Liviu Georgescu

 

SCRISOARE DE PE OCHIUL MIRIAPOD

 

Realitatea a devenit un ochi agresor, cu pași de soldat, cu șenile implacabile. Un carnaval coșmaresc și tragic, succesiune cinematografică de locuri și întâmplări. Atrocitățile, catastrofele, crimele și convulsiile decantate... apoi mici pete luminoase, amintiri idilice și inocente, detalii cu iz de fericire superficială. Bucurii mărunte ce fac viața suportabilă.

 

Și peste toate, amintirile năvălesc proaspete, se insinuează în țesătura zilelor, în porii hârtiei transformate în celuloid cinematografic, cu tirania lui de ochi total. Existență absolută a unui individ concret într-o istorie determinată. Percepția totală și hiperlucidă, girofar
și barometru, inimă de carne și suflet. Mobilitate maximă și înregistrare hiperrealistă: monstruozitatea disecției și a detaliului hipertrofiate în stare naturală (negativele sunt bune, dar pozele arată groaznic, poate la anu’ să arate mai bine).

 

Învățăm anatomia și foarte multe detalii se uită, pe când spiritul anatomic se naște. Ne descoperim pe neașteptate cu acel simț al imponderabilului. Fluviul trece, nu rămân numai pietrele, ci și aluviunile. Ca în viață.  Întâmplările vin, multe se uită, dar în urmă strigă acele artefacte, cenușa, scrumul, modulând undele ascunse
și, în final, traiectoria. Așa se întâmplă și cu inteligența artificială,
cu computerele. Ștergi fișierele, dar în structura, în memoria infinitezimală, se insinuează dâre ce pot fi detectate în inteligența materiei.

 

Inteligența e proiectare și deducere, feed-back , adaptare, depășirea

limitelor și cunoașterea lor, voința, contemplația, toleranța și ne-toleranța, detașarea și implicarea

 

discriminare

și iubire

 

dragostea e mai puternică decât tristețea și scârba

 

 

fără speranță/nu poți să începi

 

 

Și ce-i cu asta? Într-o lume fără speranță și fără noi începuturi. Deja totul s-a scris. S-a spus. S-a și murit din asta. Doar o părere personală. Și atât.

 

 

Ce anume?

 

 

 

*

 

Vine spre ei, în plin naufragiu, cu oasele cuneiforme pe cerul transparent. Guliver dezlănțuit din obiectivitate, cu puritatea unui clișeu în sepia. Dar ei sunt mai „inocenți“ ca viața. Ca visul. Deși își privesc în el, ca într-o oglindă, toate inerțiile și mecanica lor.

 

Visul – această ființă cu dinți și gheare care ne apucă din toate părțile deodată și ne disecă în infinite infinitezimale părți, cu simbolurile și mecanismele lui aruncându-ne în vâltoarea unei finalități. Dar ce finalitate mai are viața. Dar moartea? Imoralitate prin nediferențiere. Albul de negru, mugurele neînceput de floarea pe cale de ardere. Apa de norul care o plânge. Sufletul de carnea lui neputrezită. Și ce moralitate are visul în inocenta lui oroare?

Când cocostârcul își reduce tăcerile la un balet subtil și înghețat. Când toate se confundă într-o impersonalitate mai neagră decât moartea. Somnul cel lipicios.

 

*

 

Pământul nu izolează, mă apropie de vagi artefacte, cântecul

cuvintele umplând, ajungându-te, vei fi în vaste incertitudini

vântul atinge cu o privire rarefiată  ridică acoperișul și pictează orașul

 

cunosc dansurile păsărilor-hermit, lovitura, apropierea tunetului distant

 

forme nevăzute te smulg în ochii lui – ancorând spectrul

unui lichid esențial stabilit în tipar

 

neliniște hoinărind prin ample partituri fulgerul sărută cu statuile focului

luminozitate mai lungă și mai obscură

 

 

Raze în noapte se întrepătrund în densitatea materiei –

spațiu și timp, tonalitate total| de fundal întunecat,

nu întuneric, psihedelic uneori, de o convulsivitate stranie,

în care străbat fulguraÛii divine, ca și cum am vedea

impulsurile nervoase ale unui spirit care ne veghează,

ca și cum am auzi strigătele de bucurie sau sfâșiere ale unor stele

amestecându-se,  se nasc sau mor, imagini de Bosch, Munch și Rembrandt

 

O veșnică tensiune în aer. Antipozi stagnând într-o nedezlegare perpetuă: „Ce merit ar avea zăpada să fie albă, dacă materia nu ar fi neagră?“

 

 

 

*

 

Text din Umbria

 

 

Scrisul era o altă lume, o lume paralelă, deschidea uși secrete, din sala de disecție direct pe tărâmuri fantastice, dintre cadavrele conservate în reactanți usturători, mă catapultam în aurore înflorite, din murire în nemurire. Poezia ne scufunda  într-o lume clară și misterioas㠖 un labirint umbros într-un cristal. Strigătul avea puritatea unei cascade. Viscerele și pieile tăbăcite, foițele de piersică ale obrajilor erau disecate și rearanjate sub microscop:

 

aprilie ars de noaptea parșivă

bulbi de tăcere se desfac pe obrazul umed

vibrația cu ochi de râmă se târăște în tuburi de orgă

devenind fluturi și vulturi

flautul cristalin își depune sunetele: ouă orbitoare

în cuibul amiezii –

leneșă coală cu iriși bogați –

îngerii rostogolindu-se prin deșertul lentilei

ca niște dovleci răscopți.

 

Textul umblă cu platoșe pe picioare de greier subțiri. Crește sub greutate. Alb roșu, terifiant, griuri multiple de intuiții blânde și fulgurante. Poemul e un cocostârc, o broască țestoasă, brontozaur sau libelulă. Chiar cu malformații, chiar dacă se târăște ca un organism viu care se zbate din toate membrele și toate viscerele, autentic, suficient sieși. O monad㠖 o lume și un sistem absolut. Un rizom conectând. Două sisteme de griuri – intimități blânde și fulgurații intergalactice. Fragmentar, sferic, fără îndelungul ocolișului.

 

Căile nervoase își dau înmiit energiile, zonele reverberează una într-alta:

 

circumscrierea percepției totale

geometria fluidului,

poezia,

eu,

nimeni.

 

*

 

În somn, ca și în trezie, ideile sunt prinse cu lasoul și aruncate în lume prin țesătura de vise. Ideile circulă din gură în gură până când cineva le vopsește cu sângele lui. Și le dă o formă de inimă sau altceva, ca o turlă de biserică.

 

Istoria se alcătuiește din fărâme. Reinterpretând textele și artefactele vechi. Câte au mai rămas. Ceea ce ne ajunge din urmă e foarte puțin. Și câte oare sunt adevărate? Unii cronicari au trebuit să facă pe plac suveranului. Alții nu aveau scribi. Cele mai multe nici nu au fost consemnate. Imperiile vin și pleacă precum oamenii, într-o perpetuă încleștare. Individul e prins în acest joc – plasă de interese strivitoare. Gândim și credem cu mintea noastră de acum. Așa că e o chestiune de perspectivă. Un rebus în care multe cuvinte lipsesc. Un mit pe care l-am creat și de care avem nevoie ca aerul. Unii. Poeții spun de multe ori adevărul, chiar fără s-o știe. În final, istoria își plăsmuiește realitatea din literatură.

 

 

O SCURTĂ TRECERE

 

La început a fost Cuvântul. Dumnezeu a făcut cerul și pământul.

Și pământul era fără formă și gol. Și întunericul colinda fața adâncului.

Și spiritul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Și Dumnezeu a zis:

Să fie lumină! Și lumină a fost.

 

La început în întunericul învăluit în întuneric,

Haosul de neștiut, Totul era ascuns.

Până când din inima fără formă a vidului dezvelit

Prin marea putere a căldurii un germen a fost creat.

 

 

Tunete și fulgere brăzdau magma Haosului, găuri pentru respirat și mâncat, văzut, auzit, reproducând, eliminând, vorbind.

Un nor, o boare se desfășurau, formând valuri de pământ, un glod,

Globul în întregime.

Și mama-pământ a născut cerul-tată.

Un om prost a spus că pământul a fost creat. Dar această doctrină e greșită,

și trebuie respinsă… Ia aminte că pământul e necreat, ca și timpul însuși,

fără început și sfârșit. 

 

Ca într-un ou cerul dormea în atlazurile albe și pământul

în gălbenușul uleios.

 

Universul a fost numit an-ki, adică cer-pământ.

Cerul era ca o gamelă de aramă, întoarsă cu susul în jos.

Dar părea a fi din pietre prețioase, din lapislazuli,

din trei straturi de cristal translucid.

Stelele erau făclii strălucind prin găurile acestui tavan glorios.

Ploaia curgea dintre straturile lui când doagele se spărgeau.

Și se forma oceanul care înconjura pământul ca o lipie plată.

 

Sub pământ era lumea adâncurilor, vastă. În fiecare noapte era

vizitată de soare. În fiecare lună, de Lună, chiar mai în adâncuri,

în neguri mai groase.

 

În ocean în măruntaiele negre se limpezeau pânzele turcoaz și albastre, celule străvezii prin care fulgere brăzdau scărițe nucleare, acizi cu memorii, întreaga evoluție gravată pe spirale și domuri:

 

moluște cu carne moale, fosilele femelei Amonite, peștii cu scheletul adormit în nămol, explodând în volute deasupra apelor, viermișori mișcători și reptile iscoditor prindeau aripi și zburau
în văzduhuri eliberate, cădeau apoi trase de frânghiile gravitației îmbibate cu miere terestră, cu plumb și pucioasă sub picioarele groase de Dinozaur, pământul tremura de veghea enorm㠖 Tiranozaur rex.

 

Ploi de meteoriți lovesc pământul.

Dispariții și răbufniri.

 

Eva din Adam. Cain și Abel.

Titani și Ciclopi.

 

Australopitecul, Hominizii:

Homo Habilis și Homo Faber cu toporul și cremenea.

Homo Erectus a părăsit umilința țărânii și a început să vadă cerul,

să aprindă focul, să îngroape morții și să picteze peșterile

cu chipurile lor și al animalelor vânate, ca să-i ierte.

Migrațiile pe ghețuri între continente. Neandertalii au murit pe gheață.

Homo Sapiens, Homo Sapiens Sapiens, oameni din ce în ce mai deștepți, mai vicleni, mai haini.

 

Lumea stătea agățată pe ramurile unui copac. Și fructele Binelui

și Răului creșteau. Fructele Vieții și fructele Cunoașterii.

 

Și lumea se împărțea în prădători și prădați.

Și pentru că legile omenești nu puteau fi scrise pe trecerile

nisipului și apelor, au fost scrise în stele.

 

 

 

Aisberguri treceau prin peșteri gonind oamenii în piei de animal,

potopul se dezlănțuia din ghețuri și nori

și se împotmolea în Ararat. Arca plutea pe păcat.

Porumbeii se zbăteau în văzduh cu duhul sfânt.

Lighioanele își frecau blana de smoală în burta arcei.

Noe medita într-un colț al arcei, cobora și procrea fii și fiice

îndreptându-se spre Sodoma și Gomora.

Stâlpii de sare săltau pe valurile rătăcirii. Explozia nucleară

a aruncat păcatul afară. De stricăciune Ierihonul s-a dărâmat.

Sub zidurile căzute-n nisip se zvârcolea râma.

La Sumer Gilgameș îl plângea pe Enghidu, păros și nearticulat. Păsări de lapislazuli cântau în Ur.

Prin deșerturi și tundră gazele alergau oriunde.

 

Apele Nilului cărau artefacte prin nămol, oale și figurine,

tăblițe de lut scrijelite cu osul mamutului vânat.

Pe văile înguste și verzi agricultorii au răspândit grâul,

armăsarii zburdau prin feeria serbărilor. Osiris reînvia în copaci și flori. Boul și scarabeul erau sfinți. Piramidele sfârâiau

de energii când constelațiile trăgeau de vârful lor cu atracții eterale de mit, le țuguia prin calcule, spre infinit. Amon și Isis.

Mumiile stăteau adormite uscate așteptând să fie purtate spre zei.

Și peste toate, veghea din punctul plus Zeul Soarelui Ra,

se prefăcea într-un vițel, purta pe cap soarele înfășurat în cobră.

De la el s-au răspândit mai apoi oamenii soarelui, Ra-man-ii –

casta de sus de pe Gange și cultura Harapa. În Nubia săltau nubile aurul, cuprul și abanosul. În Mesopotamia dintre ape ziguratele atingeau cerul și-l mângâiau cu grădini suspendate. Akadienii se războiau de la Ur la Urur printre Asuriți în caleștile trase de cai auriți, la vânătoare de lei. La Ugarit și Byblos mercenarii tăiau deșertul pe cămile și pe jos. Arienii invadau India. Brahma-Vishnu- Shiva-Creație-Prezervare-Distrugere. Timpul reîncarnării trecutului-prezentului-viitorului. Exodul începea la retragerea apelor prin Marea Roșie și cele zece porunci au fost scrise cu foc.

Prin poarta zeiței Istar Hitiții au invadat Babiloniții.

Turnul Babel atingea cerul cu amestecătura lui. Violetul fenician îmbiba Mediterana și înflorea o floare pe deșert. Civilizația palatelor. Minotaurul era măcelărit în labirint. Pentru sacrificiile umane și când focul și-a pierdut miezul, zeii au adus cutremurul pe Tera și scufundarea Atlantidei.  Prin porțile Troiei intra calul cu burta plină de greci răzbunători. Micena avea lei fioroși de piatră păzind Poarta Leilor. Agamemnon ne privește prin mască. Etruscii se stabilesc în umbrele Umbriei. La Mediterană se strâng Ro-man-ii și Roma devine republică. Buda iluminatul meditează asupra noii religii. Confucius e practic.

Pericle construiește Partenonul și împreună cu Atena coboară de la templu să îi bată pe perși. Perșii cad la Maraton și Xerxes pierde flota. În Pelopones Pericle conduce Atena în războiul cu Sparta. Celții invadează Europa. Transhumanțele devin entropice. Bizantium  și Siracusa. Stăpânirea mărilor. Creșterea marilor imperii.

Alexandru vântură pământul și moare din cauza unui țânțar.

Roma își unge mușchii în ceramicile Greciei. Lumea Greco-Romană. Hanibal vine din Cartagina pe elefanții războinici, trece Alpii și bagă groaza în Roma. Apoi pierde în Tunisia. Marele zid chinezesc se ridică împotriva pustiei. Cezarii și Colosseumul, circ, pâine și glorie. Apoi căderea liberă. Decadență, războaie civile, gladiatori, revolte, asasinate, persecuțiile creștinilor, ciumă, haos. Retragerile Imperiului Roman.

Invaziile barbare intră în Evul Întunecat.

Goți, Vizigoți, Ostrogoți, Vandali, Alani, Alemani, Burgunzi, Franci.

Atila și pârjolul lui Dumnezeu mestecă stepele, apele și munții.

Creștinismul e declarat religie oficială. Imperiul Bizantin e singura speranță. Iustinian unește imperiul. Slavii invadează Balcanii. Călugării aduc viermii de mătase în Constantinopolis. „Focul grecesc“ arde dușmanii.

Musulmanii și Islamul cuceresc Mecca, Asia și Nordul Africii, invadează Spania. O mie și una de nopți găzduiesc semiluna.

Vikingii își poartă corăbiile cu capete de lup pe apele înspăimântate. Pătrund în ghețuri, Islanda și Groenlanda, Americi.

Cuceresc Britania, Irlanda și Normandia, Parisul, stăpânesc

în Rusia, ating Marea Neagră și coboară la Constantinopole

și în Sicilia.

Ziua de Crăciun îi aduce lui Charlemagne coroana Sfântului Imperiu Roman de Apus. Creștinismul se răspândește în Rusia

și în restul Europei. Marea schismă religioasă. Invazia Normandă îmbogățește limba și rafinamentul limbii engleze.

Călugării și cruciadele. Cruciada poporului, cruciada copiilor, cruciada cavalerilor asediatori ai Constantinopolului. Pelerinii și misionarii. Cavalerii templieri apără și păzesc Ierusalimul. Primele universități. Castele.  Musulmanii cuceresc Ierusalimul. Regatele Spaniole se unesc.

Din Asia Catranul Mongol și Moartea Neagră se preling prin deșerturi și stepe și decimează Europa. Ascensiunea Războinicului Imperiu Otoman. Primul Suveran Habsburg. Lordul Absolut, Genghis Han cucerește China. Războiul de 100 de ani. Marea schismă a Bisericii Catolice. Ioana D’Arc arde pe rug. Otomanii își încep cucerirea spre nord, asediază Constantinopolul și Imperiul Bizantin dispare sub Moschee, cântec de muezin și turban. Vlad Valahul îi trage în țeapă pe turcii hulpavi, din erou al creștinătății Dracula devine vampir și legendă. Prima Biblie tipărită de tiparnița lui Gutenberg. Renașterea readuce omul în centrul universului, cinstește frumusețea corpului uman și redescoperă natura divină a omului. Inchiziția anchetează erezia. Capturarea Granadei din mâinile arabilor. Columb pornește spre Americi. Habsburgii și restul lumii. San Pietro e decorată de Michelangelo. Reforma devastează Europa, războaie civile religioase. Masacrul sfântului Bartolomeu. Războiul de 30 de ani. Descoperirea coloniilor atrage croazierele pe mări și oceane, mirodeniile ațâță lupta imperiilor pentru supremație. Francis Drake, piratul, face înconjurul lumii. Comerțul cu sclavi e profitabil. Lupte locale pentru putere, creștini împotriva creștinilor. Filip al Spaniei, catolicul, dezlănțuie Armada peste Canal. Elisabeta, protestanta, iese victorioasă. Turcii transformă Ungaria în pașalâc și asediază Viena. Și peste toate

se ridică geniul lui Shakespeare să poetizeze ororile. Bach încearcă încă o dată să ne lege de Dumnezeu.

Decapitările regale și lupta împotriva monarhiilor. Iluminismul aruncă năvodul rațiunii peste intuiție și imaginație. Napoleon

se războiește cu toată Europa. Revoluțiile aduc nenorocire și haos.

Revoluția industrială mecanizează totul. Bolșevicii reușesc marea înșelăciune și un secol de teroare se dezlănțuie. Regii abdică. Două războaie mondiale se dezlănțuie din avariție, vanitate și joacă diabolică. Masacrele sunt ascunse și fățișe. Două bombe atomice

își arată adevărata față. Fiara biblică își dezgolește capetele. Curentul electric și becul luminează casele, motorul micșorează distanțele. Rachetele ajung pe lună, numai ele știu cum. Sistemul colonial
se prăbușește și se instituie dominarea economică, politică și armată. Zidului Berlinului i se comandă să se prăbușească și toți sclerozații comuniști acceptă să tacă în afară de unul. Se vede că ceva a fost putred în Danemarca. Poate un experiment, neîntâlnit în istorie, sălbatic și diabolic. Ultima revoluție – la fel ca și celelalte. Un nou dușman e inventat: teroarea. Polarizarea și războiul sunt profitabile. În locul fabricilor, uzinelor și pământului, tranzacții anonime
de bursă. În locul turnului, nisipul deșertului. În locul gândului, privirea oarbă. În locul simțământului, mitocănia, batjocura și ura. În locul inocenței copilului, scleroza, pervertirea și puterea.

În locul cerului, mâlul și întunericul peșterilor. Computerul

și televizorul unesc, dezbină și înrobesc. Perfidie și opresiune.

În biserici vezi din ce în ce mai puțini tineri.

 

La Început a fost Cuvântul.

Și după Cuvânt, Haosul.

 

 

PRIN FEREASTRA DESCHISĂ

 

 

Ierburi și gropi. Bălți și fiare vechi. Câini jigăriți. Pe muzică de Wagner. Aragazul e acoperit cu straturi străvechi de mâncare topită. Coji de pâine uscată, mucegăită. Un film se derulează cu melancolii. Un joc de cărți, un împușcat iluzoriu căzut cu capul
în tort. Și cel cu mustață, ca Stalin. Siringa cu ace ruginite și cutia
în care o fierbi, pereții ei verzi acoperiți de un puf verde, ca mușchii de pe coaja copacilor în pădure. Mâna de ceară, cu venele desenate sub pielea dispărută, ca o mână din recuzita Cântării..., arde în cuptorul crematoriului. În tonul triumfalist al Internaționalei. Ficțiunea ne privește prin periscoapele întoarse, pe noi, cei vii. Trenul se afundă în praful de cărbune și cântece de petrecere. Trenul foamei, trenul groazei, trenul oamenilor muncii și clismele forțate, cu apa de funingine de la robinet. Bolnavii mor când Salvarea ajunge prea târziu, pentru că șoferul și-a băut rația de benzină și frecții. Rația de inconștiență. Paradele se desfășoară
pe bulevarde pline de mici și muștar, în ziua de Întâi Mai. Morți trâmbițași. Cu limbi de moluscă. Cu torțe de iască și iarmaroc. Numai cronicarul ascuns îi știe de morți. Și iar se stinge flacăra aragazului: gazul metan s-a oprit în timpul nopții. Aisbergurile pătrund prin ferestrele sigilate, plutesc prin ciorba de potroace
și ies prin pereții scorojiți, se duc în parcurile pline de soldați și servitoare, Magdalena, Magdalena....

 

Și cei de la canal... Și cei din pușcării... Și cei din hazna...

 

Și în birouri, covoarele roșii gâdilă glezna cu  candoare și lichelism. Ordine mari, conștiințe mărunte. Fumuri de soi peste jale și clondire: în satele putrezite sub omăt, în cartierele mucegăite sub zgura și funinginea zilnică. Peste coala plină de ulei de floarea- soarelui a cerului, muștele zboară prin mierea îndulcită cu flaute ruginite în cozile despletite peste iazurile în care peștii au murit otrăviți cu dejecțiile torțelor de serviciu. În dughenele goale vibrează bezna. Soia se umflă în burțile flămânde, după ce se desprinde de carnea salamului. Carnea care nu mai e carne. Cauciuc, plastic sau nurcă. Nepunând la socoteală șobolanii căzuți de pe țevi în mixerul de la fabrică. Îngerii sunt de cauciuc. Lucrează la descompunerea lui Dumnezeu. La deșirarea elementelor chimice. Câțiva amărâți fură câțiva știuleți și sunt condamnați
la moarte. La fel și femeile care s-au spălat în containerele cu lapte. Cozile se înfășoară în jurul circului foamei. Dacă se dă ceva, e bine să ai un loc la coadă, oricum. Absurdul se îngrașă din absurd, după ce îl ademenește cu botezuri și cântări.

Zăpezile așezate, curate ca o poezie, se uită cu justificat orgoliu
la năvalnica dezlănțuire a capriciilor iernii.

Nimicul stă netulburat de viață.

Nimic stă tulburat de viață.

Nothing is troubled.

 

 

BLESTEM DE FRAGI PE COLINELE VERZI

 

 

        

toamnă cu o mie de fluiere sparte                                                          cuvintele calcinează cerul gurii

             în țările de sus fagoți pisați    figuri de conți

                         prăfuite cu fiere de lună

            dantele Brâncovenești și crai de Curte Veche

în oglinda cu pieliță ștearsă   te mai vezi  mai vrei să te vezi?!

 

 

I.

 

Apele se ridică meditativ în gândul poetului damnat

cuvintele îi ard cerul gurii cu vorbirea ca o mirodenie

târât pe lângă zidurile cimitirului

prin străzile cangrenate              

                                                             praf și plictis

 

                    cântecul celor două sunete

 

cineva a tras clopotele și iată cum mor păsările

cum sufletul lor se târăște într-o tabacheră de argint

să dăinuie în fastul ecoului

 

                    toamnă cu o mie de fluiere sparte

 

ploile s-au refugiat sub pământ ceaiul se tulbură

și anotimpurile grele se afundă în creier      

plăci de patefon pârâie încet cu un susur al ploii îndepărtate

pești reci în pâlnii de gramofon prin apa verzuie

ascultăm Coralul tolăniți în brumă pe tuburi de orgă

 

samovarul pâlpâie cu aburi              

bem iarna din cești de porțelan la gura sobei

viscolul se îmbuibă din carnea iubitei pe catafalc

 

 

II.

 

   De la Hamangia și Gumelnița caierul s-a depănat

   războaie de apărare și suspine prin voaluri migratoare

  

   în țările de sus                fagotul pisat pietruind depărtarea

   ferecă atonalisme în carne și piatră/castele în turbioanele

                                    misterului gotic

dantele susură la orgile plasmatice

dintr-o sorcovă calcifiată melcii se rostogolesc în mătăsuri

incolore/în forfotă

figuri de conți învăluiți în mantii prăfuite cu fierea lunii

   vătămați de lumina zilei            își tulbură saliva în izvoare

   vampirul cu țărușul în inimă        simte în stomac răsăritul

                            —  cancer înfloritor  —        

                 

aude lemnul sterp și tânguială

în tristețea oboiului ascuns în dulcețuri zaharisite

viermele întorcându-și ceasornicul în pulpele roșii

gustă aguride printre bolovanii smulși din cer

 

      mâlul veninului se încolăcește pe propria încolăcire

                 Lipitori Asexuate și Șarpele Galbin

                                 în jurul crucii

                            

                          sapă ritualul în trupuri

                                                                  

                                   blestemul

 

III.

 

ouăle de Paști s-au spart fără plod

 

           apele de primăvară se gândesc la trecătorul

       cu fragi însângerați    înaintând pe podul invizibil

              ține lipită vioara de grumazul îndoit

inimă albastră      lăutarul cobzelor de argint

                              și arinul pe foc

 

tălgerari și aurari       făurari și pietrari

cocori aiurând pe bolta de cicoare și spoi-tingiri

haiduci suflați prin frunze

                                   spânzurați cu răsărituri

fripți ca berbecul

 

pe podul Mogoșoaiei

                            dantele Brâncovenești

             învelesc umbrele vechi și ruinele visate

fagii lungiți sub picioare sub foiala târgoveților

zidării venețiene și turnuri turcești

printre palate altoite               mărgele pe lună

 

                   capul plânge în Bosfor

   în dealul Mitropoliei

                                    vinul sfințit

 

pe cai domnești

                         Crai de Curte Veche

 

 

după paravane de Pene Corcodușe și Dinu Păturici

portretul din cuie   paie   și coji de ouă­­­:

 

                                 blestemul

 

 

IV.

 

în țările de sus      în țările de jos

în mațele turbanelor: țepele purpurii

în foalele lentilei: vătafi bulbucați

în burta de cimpoi: viclenia și trădarea

 

Domnul surprins de turban   

Eroul—coroană și sceptru—dragonul brodat pe cerul creștin

năluca din imaginația fricii—diavolul din cazanul cu pilaf

                       vine noaptea cu făcliile iadului

taie scurt beregata și suge sângele țâșnind din pământ

mănâncă orezul din burți asediatoare amestecat cu zâmbet

de fecioară

 

Domnul îngropat de vămile pofticioase   

cu obrajii lor aprinși de vin și dușmănie

caricaturi de tuș funebru și iluzoriu

 

caninul și țeapa pe același talger de venin     

pe fundalul de rug al Ioanei d’Arc

 

Domnul întemnițat în pietrele surde

la naftalina capriciilor

   dragonul învins cu țepele invidiei și neputinței

 

 

   Domnul cu oase de animal  inventat în mormintele dezgropate

de gurile rele    

   emanații de hidrogen sulfurat peste jarul orbit     

mitul negru din puțul cu reziduu fosil se naște

în civilizația ecranelor 

peste globii străpunși cu țepe informaționale

 

sâmburii de Halloween se pietrifică în plăcinta în care

scormonim răvașe

creier preparat cu mixerul

 

                                         blestemul

 

V.

 

Domnii surprinși

Domnii peste posadele de gheață

Inorogi țesuți în verdeața înaltă a cerului înmiresmat

 

în mațele turbanelor-țepele purpurii

în foalele lentilei-vătafii bulbucați

în burta cimpoiului-viclenia și trădarea

 

 

Struțocămile prin deșerturi de sacâz

pălmași umeziți de bruma căzută pe casele de pai

străpunși cu cârjă de păianjenul șchiop

                     în pânza de lipitori și lăcuste

Domni peste ținutul sălbatec     peste sălbăticiți

                peste mișcătoarele din mină

 

mitul fals întreținut         înscenat la revoluții și răzmerițe

 

                                      blestem 

           

VI.

 

  broderie în ia de purpură

        cruciulițe

 

 

                    bruma               

 

    firul                            rombul

 

                                    lumina

 

 

        fluiere

              amintire

                        frunze

                                 scara

 

                                                                       

                  trandafiri                leandrii

                                       umbra

                                    triunghiul

                                      

                                   

                               colivii            catedrala

                  dalii și  dale de piatră      

                        întuneric                      ferecat

                                          cercul

                                                 

                                  apa             biserica

                                     

             vitralii

                         foșnet

                                   zbatere

                                                           

         

                                      foc                      topoare

                                         aer                     vânt                      

                                               ard oglinda       

                                   

oglinda în care argintul s-a răsucit

a crăpat

cornetul jupuit cu semințe virile

 

oglinda cenușie cu pielița ștearsă

 

unde ești când vrei să te vezi

 

te mai vezi

mai vrei să te vezi?!

 

umbră încinsă peste blestem

cocoș cu creastă de lacrimi

             pe dealurile mute

                         în sifonul stelar

                                    cu burtă melodică

își strigă iertarea:

 

      transhumanță de ape în culorile ascunse

cu vuiet în tuburi de orgă

      strălucește depărtarea sufletelor noastre

      planetele unei mari schimbări

 

                    fără speranță nu poți să începi

 

 

&   PRELUNGIRE

 

...mă strigă dintr-o culoare

dar nu-l pot vedea... îmi face

semne dintr-un acvariu de sunete

dar zgomotul lui nu ajunge la mine

 

cineva neînsemnat care se confundă

așa de bine cu retina cum se confundă cu vibrația

așa de bine cu mătasea cum cu tribul de trofee

și erupțiile de plutoniu

 

cineva mă miroase         mă atinge fără să-l simt

 

cu gura plină de foc înot prin geometrii marine

în mareele abstracte

trec prin patimile atomului         dincolo

sângele marilor reptile dispărute mă acoperă

refluxul îmi înfulecă memoria

 

după garduri se joacă două raze de soare

cu labe de pisică vor să mă prindă

în jocul lor împăienjenit

 

și dintr-o dată lumina devine cea mai

firească prelungire a indefinitului

 

 

 

&   FLUVIUL GALBEN   

        ADÂNCITURĂ 

ÎN DEȘERTUL MEDITAȚIEI

 

meditație în mijlocul deșertului

zid în jurul altui zid

luna în fastul irisului

stele scapără în praful Tibetului

 

razele trec prin ecou    plutitoare

armate luminoase desfac scoicile amintirii peste

algebra interioară

arhitecturile clipei

 

vântul stârnește muzica și arhitectura punctului

curburi ale unei substanțe incandescente

 

imagini viitoare lenevesc la marginea pleoapei  

orologii bat în pereții adâncului și lămpile iau foc

în versete

 

ascetism exersat pe ecou 

deșteptare la impersonalitatea întregului     

nirvana  

mările înghit nerăbdarea ghețarilor       

și gândul din zăpada ascunsă

 

către o lumină abstract㠖     

apă de vâslit spre malul nevăzut

 

peste tot

numerele ascund structura ciclică    

ființă și timp în imobilitate –

oglinda mișcării  

 

Poezii de Liviu Georgescu din volumul „Piatră și lumin㔠Editura Paralela 45” 2005

 

  

 

respiro@2000-2004 All rights reserved