"Rolul realității profane e acela de conductor spre realitatea sacră"

                                      Paul Doru Mugur în dialog cu preotul profesor doctor Theodor Damian

 

Pr. Dr. Theodor Damian: Iată nouă întrebări, care mai de care mai interesantă și provocatoare la gândire filosofico-teologică și de mare impact în experiența fiecăruia dintre noi, câtă vreme viața de aici și de dincolo reprezintă două dimensiuni existențiale ce caracterizează atât pe credincioși, cât și pe necredincioși (necredincioșii fiind în extremă minoritate față de ceilalți, fapt care trebuie să spună ceva în contextul acestei conversații). Când necredincioșii sunt educați, doar limbajul poate fi diferit în abordarea problemei, problema în discuție, cele două dimensiuni existențiale, însă rămânând aceeași. Câtă vreme despre fiecare întrebare se poate scrie o carte sau mai multe, nevoia de rezumare este implicită și nu lipsită de dificultate.

 

PDM: Ce este pentru tine realul? Cum definești tu realitatea?

Pr. Dr. Theodor Damian: O definiție a realului este disputabilă din capul locului. Îmi place că întrebarea e formulată cu grijă în aceea că e subiectivizată: „Ce este pentru tine realul?”

O primă tendință ar fi să spun, deși simplist, că realul este ceea ce eu percep ca palpabil în jurul meu, ceea ce îmi cade sub simțuri. Dar intervine imediat o altă problemă, cea a cunoașterii și cea a credinței. De exemplu: este conștiința mea parte din real? Că ea nu poate fi cunoscută pe cale empirică, prin cele cinci simțuri.

Pot spune că este ireală? Deci că e o fantezie? Toți spunem că e reală. Dar pe ce bază? Pe baza gândirii, a deducției logice, e și o doză de credință aici, și de context general cultural; creștem cu ideea că avem o conștiință și că dacă o „avem” e ceva real. Deci credem ce ni se spune de când suntem mici. Apoi ceea ce ni se spune sună bine și demn, și unic și de fapt vrem să credem asta, ne place. Credem ceea ce vrem (și apoi devenim ceea ce credem!), nu-i așa?

Ce este omul? Care este esența omului? Este omul ceea ce se vede plus suma de manifestări, am zice, „specifice” lui? Există o „esenț㔠a omului? Dacă nu, atunci avem de a face cu o concepție mecanistă despre om. Un motor este suma pieselor fizice care-l constituie. Dar dacă omul e mai mult decât un motor, ce este acel „mai mult”? Este asta esența lui? Esența vine de la esse, a fi. Dar în ce const㠄fiindul”? Este acest esse, esența, „fiindul”, real? Dacă nu-i real e deci iluzie, fantezie? Asta ne duce cu gândul direct la marea controversă filosofică despre relația dintre existență și esență. Cine precede pe cine? Este esența condiția existenței, și o precede sau invers? Dar este existența o realitate? E parte din real? Dacă da, cum știm? Cade ea sub imperiul simțurilor? Cuvântul „real” mai are și conotația de „adevărat”. Ce este adevărul? (vorba lui Pilat din Pont). Eu pot percepe lucrul din fața mea azi într-un fel și mâine în alt fel. Care din cele două percepții e adevărată?

Și totuși: mai știm și asta, că dacă nu în general, cel puțin în multe cazuri, esența lucrurilor e metafizică, transcendentă, și că fără esența lui lucrul nu stă în existență. Deci ce este real? Lucrul perceput fizic sau esența lui imperceptibilă fizic dar fără de care acesta nu ar fi?

Aici intrăm în lumea ideilor divine la Platon. Fără ideea de lucru, acel lucru nu poate exista. Lucrul se vede, ideea nu. Deci logic ar fi să zicem că reală este ideea, iar lucrul, ireal. Cam pe tema asta s-a axat și controversa dintre Heraclit din Efes și Parmenide Eleatul. La Heraclit, realitatea e ceea ce curge: Panta Rhei, totul curge. El era adeptul schimbării. Totul se schimbă (aici l-a „plagiat” (!) părintele chimiei, Lavoisier, când a declarat că totul se schimbă dintr-o formă în altă în părți echivalente). Ceea ce se schimbă e fizic. La Parmenide ceea ce se schimbă e ireal, este iluzia (ca și maya în filosofia hinduistă), câtă vreme realul este esența lucrurilor, și aceasta este neschimbată, imuabilă (ca ideile lucrurilor din lumea divină a ideilor la Platon). Deci dacă metafizicul este real înseamnă că fizicul este ireal. Sau, dacă vrem, de ce nu?, acceptăm două tipuri de realitate: cea fizică și deopotrivă cea metafizică.

Și aceasta ne readuce la conștiință. Este conștiința, de care vorbeam mai înainte, reală? Că fizică nu e. Deci e metafizică. Și dacă e așa, înseamnă că e mai puțin reală? Dar această întrebare ce ascunde concluzia deschide marele domeniu al credinței. Conștiința e metafizică dar reală. Ce știm și cât știm noi despre conștiință? Este cunoștința noastră despre conștiință o cunoștință empirică sau intuitivă? Sau de altă natură? Este obiectivă?

Altă întrebare: pentru ca un lucru să fie real trebuie să știm totul despre el? Despre conștiință nu știm totul, dar o considerăm reală. Există un al șaselea sau un al șaptelea simț prin care precepem realitatea? Atunci putem aplica aceeași logică și la alte lucruri pe care nu le cunoaștem, ci doar le bănuim, intuim (indiferent dacă le numim sau mis-numim) cum ar fi, de pildă, sufletul, veșnicia, Dumnezeu? Dacă un anumit lucru poate fi numit real (conștiința, esența, existența, ideea, etc.) fără ca el să cadă sub incidența simțurilor noastre fizice, atunci nu pot și altele să fie în aceeași situație? Dar Big-bang-ul? Este el real sau iluzie? Cade sub incidența simțurilor sau e o deducție pe care o numim științifică, deși prin definiție, știința, nefiind dogmatică, nu-și dogmatizează teoriile, deducțiile, ci, dimpotrivă, acceptă ideea posibiltății greșelii datorită lipsei de informație totală; Herman Bondi, matematician: „Cum putem cunoaște ceva dacă nu cunoaștem totul?” Cunoașterea părții rupte din tot este o cunoaștere deficitară. Partea ruptă din tot funcționează altfel decât atunci când e plasată în tot. Dar cine cunoaște totul? Deci ce greutate dăm cunoașterii noastre?! Este cunoașterea noastră reală sau pseudo? Sau iluzorie? Cum știm? Știm? Nu știm. Credem! Credem că e reală. Credem că a fost un big-bang. Credem că există un Dumnezeu, că există viața veșnică.

Dar este credința reală sau nu? Dacă eu cred în știință iar știința în fiecare secol își schimbă teoriile despre același obiect, este credința mea în știința schimbătoare, reală sau nu? Ori, spunem, credința în sine, a persoanei, este reală, dar obiectul ei poate fi ireal, câtă vreme teoriile științifice se infirmă consecvent (în unele cazuri de la secol la secol sau de la generație la generație? Dar credința în Dumnezeu, Dumnezeu fiind „obiect” neschimbat (spre deosebire de „obiectele” științei) al credinței?

Și, revenind la întrebarea inițială: Ce e pentru mine, realul? Cred că realul cuprinde ambele domenii: fizicul și metafizicul deopotrivă, că fizicul e făcut în vederea transfigurării sale, că are în el sămânța, potențialul transfigurării (și aici putem sări la o întrebare ulterioară despre „cer nou și pământ nou”).

O altă posibilă abordare: dacă am avut astă noapte un coșmar, este coșmarul real sau nu? Răspuns: coșmarul în sine ca stare psihică (de conștiință?!) este real, dar ceea ce se petrece în coșmar e iluzie. Dar dacă Parmenide are dreptate când zice că odată ce mă pot gândi la niște lucruri ele sunt (fie și în potență, nota mea) căci dacă nu ar fi, nici nu m-aș putea gândi la ele. Evident, el zice asta despre Dumnezeu pe care-L numește „matematicianul tuturor oamenilor”, dar, de ce nu și la oameni? Și nu contează că gândesc în stare de somn sau de trezire. Gândul e gând, la urma urmei.

Și în sfârșit: Carl Gustav Jung, cu foarte interesanta și provocatoarea lui întrebare. E clar că în vis, totul e ireal. Dar cât visăm, trăim visul ca pe cea mai concretă realitate. Sunt oameni care mor în vis pentru că au trăit așa de intens întâmplarea de acolo. Când ne trezim din coșmar, din vis, gândim: „o, ce bine că a fost doar un vis” Și aici întrebarea. Dar dacă viața aceasta aici e un vis și o trăim „absolut real” și „implicați”, ca în visul de noapte, și doar când murim, „deschidem ochii” și realizăm că totul aici a fost iluzie, coșmar, vis, și realitatea de fapt, acolo ni se deschide și oferă?!

Marea întrebare în tot acest context este de fapt aceasta: Cum știm că știm? Ce este cunoașterea, care sunt criteriile ei obiective, imobile, garantate?

 

PDM: Care consideri că este calea cea mai directă de acces la real? Filosofia, știința, religia, arta, mistica,viața de zi cu zi?

Pr. Dr. Theodor Damian: O altă întrebare complexă. Întrebarea trebuie să asume răspunsul, în acest caz. Că realul este atât fizic, precum și metafizic. Deci spre care real, din cele două? Dacă spre cel fizic, toate domeniile la un loc, toate ajută, fiecare cu instrumentele sale. Filosofia, ca gândire critică, dar și ca știință care te învață cum să mori, cum spune Socrate, te ajută să discerni, știința îți oferă mereu noile sale descoperiri, religia îți aduce pacea sufletească și regula morală universală a dragostei, respectului, toleranței, arta îți oferă frumusețe și creativitate, mistica, șansa contemplației ce te duce înspre filozofie și religie, dar și spre poarta trecerii dinspre imanent spre transcendent.

Dacă însă ne gândim la realul metafizic, la fel. Toate aceste domenii te ajută să te conectezi la realitatea supremă, absolută să te legi (re-ligare‚ religie) de Dumnezeu, indiferent cum Îl concepi. Asta pentru că filosofia vine cu întrebările esențiale despre lume și viață, știința îți dă voie să crezi în Dumnezeu prin însăși recunoașterea propriilor ei limite, religia, prin excelență, te leagă de Dumnezeu, la fel mistica, și arta prin aceea că ea trimite spre Absolut în toate formele ei de manifestare autentică.

Iar viața de zi cu zi este arena unde are loc impactul tuturor acestor domenii asupra conștiinței fiecărui subiect.

Deci toate acestea sunt cale directă de acces la real. Nu înclin să aleg pe una singură dintre ele (cu toate că tendința e spre religie, pentru că ea este inclusivă, le presupune și le primește și pe celelalte fără să-și simtă primejduit locul!) pentru că într-adevăr, ele sunt manifestări, aptitudini ale spiritului uman și toate cu impact real asupra vieții subiectului uman în vasta lui complexitate.

 

PDM: În creștinism Dumnezeu este realitatea ultimă, fundația care susține întregul univers. Această convingere este împărtășită atât cu iudaismul cât și cu islamismul. În ce măsură ne apropie rugăciunea, postul, smerenia de această realitate ultimă? Această împărăție devine accesibilă tuturor drept credincioșilor după moarte. Este ea accesibilă prin asceză înainte de moarte? Este centrul, miezul ortodoxiei credința nestrămutată în această realitate ultimă invizibilă simțurilor dar extrem de vie în inima celui care se roagă?

Pr. Dr. Theodor Damian: Da, în religie în general și în creștinism în special, Dumnezeu este realitatea ultimă. El este creatorul a toate și susținătorul, proniatorul a toate. Îmi place expresia tradițională din simbolul de credință: „Atotțiitorul”, cel ce ține toate întru ființă. Și este interesant și contextul în care e plasată această expresie: „Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.” Se înțelege de aici clar întâi, ideea de creație, ex nihilo, potrivit învățăturii creștine, apoi ideea despre două lumi, nu doar una. Deci dacă Dumnezeu a mai făcut o lume, cea nevăzută, lucrurile se leagă mai bine când vorbim de realitatea fizică și metafizică. Existența lumii nevăzute, scripturistic, dar și în ordinea discursului logico-teologic vorbind, oferă o temelie sensului altor expresii-mărturii despre această realitate transcendentă, pe care adesea le înțelegem, simplu, ca expresie a credinței, dar fără sensul nevoii de plasare a lor în contextul mai larg al revelațiilor despre realitatea metafizică, expresii cum vor fi, de pildă, „facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ” (ceea ce implică existența unei lumi cerești, deci nevăzute, unde există o ordine, o administrație, o rânduială, unde se face voia lui Dumnezeu, nu ca aici pe pământ, unde ea se face și nu se face. Altă expresie: în zilele acelea, El va trimite pe îngerii Lui și „vor aduna pe cei aleși ai Săi din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la celelalte margini” (Matei 24, 31). Și de aici se înțelege clar că există o lume, sau lumi nevăzute în care probabil vom merge și noi (la bine sau la rău, și asta implică o altă discuție). Evident, sunt multe alte texte ce țin de eshatologia învățăturii creștine de credință, inclusiv cele despre un cer nou și un pământ nou, despre care e vorba într-o întrebare ulterioară.

Deocamdată, însă, revin scurt la ideea de realitate metafizică. Realul, realitatea implică noțiunile de autentic și adevărat, de logică, noțiuni filosofice de mare adâncime și de neîncetată disputabilitate. Care sunt criteriile obiective, imuabile, garantate „științifice”, ale autenticului și ale adevărului?! Pot fi și adevăruri ascunse? Poate un gând ascuns al meu să fie real? Poate. Faptul că e ascuns nu-i fură nici autenticitatea, nici veridicitatea. Există realități ascunse (dacă vrem, nedescoperite încă) în condiția umană sau în univers, în existență în general? Desigur! Dar pe ce bază zicem „desigur”? Pe baza intuiției? Pe baza unei anumite logici? Pe baza unei cunoașteri de tip mistic?

Până la urmă, deși m-ar interesa răspunsul la aceste întrebări, aș putea spune că nu mă interesează, ci important este dacă răspunsul e da sau nu. Și este da! Celebrul filosof și antropolog René Girard o confirmă, chiar prin titlul, incitant, al uneia dintre primele sale cărți: Les choses cachées depuis la fondation du monde.

În ce măsură ne apropie rugăciunea, postul, smerenia de Dumnezeu? Iată o altă întrebare fundamentală. Pentru a ști în ce măsură aceste practici creștine (sau religioase în general) te apropie de Dumnezeu, e nevoie să știi cine este Dumnezeu. Evident, lucru imposibil de știut. Și totuși! Dumnezeu se revelează lumii atât cât îi trebuie ei pentru a se apropia de El, pentru a intra în comuniune cu El, pentru ceea ce în general numim mântuire. Revelația se face pe cale naturală (poți cunoaște ceva despre creator din/prin creația sa) și supranaturală (prin intervențiile miraculoase ale lui Dumnezeu în istorie) și, aș adăuga, personală (când Dumnezeu se descoperă ființei umane direct sau indirect). La una din slujbele noastre ortodoxe, folosind reflecția psalmistului din Vechiul Testament se pune exact această întrebare: „Cine este Dumnezeu, mare ca Dumnezeul nostru?” și răspunsul este frazat astfel: „Tu ești Dumnezeu care faci minuni”. O minune este o intervenție divină înainte de toate, schimbă ceva în ordinea firii în favoarea omului, o intervenție a lui Dumnezeu în istoria omului, a lumii. Un alt răspuns la întrebarea „Cine este Dumnezeu” este dat de Sf. Ioan Teologul: „Dumnezeu este iubire” (ceea ce justifică intervenția Sa în istoria lumii, creația sa, a omului, creat după chipul Său). Și un alt răspuns încă, la aceeași întrebare vine din sursă patristică, de la episcopul Teofil al Antiohiei, preluat apoi de Isac Sirianul, Meister Eckhart și alții (îl scriu în franceză cum l-am preluat de la Olivier Clément). „Dieu est une Parole a l’extremité du silence.” Se poate ceva mai frumos?! Dacă vorbim de adevăruri ascunse, dar adevăruri totuși, iată-l pe cel mai mare. Din abisul transcendenței Sale totale Dumnezeu ne vorbește! Deci îi pasă de noi, vrea ceva de la noi, ne vrea (înapoi), ne vrea cu tot dinadinsul. De aceea intervine în istorie ca să știm că e prezent, că locul nostru e lângă El, că ne iubește; ne iubește cu iubire sacrificială, până acolo unde recurge la ideea întrupării logosului divin în istorie pentru a vorbi oamenilor în manieră omenească și a avea asupra lor un impact mai mare decât dacă ar tuna din abisul transcendenței sale, fapt în urma căruia am face voia Sa de frică, nu de convingere, ceea ce El nu vrea.

Deci acesta este Dumnezeul nostru; și pentru că El știe firea, condiția noastră, nu doar că ne transmite chemarea, dar ne și oferă mijloacele adecvate ce ne pot ajuta să o împlinim. Ca în Deuteronom unde Dumnezeu zice: „Iată, am pus înaintea ta viața și moartea, apa și focul, binecuvântare și blestem, alege viața ca să trăiești (cap. 30). Cu alte cuvinte Dumnezeu respectă liberul arbitru pe care ni l-a dat, darul suprem, și totuși când suntem la intersecție, în dubiu, în confuzie, îndemnul vine cu claritate: Alege viața!

În acest context se vede că Dumnezeu este stăpânul, de El aparținem, un stăpân generos, care își respectă propriile Sale principii, logic cu El însuși: ți-am dat libertate, ți-o respect. Și te iubesc. Vino! (Dar nu ne forțează).

Ca atare rugăciunea, smerenia, postul, alte rânduieli, între care Sf. Taine ale Bisericii, sunt mijloace oferite prin care se cristalizează în conștiința noastră ideea apartenenței noastre. Rugăciunea e o practică ce te ține treaz în ideea dependenței de Dumnezeu. Smerenia nu este altceva decât atitudinea corectă a omului coram Deo, odată ce ai realizat dependența de El. Postul, împletit cu rugciunea, iertarea, fapta bună, etc. are rolul său în a pregăti, și încă eficient psihicul uman, sufletul, pentru o mai acută conștientizare a ierarhiei valorilor, pentru o re-ierarhizare a lor, ceea ce implică o serie de renunțări la lucruri mai puțin importante în favoarea deșteptării, concentrării atenției noastre asupra celor cu adevărat importante, asupra lui Dumnezeu ca valoare supremă.

Dacă vorbim de împărăția lui Dumnezeu despre care Mântuitorul Hristos face dese mențiuni, trebuie făcută o deosebire între existența metafizică, transcendentală, în general, și împărăția lui Dumnezeu, în special. Realitatea metafizică, lumea transcendentă, după învățătura creștină (și după o logică umană pe care o semnalează și Hemingway într-unul din romanele sale) nu este necesarmente echivalentul Împărăției lui Dumnezeu. Existența transcendentală implică și iadul, care nu este Împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, preluând de la Lavoisier (de fapt de la Heraclit din Efes, posibil, filosof trac și nu neapărat grec!), dacă totul se schimbă dintr-o formă în alta, în părți echivalente, nici viața noastră nu se pierde. Ea se schimbă dintr-o formă în alta, deci trece dintr-o condiție în alta, de aceea vorbim de transfigurare, în părți echivalente. Această echivalență poate fi cu ușurință interpretată în sensul că răul făcut aici te duce spre rău (e un fel de echivalență) și binele făcut aici te duce spre bine. Deci împărăția lui Dumnezeu este accesibilă tuturor drept credincioșilor, după moarte, dar nu necesarmente tuturor oamenilor. Ar fi loc aici de discutat despre teoria lui Origen, numită apocatastază, potrivit căreia, la urma urmei, în eshaton, Dumnezeu fiind iubire, va acorda șansa mântuirii tuturor celor din iad, inclusiv demonilor.

Cât privește accesibilitatea împărăției lui Dumnezeu înainte de moarte, în tradiția creștină, răspunsul este pozitiv, și pus într-o formulă foarte frumoasă: „Avant-gustul împărăției” pe care-l poate avea cel ce face voia lui Dumnezeu, care experimenteaz㠄pre-gustarea” realităților viitoare, și un astfel de moment este menit să se petreacă în cadrul participării inteligente, plenare și eficiente la sfânta și dumnezeiasca liturghie, care este o celebrare a tainei împărăției lui Dumnezeu câtă vreme ea începe chiar cu semnificativele cuvinte: „Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sf. Duh”.

Centrul ortodoxiei este într-adevăr credința în această realitate ultimă, însă întruchipată în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, Cel care este calea spre ea.

Și aici este de remarcat ceva despre logica și înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost întruparea Logosului divin în istorie, omul ar fi trebuit să creadă într-o abstracțiune; ori asta ar fi ridicat problema ineficienței. Dumnezeu care ne știe pentru că ne-a creat, a eliminat această cale, în favoarea omului, rânduind Întruparea Fiului Său, Logosul, pentru ca oamenii să audă, să vadă, să se relaționeze și apoi, mai ușor să creadă. Așa suntem noi oamenii. O știm din celelalte experiențe umane. Relaționarea, concretul, sunt lucruri esențiale în atingerea unui țel.

 

PDM: Este sacrul, sfințenia, zona cea mai apropiată de realitatea ultimă? Un fel de punct de frontieră către această realitate diferită?

Pr. Dr. Theodor Damian: Sigur, sacrul este condiția care unește cele două lumi, cea de aici cu cea de dincolo deși sacrul este deja acest „dincolo”. Aici ar trebui invocat în mod masiv Mircea Eliade care elaborează excelent pe tema ascunderii sacrului în profan (tot vorbeam mai devreme de adevăruri ascunse). Trebuie reținut că Dumnezeu a creat lumea văzută ca foarte bună. Deci ea are în ea dimensiunea sacrului în sensul că sămânța sacrului este pusă în ea de la creație. Lumea e menită să devină sacră. Cum spun frumos Sfinții Părinți, lumea a fost creată în vederea Bisericii, ca să devină Biserică (sacrul per se în existența de aici, indică dimensiunea divină din condiția divino-umană, theandrică, a Bisericii).

Deci Dumnezeu fiind sfințenia desăvârșită, mergerea pe calea sfințeniei este mergerea spre Dumnezeu, spre îndumnezeire, theosis, care e ținta supremă a creștinului. Sfințenia este definită de Sfinții Părinți ca fiind „dorul după Dumnezeu”, Dorul, în sine, e activ, dinamic, te împinge spre ținta sa. Cum zice frumos Victor Eftimiu în Cocoșul negru:

„Și-un dor purtat în suflet o vreme-ndelungată

Oricât l-ar paște moartea, nu moare niciodată

Se urcă, crește, scade, se zbate, pare stins

Și iarăși izbucnește și urcă neînvins

Ca flacăra ce arde, ca apa, ca izvorul

Ce sparge stânca tare, așa învinge dorul.”

Noroc că sacrul este prezent în lumea de aici și că e menit să fie firul roșu (semințele lăsate în labirint pentru a găsi întoarcerea înapoi), scara ce urc㠄de la pământ la cer”.

 

PDM: Împărăția lui Dumnezeu este prezentă în cea mai comună rugăciune creștină, Tatăl nostru. Aceast㠔împărăție“ se referă la o realitate diferită de cea cu care ne-am obișnuit, o realitate pe care o putem numi sacră. Pentru credincioșii creștini este prezent aici un dualism: realitate profană/realitate sacră. Ce se poate spune despre ”împărăția cerurilor”? Ce anume cere exact un creștin când se roag㠓vie împărăția ta/facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ”? Se roagă pentru unificarea celor două realități într-una singură? Sau poate se referă la transfigurarea realității profane întru-una sacră? Apoi de ce această doleanță ca voința lui Dumnezeu să se împlinească pe pâmânt la fel cum se împlinește în cer? Este lucrarea lui Dumnezeu mai eficace, mai ușor de înfăptuit în cer decât pe pământ? Este cerul mai “curat” din acest motiv ?

Pr. Dr. Theodor Damian: O interesant㠄definiție” a împărăției cerurilor este că ea nu constă în mâncare și băutură, ci e „pace și bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14, 17). Sigur, împărăția cerurilor e altă realitate decât a noastră, cea de aici, este sacră, spre ea suntem toți chemați potrivit afirmației Sf. Ap. Pavel (I Timotei 2, 4) care zice c㠄toți oamenii sunt chemați să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului” (fapt care ridică o importantă problemă despre adevăr, și dacă suntem întru adevăr sau nu; implicația este că nu, deci că el trebuie descoperit, căutat, definit, de aici întrebarea lui Pilat „ce este adevărul?”, dar și potrivit promisiunii și chemării extraordinare pe care o face tuturor credincioșilor Mântuitorul Hristos: „Veniți binecuvântații Părintelui Meu și moșteniți Împărăția care v-a fost gătită vouă de la facerea lumii” (Matei cap. 25).

Sigur, creștinii, și aș zice toți oamenii, trăiesc într-o condiție existențială duală: ei sunt în același timp, cum spune Sf. Ioan Gură de Aur, frumos, cetățeni ai timpului și cetățeni ai eternității. Există în adâncul sufletului omenesc o conștiență despre faptul că omul este mai mult decât ceea ce moare. De aici afirmația superbă a lui Horațiu: Non omnis moriar și a lui Shakespeare: „Ești prea frumos (s.m.) să vrei de tot (s.m.) să mori/ Și viermii doar să-i lași moștenitori”, precum și afirmația dintr-o interesantă cântare de la slujba înmormântării din ritualul ortodox: „Chipul slavei Tale (Doamne) celei negrăite sunt, cu toate că port rănile păcatului.”

Există în adâncul sufletului omenesc un dor adânc de nemurire, de eternitate, o conștiență inexplicabilă, inefabilă despre capacitatea omului de a fi mai mult decât pare să fie, că sensul vieții nu e groapa, ci nemurirea, că homo capax infiniti, că trăim cu fața spre eternitate, nu cu fața spre groapă. Din această conștiență (și conștiință) au apărut toate aceste credințe universale, legende, mituri despre nemurire, despre apa vieții, tinerețea fără bătrânețe, etc., toate ca expresie a unui sens că suntem mai mult decât părem a fi (adevărul ascuns în noi înșine).

Deci când un creștin gândește la împărăția cerurilor, la acestă condiție viitoare, posibilă, pe care o intuiește ca reală, se gândește la ceea ce este explicat și descris mai în detaliu în învățătura scripturistică.

Expresia „facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ”, indică mai întâi că există o altă lume, o altă condiție existențială pe care o numim, la nivelul înțelegerii umane, cer, împărăție a cerurilor, că acolo, cum spuneam, este o viață complexă și organizată ca cea de aici, dar fără problemele cele de aici generate de păcat care înseamnă și călcarea voii lui Dumnezeu și implicit o eroare de gândire, o mispercepție a realității. Acolo deci se face voia lui Dumnezeu în mod firesc; aici trebuie îndemnuri, semne și semnale, pedepse etc. Și dacă lumea celalaltă e luată ca etalon ideal existențial, e clar că aceasta de aici e menită a fi ca și aceea, ceea ce însemnă unire, continuitate, compatibilitate, complementaritate, sau, cum bine spuneți, lumea de aici e chemată la transfigurare, proces în care profanul devine sacru, în care sâmburele sacrului ascuns în profan crește, cuprinde, transformă profanul în ceea ce este chemat să devină: sacru.

De ce doleanța ca voința lui Dumnezeu să se împlinească pe pământ ca și în cer? Pentru că împlinirea voii lui Dumnezeu înseamnă a trăi confirm condiției tale autentice, pe care tu nu o știi, dar Dumnezeu o știe, de aceea nu faci „voia ta”, că nu știi ce vrei și ce-ți este de folos, ce ți se potrivește, ci „voia Lui”, pentru că El le știe pe toate astea.

Și un doctor dorește ca pacientul să fac㠄voia doctorului” care știe mai bine ce trebuie făcut pentru a învinge boala, durerea, suferința. Mulți pacienți merg la doctor dar nu înseamnă că și ascultă de „voia” lui, care este dezinteresată, bazată pe dorința și conștiința de a face bine.

Dacă înțelegem că în cer se face voia lui Dumnezeu înseamnă că acolo se trăiește într-o condiție lipsită de păcat și deci că spre aceea trebuie să tindem și noi cei din condiția afectată de păcat.

 

PDM: O realitate extrem de specială la care face referire Biblia creștină sunt “cerul nou și pământul nou“ din Apocalipsă. Să fie acest cer nou și pământul nou rezultatul unificării realității sacre cu cea profană? Care este deosebirea dintre această realitate post-apocaliptică și împărăția lui Dumnezeu? Este împărăția lui Dumnezeu o zonă accesibilă doar sufletului, pe când realitatea de după apocalipsă este o realitate materială accesibilă și trupului devenit nemuritor (“…și moarte nu va mai fi; nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele dintâi au trecut”)?

Pr. Dr. Theodor Damian: Cerul nou și pământul nou la care face Biblia referire (Ev. Matei, Sf. Pavel, Sf. Petru, Sf. Ioan Teologul) sunt realități ce indică un proces de progresie a ambelor condiții existențiale spre o nouă treaptă de desăvârșire. Despre înnoirea cerului este mai greu de vorbit pentru că impresia noastră este că aceea este deja o stare nepăcătoasă și că dacă vorbim de cer în sensul expresiei “facă-se voia Ta precum în cer”, asta ar însemna că până și condiția cerească este subiect al progresiei infinite pe calea desăvârșirii, un fel de proces pe care Sf. Grigore de Nisa îl numește epectază. Dacă îns㠓cer” se referă la ceea ce fizic este deasupra pământului, atunci, evident, referința este la schimbarea, înnoirea universului fizic (cer, pământ). În acest caz, înnoirea cerului și a pământului (dincolo de considerațiile științifice care se pot face pe marginea acestei idei, la nivelul fizicii cuantice, de exemplu) poate însemna o aducere a condiției fizice la nivelul condiției metafizice. Putem gândi acest proces în sens de unificare, sau de integrare, sau de compatibilizare (cum am numi-o ar conta mai puțin, faptul în sine e mai important, posibilitatea procesului). Transfigurarea materiei, a lumii fizice e o problemă, iar locul unde omul, și el transfigurat, ajunge, în iad, sau în împărăția lui Dumnezeu, e o altă problemă. Transfigurarea lumii (cer nou, pământ nou) nu aduce cu sine implicit, trecerea mea de la iad la rai sau de la direcția spre iad la cea spre rai.

Pentru că și iadul e metafizic. Și pentru că universul fizic e una și omul e altceva. Aici e diferența. Altfel spus: înnoirea universului e una, destinația omului în funcție de felul cum își face destinul, cum alege să trăiască, e alt lucru. O parte a întrebării dv. necesită precizarea că împărăția lui Dumnezeu, ca și iadul de altfel, nu sunt „locuri“, stări, condiții unde sufletul merge fără trup, în timp ce universul metafizic post-apocaliptic poate fi accesibil și trupului devenit nemuritor. Învățătura creștină ortodoxă postulează ideea că după moartea fizică va urma judecata de apoi, ultimă, când trupurile transfigurate, se vor reuni cu propriile suflete (un fel de reîncarnare, în sensul etimologic al cuvântului: sufletul merge din nou în trupul său de dinainte, trup acum transfigurat). Această reunificare (suflet plus trup transfigurat) este modul de existență în post-apocaliptic, în metafizic, în transcendent, în viața veșnică, în Împărăția lui Dumnezeu sau în iad; nu există ideea că într-un „loc“ din existența metafizică se merge doar cu sufletul și în altul și cu trupul. La judecata de apoi se face reunirea suflet – trup transfigurat și oriunde se merge se merge în această formă.

 

PDM: “Acum vedem ca într-o reflecție din oglindă, însă atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, însă atunci voi cunoaște așa cum am fost și eu cunoscut” (Epistola apostolului Pavel către Corinteni, 1, 13:12). La ce se referă exact această vedere “față în față“? Este aceast㠓oglindire” expresia modului de a percepe realitatea profană care este un fel de proiecție, pe când vederea “față în faț㓠se referă la un alt mod de conectare la realitatea sacră? Ne va permite această nouă modalitate de conectare o cunoaștere mai largă a realității?

Pr. Dr. Theodor Damian: Vederea în oglindă și vederea față către față de care vorbește Sf. Ap. Pavel se referă la perceperea adevărului, ca într-o reflecție, din oglindă acum, adică indirect, și față către față, deci direct, atunci.

Atunci vom fi în comuniune directă cu Dumnezeu (cei care vom fi) și implicit cunoașterea de către noi a realității va fi superioară celei de acum.

 

PDM: Ceea ce diferențiază creștinismul de celelalte două religii monoteiste este prezența lui Iisus Hristos. Reprezintă pentru creștini Iisus Hristos o cale de acces privilegiată la această realitate ultimă care este Dumnezeu? Sunt cuvintele, sacrificiul și însăși prezența istorică a lui Iisus Hristos printre oameni un dar divin care ne permite conecția cea mai rapidă la realitatea ultimă?

Pr. Dr. Theodor Damian: Da, persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos este ceea ce distinge creștinismul de celelalte religii, și da, Fiul lui Dumnezeu întrupat în istorie reprezintă calea de acces privilegiată a omului spre realitatea ultimă, Dumnezeu, de aceea a și spus simplu și clar: “Eu sunt calea adevărul și viața” (Ioan 14, 6), și da, persoana Mântuitorului Hristos este darul suprem făcut de Dumnezeu din iubire, oamenilor, cum citim în Evanghelia Sf. Ioan: “Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe unul născut Fiul Său L-a dat ca tot cel ce crede în El să nu moară ci să aibă viața veșnic㔠(Ioan 3, 16).

 

PDM: Care este rolul realității profane din moment ce săgeata timpului este îndreptată către o realitate sacră? De ce crezi că a fost necesar acest detur pentru evoluția spirituală a omului? Care este rolul suferinței?

Pr. Dr. Theodor Damian: Deci cred că rolul realității profane este acela de conductor spre realitatea sacră, așa cum am comentat, în alt context, mai înainte. Realitatea profană reprezintă condiția căzută (decăzută) a omului după păcatul primordial. Dumnezeu însă, în urma păcatului omului, nu i-a tăiat omului în mod complet legăturile cu El însuși, ci a pus în însăși condiția căzută, profană semințele acestei legături (re-ligo, re-ligare, religie). Psalmistul din Vechiul Testament se referă frumos la felul în care chiar universul fizic în care trăiește omul căzut, Îl mărturisește pe Dumnezeu și-i deșteaptă omului ideea de Dumnezeu.

“Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria” (Psalm 19, 1). Deci chiar realitatea fizică prezentă are un rol precis în evoluția omului spre Dumnezeu. Cred că acest detur, cum frumos îl numești, a fost, este necesar pentru ca omul să aibă șansa, timpul, să conștientizeze cine este, cine este chemat a fi, ce a avut și ce a pierdut. Ca omul care abuzează de ceva, caz în care abuzul aduce suferință, dar și suferința, iluminare. Iată și rolul suferinței.

_____________________________________________________________________________

Pr. Dr. Theodor Damian

 Profesor de Filosofie și Etică la Facultatea de Științe sociale, Metropolitan College of New York; Președintele al Institutului Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă și al Cenaclului literar “M. Eminescu” din New York, Paroh al Bisericii Ortodoxe Române “Sf. Ap. Petru și Pavel”; Director al revistei de cultură și spiritualitate română Lumină Lină. Gracious Light, New York, director al revistelor Symposium și Romanian Medievalia, New York; Președinte al Filialei americane a Academiei Oamenilor de Știință din România; scriitor, membru al Uniunii

Scriitorilor din România; ziarist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România; membru în peste 20 de colegii de redacție de reviste literare și academice din România și SUA, precum și în numeroase asociații naționale (România, USA) și internaționale. A publicat peste 20 de volume în domeniile teologie și etica, critică literară și poezie.

                                  

 

respiro@2000 All rights reserved