv, transcendent, ca deschidere a finitului, fragmentarului, în infinit. Realitatea poetică este transcendența adăugată imanenței, întregul care absoarbe partea. Aceasta este constituantă organic, ca trecere nu de la existența reală la cea ideală, ci la existența ca maxim de potențare și intensitate spirituală și sufletească. Trăirea sublimează instantaneu și rafinat simțurile care trec de la realitatea senzorială în cea poetică. Aici calitatea și cantitatea ating un alt prag de manifestare. Acest atribut este reperabil și înăuntrul limbajului atunci când acesta este înțeles ca natură. Dacă lumea se oferă percepției noastre într-un mod în care poate să fie explicată, reprodusă, întrebată, reinvestită în planul artei, respectând un tip de legitate a naturii care se reflectă în ființă, se poate vorbi de organicitate  ca atribut al realității poetice.

 Realitatea poetică se impune ca un tot față de cea imediată care este dispersată. Cea dintâi prefigurează infinitul în mod real, cea de-a doua în mod fragmentat și doar ca valență, posibilitate. Astfel privită, realitatea poetică reușește recuperarea unui origo universal în sens invers, anamnetic. Pe când realitatea imediată, chiar dacă ar fi mai profundă, ea nu e percepută la modul global.  Realitatea poetică înțeleasă ca tot sau ca întregire va fi al doilea atribut pe care îl reținem și care poate fi dezvoltat.

 Cea de-a treia caracteristică a realității poetice asupra căreia ne vom opri este deschiderea. Realitatea poetică nu se supune vreunei relații cauzale, ea nu este declanșată ci declanșează saltul din realitatea imediată prin modul în care acționează operatorul infinitului. Prin realitatea poetică se actualizează infinitul în forma frumosului și atunci când se mărește miza, a binelui. Înafară de proprietățile intrinseci ale poesiei, realitatea poetică ce ia naștere prin ea se definește prin forța pe care o are de a crea o vedere din interior asupra lumii și a ființei. Realitatea poetică este deschisă pentru că reprezintă un teritoriu în care lumea începe încontinuu. Exprimarea poesiei poate să fie dependentă de trecutul subiectului, de istoria la care este martor, realitatea poetică însă nu are astfel de avataruri, fiind orientată spre procesualitate și eliberarea de orice determinări. Din punctul acesta de vedere, privită în sine, e ca timpul (nu are realitate), de aceea conceptul de realitate poetică produce în primă instanță un dubiu: dacă e vorba întradevăr de o realitate, sau o epi-realitate, dacă e sinomnimă cu realitatea artelor sau a formelor posibile pe care o exprimă.

Noi știm că undeva există niște esențe. Realitatea poetică este construită din esențe, dar în lume, acestea nu se manifestă ca atare. Nucleul fierbinte al esențelor lumii se află aici doar ca un vulcan stins. Realitatea imediată se înscrie într-un orizont marcat temporal, imanent descifrabil, pe când realitatea poetică tinde spre existența care se oferă ca sens, trancendent indescifrabilă, râvnită firesc de ontologia imanentă.

Dacă artistul trăiește încuviințarea, încredințarea participării la esențe, aceasta este realitatea poetică la care ne face părtași. În acest sens, filosofii au încercat să clarifice prin ce mecanism artistul, poetul, are în mod deosebit o aderență specială pentru aducerea esențelor. Rolul poetului este acela de a revela, de a schimba, comunica, unifica, de a aduce la expresie esențele.

Când Platon încearcă să explice cum și din ce pricină mintea poetului numai rătăcită poate crea poesie, trecând de la frumusețea de aici la cea adevărată, el întrevede realitatea poetică. Deasemenea, când Bachelard definește ființa unei imagini poetice, aceasta însemnând pătrundere în teritoriul sublim al înseși nașterii ei, el încearcă să circumscrie aceeași realitate.

Mobilul și pledoaria poeților dintodeauna a fost de a mărturisi, de a ne transporta într-o realitate poetică. Realitatea poetică se conjugă cu o formă de anamnezis, proces complex al gândirii, conștiinței, sensibilității, astfel încât subiectul este cooptat printr-o trăire specială, încadrat, preluat de o nouă formă de mișcare. El este răpit într-un alt spațio-timp. Pe moment, se atinge un soi de eternitate, de absolut.  În primă instanță, ca o undă care se propagă, de fapt este o undă metafizică. Mișcarea în acest sens transcende orice categorie estetică. Fenomenologii caută apă în piatră seacă, când vor să explice percepția, intuiția, timpul, să construiască modele ale relației subiect-obiect, când sunt tributari categoriilor sau unor determinări care nu se mai aplică. Fenomenul este un purtător, un rezultat, dar acțiunea nu este acolo. Cum acționează atunci, cum se impune realitatea poetică? Ceea ce numim anamnesis vine dintr-o zonă supraestetică și cuplează indivizii într-o participare. Dincolo de spațiu, de timp, chiar dincolo de alegere. În acest sens, nu avem posibilitatea să (nu) alegem, nu putem să fim copii răi, de aceea reacțiile noastre ne și surprind. Suntem convertiți la realitatea poetică. Nu reacționăm ca un program, putem fi surprinși, decalați față de realitatea poetică. Dar nu putem refuza evidența, cu toat㠄opoziția” fie subiectivă, fie a societății actuale care tinde să obtureze sentimentul, portița pe care o oferă anamnesisul prin artă. Ținând de un absolut, realitatea poetică nu e o structură fenomenologică, ci o realitate pe care o intuim, realitatea ei e metafizică. Poate să aibă un efect mental, psihic, procesual, dar el scapă oricărei dezvoltări teoretice, poate fi însă constatat individual, mărturisit, trăit la propriu, produs, întâmplat în și prin subiect.

Datorită acestui sentiment pe care anamnesisul îl pune în mișcare ne putem întreba dacă realitatea fizică este o realitate mai pregnantă, mai profundă și chiar determinantă pentru realitatea poetică. Bazele lor sunt cel puțin la fel de incerte. Realitatea fizică ne oferă puține dovezi și șanse de conservare. Individul e un produs întâmplător, ca și universul în întregime. Realitatea poetică poate fi percepută ca o revanșă, chiar dacă subiectiv ne iluzionăm. Ea ne aduce mai aproape de un dat, pe când realitatea fizică e mai vulgară pentru că mișcările ei sunt elementare. Realitatea poetică e subtilă. Poate să existe o relație diferită, specială, între noi ca realitate, cu ceea ce numim realitate poetică.  E o altă relație, de alt tip. Într-un fel este exersată într-un acum și aici, când trăim în ea și chiar o practicăm, suntem conștienți într-o măsură de ea, îndeajuns ca să fim cooptați în timpii ei nesfârșiți, subtilitățile ei, în proiectele ei de conservare indefinită a subiectului, în teritoriile ei nebanuite, sintactice și semantice. Ne-am hazarda să afirmăm că singura posibilitate a subiectului este realitatea poetică. Există realitate poetică sau nu există nimic! Ea nu presupune numai un subiect, numai o lume, un timp, un spațiu, un spectru al întâlnirii, ci în același timp o coerență nelimitată, o armonie, o unitate. Explicația devenirii lumii sensibile nu e livrată științific, dar poate exista poetic, înaintea științei și anterioară omului. Realitatea poetică este subiacentă realității din perspectiva subiectului. Noi nu cântărim efectele realității poetice, ci le constatăm. Ea se bucură de unicitate, nereproductibilitate. Realitatea poetică are o altă structură, vine cu o logică proprie, nu se împarte în clase și specii. Nu putem spune: iată am facut o experiență și ea este poetică, o repetăm și iar este poetică. Nu există condiții obiective, ea se manifestă neașteptat. E o sursă a noului, dincolo de legi și cutume. Are un sens, acela de a coopta individul, la limită, am putea zice că ceea ce este negativ, dureros, rău, urât, poate fi salvat, convertit, dar nu în mod necesar. Realitatea poetică este legată de opțiunile subiectului, care o poate refuza sistematic și se poate rupe de ea, sau dimpotrivă, o poate cultiva. Tot la limită, ne-am putea imagina o lume poetică, un fel de paradis terestru, care să tindă programat, la nivel de instituție (un fel de utopie!) numai către o realitate poetică, ca materializare a societății artiștilor, dar care nu ar însemna că realitatea poetică e pasibilă de instituții și cadre obiective, așa cum are credința religioasă în temple, biserici, ritualuri.

Realitatea poetică nu are legi universale, ci numai locale. O poezie poate să aibă efect, să exercite o acțiune magică într-un anumit loc-timp, pentru anumiți oameni, și aceeași poezie, în altă situație, nu! Ea este dependentă aici de factori exteriori naturii ei, va ține întotdeauna de o magie care acționează diferențiat. Nu este însă exclus ca un poem să poată schimba legi ale naturii sau să vindece, însă acest lucru nu ține de o lege universală prin care acționează poemul. Putem crede sau constata că un poem ar putea face să înflorească o floare și aceasta fiindcă însuși fenomenul înfloririi ține tot de o „magie” (care în mod explicabil a fost receptată ca atare de poeți). Este vorba aici de straturi ale realului. Natura e o magie făcută de un magician „mai mare”, poeții sunt magicieni „mai mici”, sau aproape că și-au pierdut acest har. A rosti poemul și a îmblânzi animalele, precum Orfeu, a ridica ziduri, precum Amphion, sau a supune natura prin poem, întrunește sensul și capătul vorbirii, al poesiei, al voinței și al sensului lucrurilor. A avea puterea aceasta  ar însemna o comunicare realizată.

Ce ne-ar putea determina, ce ne-ar oferi posibilitatea de a alege o realitate poetică sau de a fi subiect, parte a unei realități poetice? Există mai multe grade de participare în sânul unei realități poetice: a face parte, a opta, a dezvolta, a fi activ. De unde vine mișcarea aceasta de atracție, dorința, deschiderea? Facem parte dintr-o matrice, e vorba de o natură care este în acord cu opțiunea noastră, sau opțiunea se pune de acord cu o natură poetică?

Suportul naturii poetice este în altă parte, este de necunoscut pe cale obișnuită, nu se arată, se impune. Vocațiile poetice ne spun că singurul lucru bun de cunoscut este realitatea poetică  Realitatea poetică  se manifestă spontan, irepresibil, la fel cum fenomenele naturii se manifestă în realitatea fenomenală. Nu descoperim, ci creăm realitatea poetică, dar ea este. Realitatea poetică nu dispare, nu depinde de exploratorii ei, se află în coexistență cu sine, nu se raportează la timp, astfel nici nu putem spune că este eternă. Ea nu se cunoaște, se recunoaște. Așa cum recunoaștem prin simțuri. Zicem că există prin sine, nu are nici o etichetă decât prin ceea ce e ea. E ca o percepție suprasenzorială. Dacă ar fi să ne gândim la metoda lui Descartes, realitatea poetică se relevă exact prin opusul metodei care cunoaște prin separare, prin rațiunea înstrăinantă, prin clasificări și ierarhii sterile și fără capăt. Realitatea poetică nu este o cunoaștere îndiscriminatorie, ea nu vorbește despre deosebiri, ci despre asemănare. Am putea spune că e voința lui Schopenhauer (și noumenul lui Kant care îl plasează dincolo de cunoaștere, dar îl admite intelectual), care are stadii de obiectivare, până la suspendarea în acord cu sine, pe linia idealismului indian.

Existența ei face ca însăși realitatea reală, undeva, să se piardă. Realitatea poetică vorbește despre materia din spatele materiei, ea este o modalitate de a menține lumea într-o continuitate a ei. Realitatea poetică exprimată nu creează o imagine asupra lumii, ea este o imagine a lumii.

Am putea să ne întrebăm ce nevoi ar sta la baza realității poetice. De valorizare a existenței, ar răspunde Platon, de cunoaștere, ar spune Aristotel, de găsire a unui absolut, la Schelling si Hegel, de constituire într-un plan superior a ceea ce ne constituie ca oameni, ar spune Kant, Schopenhauer, sau de depășire a condiției precare pe care o are omul, ar sustine Nietzsche.  Toate aceste posibile răspunsuri au o calitate comună: ele crează un sentiment de certificare ontologică.

_______________________________________________

Elena Grigoriu Mitrofan

"Am făcut studii de filologie și filosofie, sunt profesor de limba franceză la o Școală Gimnazială din Galați și îmi dedic timpul lecturii, recuperării viselor, traducerilor de poesie și dorinței de a mă  mișca în spațiul unei libertăți care să îmi vorbească despre frumusețea lumii, să mă învețe să  am grijă de oamenii din viața mea, să măsor timpul știutor de îngeri".

Născută pe 15 iunie 1975 la Galați.

Studii:

Licențiat al Facultății de Litere și Științe (1993-1997 ), Universitatea Dunărea de Jos, Galați, specializarea franceză-română; titlul tezei de licență:  Sfârșit de mileniu în poezia română.

Studii de Masterat, Facultatea de Filosofie (2007 – 2008), Universitatea Dunărea de Jos, Galați, titlul tezei de dizertație,  Natura ontologică a creației artistice.

Gradul I în învățământ, 2011, titlul tezei de cercetare,  L’enjeu psycholinguistique du texte narratif dans l’enseignement du FLE – avec application sur « Le Petit Prince »  d’Antoine de Saint-Exupéry

Școala doctorală, Facultatea de Filosofie (2008  – 2012), Universitatea Bucuresti, titlul tezei de cercetare,Determinări  filosofice ale realității poetice

 

                                  

 

respiro@2000-2013 All rights reserved