Mortido sau despre maxima cruzime

 

de Doris Mironescu

 

          Un roman scris, cel puțin în prima versiune, acum 14 ani, publicat în urmă cu doi ani și premiat anul trecut de un juriu din cele mai serioase este Mortido (Iași, Ed. Versus, 2003, col. „Club 8“, postfață de Liviu Antonesei, 136 p.) al lui O. Nimigean. Recuzita romanului este cu totul istorică: manifestații anticomuniste, postere cu Samantha Fox, „taxi-parti“, Rambo, existențialism cioranian, Virgil „Mălureanu“, Cotabiță cîntînd Noapte albastră (?), firme precum „Trocadero S.A.“, foști deținuți politici povestindu-și ororile matririului, predicatori ai „Desfolierii creștine“ și scrisori otrăvite întocmite agramat de „un grup de patrioți“. O atmosferă halucinantă de libertate literală și în toate sensurile, acum rămasă destul de mult în urmă.

            Imaginea anilor ’90 reiese mai degrabă involuntar din detaliile de cadru ale cărții. Autorul nu e interesat de proteste „civice“ față de realitățile vremii, chiar dacă tabloul de epocă nu este unul foarte flatant. Romanul său urmărește scopuri mai înalte decît mimetismul, fie el și superior, al romanului realist. O parabolă a literarității (ah, de nu și-ar fi scris Joyce Ulise-le în 1922!) care învăluie o poveste ușor lizibilă, dar greu inteligibilă, pentru c㠖 cel puțin aparent – îi lipsește „sensul“, „morala“, „concluzia“. Avem de-a face cu o scriere misterioasă, care promite, prin orchestrarea planului narativ, o spectaculoasă desfășurare în profunzime. Dar, dacă irlandezului rătăcitor îi fusese milă de cititor, dîndu-i măcar portița de ieșire a „yes“-ului din final (triumful umanismului, nu?), Nimigean este, ca romancier, nemilos. Pentru cititorul grăbit, la finalul lecturii singura întrebare va fi de ce s-a chinuit atîta autorul la un roman fără miză.

 

 

            Un policier cu psihopați?

 

Povestea pe care ne-o așază în față romanul lui Nimigean este ascunsă în valuri succesive de deghizări: înțelesurile ei se desfoliază pervers, dispărînd unul după altul (strip-tease semiotic!). Ce eram pregătiți să înțelegem în primul capitol nu vom mai putea accepta în ultimul. Abăza, un fel de ucigaș fără simbrie, cutreieră un oraș cufundat în noaptea posttotalitară a ziarelor colorate, a „café-barurilor“ nou descoperite și a taximetriștilor slobozi la gură. Identitatea atribuită eroului poate fi de ajutor, dacă e înțeleasă simbolic: vechi neam pămîntean, poate rudă cu Vasile Lupu (fapt descoperit prin interpretarea creatoare a unei pagini rupte din „Revai Nagy Lexicon azmeretek enciklopediadze“!), băjenit cu D. Cantemir în Rusia, sporadic prezent în sec. al XIX-lea la Iași, Brașov sau Cernăuți și revenit o dată cu eliberatorii sovietici, rămînînd a face parte din structurile oculte ale puterii din Rom=nia pînă în prezent. Dacă O. Nimigean încearcă să ne spună ceva despre ființa națională, e un mesaj foarte în spiritul anilor ’90.

Abăza ucide în dreapta și-n stînga, iar lipsa de ordine a asasinatelor sale (care respectă totuși un algoritm nedezvăluit, o „listă“) va preocupa cititorul, intrigat de identitatea posibilă a asasinului, ce ar putea fi dedusă dacă omorurile ar avea un sens. Cad răpuși de arsenalul bogat al lui Abăza un taximetrist cunoscător de poezii anecdotice stănesciene și un altul, proferator de înjurături savante („zelea mamii lor“, „tu-i pipoșca Mălcii“), un fost deținut politic care s-a decis în sfîrșit s㠄vorbeasc㓠(după ce mărturia vieții sale a fost distrusă cinic), un predicator care deține „toate răspunsurile“, o echipă de agitatori guvernamentali, un moș cerșetor și o amantă pătimașă, un securist coleg cu Abăza, un dezamăgit metafizic, o maternitate întreagă cu prunci sătui și un tren plin de navetiști adormiți.

~nsă suita de ucideri înfăptuite de Abăza refuză pur și simplu orice ordine, în afară de aceea a simbolurilor mari (moartea etc.), ordine pe care îmi permit să o resping eu, din considerație pentru bunul gust și originalitatea autorului. E adevărat că moartea nu alege, dar pentru ce ar fi nevoie de o așa de impresionantă desfășurare de forțe pentru un clișeu oarecare?

Rămîne de observat că șirul de asasinate echivalează cu o serie de respingeri ale posibilelor înțelesuri ale romanului. Nu e un roman despre distrugerea trecutului, deși un deținut politic este asasinat. Nu vorbește despre estetica crimei, chiar dacă un taximetrist e ucis din necesități de… rimă. Nu este nici pro, nici contra guvernului, căci se strigă lozinci de toate felurile, spre tulburarea cetățenilor de la balcoane. Este ucis și un filosof al sinuciderii, incendiat cu pagini ale unei Biblii pe care patetismul său o plagia. Iar uciderea pruncilor și a navetiștilor, în final, suspendă orice posibil înțeles. Crima finală, dacă nu vrem să ne oprim la compasiunea naturală (și la concluzia că avem de-a face cu un simplu policier cu psihopați), trebuie echivalată cu refuzul tuturor acestor sensuri. Pur și simplu, autorul se îndepărtează de interpretările care ar putea fi date textului de cititori. Nu știm „cu cine ține“ autorul pentru că el refuză să se pronunțe.

 

Cartea refuzurilor

 

Cele aproximativ 120 de pagini ale romanului Mortido cuprind o gamă impresionantă de tehnici narative, numai enumerarea lor putînd ocupa spațiul unui seminar la universitate. Pasaje scrise în mai multe limbi, parodia mai multor limbaje literare (între care un extrem de ingenios colaj de proverbe à la Negruzzi), paratextul care selectează motouri savuroase, preponderent sadice, din poveștile pentru copii, onomastica aiuritoare și schimbările de identitate subsecvente, grotescul și kitsch-ul (ba chiar și plagiatul, pentru că nu cred că lunga descriere științifică a scheletului uman din penultimul capitol e operă de observație), și încă am spus prea puțin. E ca și cum autorul ar încerca să ne uimească tot timpul prin orchestrarea ingenioasă a unei scriituri polimorfe. Narațiunea dispare în spatele manierei ostentative de a nara, ceea ce înseamnă alexandrinism.

            Dar O. Nimigean este poet, unul dintre cei mai originali și mai valoroși din ultimii 15 ani. Se integrează, ca vîrstă și moment al afirmării, în (acum dispăruta) promoție nouăzecistă, și chiar și numai acest fapt ar trebui să ne semnaleze refuzul alexandrinismului, de presupus din partea unui scriitor vulnerabil și autentic, adversar al compromisurilor. Poezia sa viscerală, pasionată și ironică, ocolind lirismul dacă nu se prezintă în forme livrate de realitatea imediată, antiliterară exact atîta cît e nevoie ca să dispară contaminarea cu abhorata „literatură“, nu poate suporta apropierea de o proză manieristă, bolnavă de toate maladiile textuale și stilistice ale secolului XX. Poezia lui Nimigean este una postistorică: nu vrea pur și simplu să inventarieze un repertoriu de sezon, sau să lichideze cu el printr-o mișcare „avangardistă“, dar înscrisă și ea automat într-o spirală istorică. Ea reprezintă o experiență limită, sătulă de a își căuta un chip nou într-o altă contorsiune stilistică. O poezie neîncrezătoare în măștile ce nu fac decît să-i ascundă, dedesubt, identitatea unică, dar egal de neîncrezătoare în gestul sfîșierii măștilor. De aceea și ortografierea minimalistă a numelui autorului: „o. nimigean“ nu îl omagiază astfel pe e.e. cummings, chiar dacă probabil împărtășește ceva din setea de realism autentic a aceluia. Nimigean se pune pe sine în paranteze, bănuind că pînă și numele său propriu, identitatea sa recunoscută, s-a contaminat de literatură.

            O mișcare asemănătoare bănuiesc că se află încifrată și în romanul Mortido. „Autorul“ e absent din această carte, refuză să se prezinte la apel, ceea ce dă scrierii un neliniștitor efect centrifug, greu de atribuit unei teleologii definite. Dincolo de numeroasele jocuri narative, unele savuroase (de văzut neapărat relatarea în stilul Istoriei ieroglifice a unei împreunări sau trasarea istoriei de familie a lui Abăza, care implică inclusiv consultarea volumului XXII din Operele lui V.I. Lenin, editat de Humanitas!), se simte la Nimigean o dorință de ascundere a sinelui, probabil în așteptarea unei revelații convingătoare. Poetul excelent, risipindu-se la începutul deceniului trecut într-o serie de „evenimente“ și inițiative teatrale, revine în formă romanescă producînd, ca și în Scrieri alese (1992) sau week-end printre mutanți (1993), texte gesticulatorii, invitîndu-ne să facem cunoștință cu actorul prin intermediul măștilor sale. Falsitatea (ontologică) a gesturilor e trădată inclusiv de multiplicarea „actanților“ și de atribuirile onomastice arbitrare: ucigașul care bîntuie urbea provincială omorînd prin metode elaborate oamenii aflați pe o listă la rîndul ei de neînțeles se numește pe rînd „să-i zicem Teodorescu“, Abăza, dar identitatea sa este periculos de apropiată de cea a naratorului (cel care spune „eu“) și a unui narator mediat, „Fra“ („sau Celălalt? Celălalt.“ vine completarea de fiecare dată).

            În Mortido, O. Nimigean este mărturisitorul unei autenticități atroce. Din această perspectivă, e foarte posibil ca epoca nebunilor ani ’90 să-i fi părut una falsă (cum sînt probabil toate, în logica radicală a autorului), de aici rezultînd o extraordinară carte a refuzurilor. Nu doar politica și istoria, dar și poezia, sinuciderea ca soluție a libertății și evidența (frumuseții) vieții sînt negate succesiv în paginile cărții, pînă nu ne mai rămîne nici un refugiu. Romanul reprezintă o negație absolută, una care împinge cititorul dincolo de propriile limite ale toleranței morale, făcîndu-l să integreze în înțelegerea sa însuși nonsensul. Poate că romanul lui O. Nimigean este un exercițiu spiritual. Nu unul al urii, ci al mortificării sinelui într-o dezesperantă solitudine.

 

                                  

 

respiro@2000-2004 All rights reserved