Liviu Antonesei

 

 

Stampă

 

O mînă care coboară încet, încet

pe o suprafață caldă și netedă - dorința,

fulger globular, imagini disparate în jurul

unui centru luminos. Coerență ciudat㠖

transfigurare și calm, o spaimă veche

care se pierde în noapte. Ritmul, ritmul.

Cămăși și prosoape, cărți risipite,

poeme nescrise. Un univers ce se naște,

o lume în auroră. Lucruri, lucruri acolo.

 

 

Imagine

 

Noaptea - într-un mare oraș albastru, oameni

cu fețe cenușii. Pe străzi, numai un vînt rece

si umed, patrule și dini, semne interdictive.

Intr-o cameră de hotel, învelit în noapte

ca-ntr-un lințoliu de vis. In noapte, din noapte -

chipul tău pulsează cum o inimă ascunsă

în propriul meu corp. Mai tîrziu, o, cu mult mai tîrziu,

trupurile noastre ca două funii vor izbi 

în țeasta unui aspru cadavru.

 

Trup în amurg-o amintire

 

Dar dacă moartea cea mică, dacă moartea cea mică

in fînul rece, în lămîiță și iarba norocului?

Trupul tău luminînd în lumina amurgului, o mînă care,

de la începutul lumii, își caută ținta.

Greierii, și cosașii, și pitpalacii - un cor antic

în amfiteatrul verde și înflorit. Și țipătul.

Și tresărirea calmă și ritmată. Moartea cea mică.

Numai ea pre moarte cu moartea o poate călca.

 

Cîntesculap

 

Să fugim în lume Eoana

Că ne mușcă lighioana

Să m-ascund în văgăună

Ca un lacom corn de lună.

 

Te sărut pe inimă.

 

Mîna mea pe țîța ta

A-nceput a tremura

Căci tu ești electrică

în iubirea veșnică.

 

Te sărut pe inimă.

 

Tremur tot, nu mă opresc

 trup de trupul tău zdrobesc

Căci tu ești un laser viu

Ce mă scoate din pustiu.

 

Te sărut pe inimă.

 

Sexul meu și sexul tău

Ne apără de cel rău

De păcat ne liberează

Moartea o înmormîntează.

 

Te sărut pe inimă.


Te sărut pe inimă,

 

Te sărut pe inimă.

 

 

Chanson d`amour

 

Iubirea mea cu ochi de aur

cu lungi întinderi de mătas㠖

toată puterea mea de taur

se ascunde-n grota-ți luminoasă.

 

E-un du-te-vino fără capăt,

o zbatere năucitoare,

lindicul tău, în dulce freamăt,

era boboc, acum e floare.

 

Iar gura mea pe țîța-ți caldă

Trezește mii de spaime-n noi –

privirea Domnului ne scaldă

pentru că iarăși ne vrea goi,

pentru că iarăși ne vrea goi.

 

 

Arborele. Poem de dragoste în manieră neo-romantică ușor malformată

 

„Faceți moartea să moară" (\'ah ntin)

 

Și dacă am lăsa totul să lunece pe lîngă noi

Ca și trenul expres în noapte - viitorul in fața

noastră poartă chipul unei toalete emailate;

și mîna mea spărgînd globul fierbinte al aerului

către rugul bănuit sub țesătura de sulf...

Și atunci am auzit vocea lui vorbind discipolilor:

„Am ieșit din cel dintîi mister, care este

ultimul mister, care este al douăzecișipatrulea."

Și m-am cutremurat și mi-am simțit viscerele împurpurate

și ți-arn spus:

Și dacă noi ne-am ridica deasupra trupurilor noastre

(goale, tatuate cu heliu, în-lănțuite) și le vom

contempla visători - trupuri de morți tineri

contrastînd frumos pe vișina putredă a catifelei...

 

Ca un singur strigăt - gîndul nostru instantaneu, opac,

limpezindu-se, limpezind, limpezindu-ne:

„o să murim în curînd, în curînd vom muri".

Și despărțirea fugitivă - un tren spre cîmpia de est,

o ieșire din gară cu sufletul strîns pumn

împotriva albastrei vome exterioare -

acel albastru, Doamne, de atunci și care nu se

mai termină -

ca o vodcă proastă care-ți arde gîtlejul,

care ți se insinuează în vene, artere, celule,

care umple golul paralizant - care amînă.

 

O, Aeionus, Aeon, Agape, Ageratos, Aletheia, aezi blînzi

ai Absolutului. O, Pistis Sophia!

 

Dar-

entuziasmul se divide, se vinde, se aplatizează,

cade în splendidele valuri ale renunțării

și plictisului...

 

Amintirea apoi - o memorie unică a trupului/ gîndului

(o inimă cu numai două încăperi comunicante

palpitînd în pustiu ca o nimfă rîzînd, ca un cutremuri,

ca o rodie otrăvită),

o memorie de fier invadînd totul - prezentul

topindu-se lent în slava de purpură a amintirii

și mîna lunecînd ușor prin somn către un spațiu

asasin și o tandră absență. Către...

O, nu am să vorbesc acum despre nesfîrșita bucurie

a traversării cîmpiilor venusiene, despre tresărirea

sacadată a catifelatei întinderi,

despre rouă translucidă așteptînd în fața

prețioasei intrări...

 

Dar noi, noi ne vom ridica din trupurile noastre

și vom străbate uriașe întinderi de ape,

grădini aprinse de maci, lanuri de cînepă neagră,

păduri de pini și sequoia, nesfîrșite fumegînde

șosele, tăceri și proverbe rimate - noi, noi vom epuiza

totul.

 

O, Pistits Sophia!

666 de ochi ne privesc ca un singur fulger de carne

666 de guri ne mușcă din inimi cu o gingașă lăcomie

666 de glasuri cîntă în noapte corul stacojiu al

condamnării publice.

 

Dar noi, noi vom intra peste tot, peste tot vom pătrunde,

vom plăti înmiit pretutindeni -

în casa de lut a pescarului, în coliba de stuf din cîmpie,

în rătăcitoarele iarmaroace ale trecutului,

în spitale vagante, în ospicii, în bordeluri, în temniți...

Noi, noi vom sfida micuțul animal burghez

(o, cum se aburcă el pe vîrfuri ca să ne vorbească

 din ruginitele-i coarde magnetizate!)

îl vom sfida în propria-i casă, îl vom gîdila sub bărbie,

îi vom seduce copiii după un plan conceput pe măsură,

îi vom răpi bunurile pentru marele bal - balul mascat de la Domnul

Bulgakov -

și vom pleca mai departe, tot mai departe,

în vastele spații onirice, în spaima repetată

a reînceputului veșnic.

 

(pauză: se ascultă șapte măsuri din Requiem de Mozart)

 

Eva s-a dus. Apare Măria. „Iar cele două femei erau Maria

Magdalena și cealaltă Mărie".

Și cealaltă Mărie era Eona, smulsă din coasta Eonului,

smulsă din mine și, în veci, la mine întoarsă!

 

O, Euthymesis, Epinoia, de trei ori Epiremon, și iarăși

de trei, și iarăși de teri! Frumoase, negre bucle

în coafura vînturată a Cerului...

 

Și noi, noi ne vom regăsi pe plaja pustie, pe țărmul nevrotic

al mării, cu muzica verde sunînd în timpane

ca o orgă virgină, ca o tobă din nouri,

ca izvorul nesecat al seminției zeului -

liniștiți vom fi noi, atunci, liniștite trupuri

zăcînd în nisipul fierbinte,

cu spuma împietrită pe glezne,

cu ochii deschiși, nemișcați înspre podeaua

întinsă de ape.

„... dar eu eram pe un munte înalt și eu am

văzut o femeie, o femeie frumoasă, de diamant

și eu auzeam o voce ca o furtună, și eu am

înaintat să o ascult, și ea mi-a spus:

Eu sînt tu și tu ești eu, și unde ești tu

acolo sînt și eu și în toate lucrurile, eu

sînt semănată. Și dacă vrei îmi vei semăna -

și dacă tu îmi semeni, dacă tu mă semeni,

atunci tu vei semăna cu tine însuți", după

cum limpede spune vocea ascunsă a Panariotului.

O singură gură lacomă și fierbinte.

Un ochi uriaș ca un fulger.

Un cancer temeinic săpînd la fundația lumii.

Snopuri gingașe, cristale de flori, „flori albe și roșii",

ieșind din trupurile noastre ca dintr-o magmă

pulsatorie, vie...

O, Pistis Sophia!

Iubito, grădini japoneze vom fi, grădini ale altei ordini. E timpul să credem. E timpul. Un ritm neștirbit e în toate. E timpul să credem. Merinde rece la drum vom fi -în burta lunecoasă solzoasă a Leviathanului.

Și dacă noi ne vom ridica deasupra trupurilor noastre goale, tatuate cu heliu lichid, înlănțuit și le vom contempla visători - trupuri luminoase de morți tineri contrastînd frumos pe vișina putredă a catifelei...

Ei, da, „cu moartea, pre moarte călcînd"!

 

Poezii de Liviu Antonesei

 

 

respiro@2000-2004 All rights reserved